ЗАЩИТИ ДЕМОКРАЦИЯТА ПО ВРЕМЕ НА COVID-19

Всички имаме право на доходи, дом, достъп до здравни грижи, както и на информация от свободни и независими източници, за да преживеем през тежките времена на пандемията. Подкрепи дейността ни, която е от ключово значение за спазването на тези права в целия ЕС. Дари сега и защити демокрацията.

#humanrightsundercorona

Свобода на изразяване

Свободата на изразяване се отнася до правото на обмен на информация и мнения и достъпа до информация. Наличието на публични и частни медии, които са свободни от контрола и влиянието на правителствата и големите корпорации, е важна предпоставка за свободата на изразяване. Има и други начини за изразяване на мнение като протестите или съвместната работа в една организация с други, които споделят вашите ценности. Тук свободата на словото се припокрива със свободата на събранията (правото на протест) и свободата на сдружаване (правото да се създават организации). Тези права помагат на хората да участват в обществените дела и са жизненоважни за функционирането на демокрацията. Разбира се, тези права не са абсолютни. Например, властите могат законно да забранят детската порнография и речта на омразата или да поставят условия за протести, за да предотвратят насилието. За съжаление в много държави от ЕС властите ограничават свободата на словото, наказват подателите на сигнали за корупция и забраняват протестите без основателни причини, само за да избегнат критиката срещу непопулярни закони и политики. По подобен начин някои правителства и корпорации оказват силно влияние върху публичните и частните медии. Тази тема е посветена на работата ни в защита на свободното слово, достъпа до информация, подаването на сигнали, свободата на медиите и свободата на събрание.

Експертни членове

 • Member thumb cr  center for peace studies color
 • Member thumb ldh logo 2018 quadri
 • Member thumb esp  ris
 • Member thumb hu  hclu
 • Member thumb bg  bulgarian
 • Member thumb hrmi logo
 • Member thumb sigla apado enr 1
 • Member thumb pl  hr
 • Member thumb nl
 • Member thumb cz  liga lindskych prav
 • Member thumb liberty green transparent background
 • Member thumb gff bildmarke
 • Member thumb logo hrc
 • Member thumb logo slo
 • Member thumb iccl logo
 • Member thumb screenshot 2019 10 17 at 12.38.09

Статии за Свобода на изразяване