ЗАЩИТИ ДЕМОКРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Всички имаме право на доходи, дом, достъп до здравни грижи, както и на информация от свободни и независими източници, за да преживеем през тежките времена на пандемията. Подкрепи дейността ни, която е от ключово значение за спазването на тези права в целия ЕС. Дари сега и защити демокрацията.

#humanrightsundercorona

Свободи на НПО

Използваме понятието неправителствена организация (НПО) за организация, която е независима от правителството, която не е бизнес и която работи за насърчаване на благосъстоянието на всеки в обществото. Обикновено НПО работят за опазване на околната среда, борят се с корупцията и злоупотребата с власт, дискриминацията на уязвими групи и потъпкването на права и свободи от страна на правителството. НПО са жизненоважни за демокрацията: те информират хората за законите и политиките, които засягат правата им, помагат на обществеността да изкаже своето мнение и гарантират, че правителствата не нарушават закона. Поради това правителствата в ЕС затрудняват живота на НПО, например, като им пречат да получават дарения. Тази тема е посветена на усилията ни да убедим ЕС да защити свободите, от които всяко НПО се нуждае, за да върши своята работа.

Експертни членове

  • Member thumb hu   hclu
  • Member thumb sigla apado enr 1
  • Member thumb pl   hr
  • Member thumb esp   ris
  • Member thumb logo hrc
  • Member thumb logo slo

Статии за Свободи на НПО