Инфографика: Британският закон за правата

Libery изготви пътеводител, онагледяващ юридически неграмотното предложение на консерваторите за Британски закон за правата

Bbr infographic.jpg?ixlib=rails 0.3