ЗАЩИТИ ДЕМОКРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Всички имаме право на доходи, дом, достъп до здравни грижи, както и на информация от свободни и независими източници, за да преживеем през тежките времена на пандемията. Подкрепи дейността ни, която е от ключово значение за спазването на тези права в целия ЕС. Дари сега и защити демокрацията.

#humanrightsundercorona

Убежище и миграция

Още от края на студената война хора пътувът към ЕС, бягайки от конфликти, природни бедствия, бедност и преследване. Правителствата на ЕС постепенно направиха законното пътуване до Съюза все по-трудно и принудиха търсещите убежище и други мигранти да се оставят в ръцете на трафиканти, излагайки живота си на големи опасности. Успоредно с това правителствата на ЕС изработиха и схема за предоставяне на убежища, чиято тежест пада основно върху страните по границите на Съюза и постави на изпитание някои страни от Средиземноморието. В последно време дългата гражданска война в Сирия стана причина все повече хора да търсят убежище в ЕС. Липсата на консенсус между правителствата възпрепятства ЕС да разработи мерки в помощ на милиони мигранти, търсещи убежище и безопасност. Много политици и медии набират популярност като демонизират мигрантите, излагайки ги на дискриминация и дори насилие в рамките на ЕС. Тази тема е посветена на усилията ни да убедим националните органи да третират търсещите убежище и други мигранти в съответствие със законодателството за правата на човека.

Експертни членове

 • Member thumb cild logo en 1
 • Member thumb cr  center for peace studies color
 • Member thumb ldh logo 2018 quadri
 • Member thumb bg  bulgarian
 • Member thumb nl
 • Member thumb esp  ris
 • Member thumb liberty green transparent background
 • Member thumb logo hrc
 • Member thumb logo slo
 • Member thumb screenshot 2019 10 17 at 12.38.09

Ключови хаштагове

Статии за Убежище и миграция