Nieuwe aanpak drugsproblemen Europese steden gewenst

Drugsspuiters zijn in sommige Europese steden een groeiend probleem, met name in achterstandswijken. Onveilige omgevingen zorgen ervoor dat drugsgebruikers spuiten en naalden met elkaar delen. Dit leidt tot een groter aantal besmettingen met hiv en hepatitis, sterfte door overdoses, drugsafval op straat en overlast veroorzaakt door drugsgebruikers.

De oplossing van dit soort problemen ligt niet bij de politie – het arresteren van drugsgebruikers werkt veiliger drugsgebruik niet in de hand en zal het drugsgebruik ook niet doen afnemen, sterker nog, het zet mensen ertoe aan op nog onveiliger wijze drugs te gebruiken. De beproefde methoden om drugsproblemen te bestrijden werken niet.

Kopenhagen, Vancouver en Zürich hebben aangetoond dat drugsgebruik en gerelateerde problemen op alternatieve manieren kunnen worden bestreden. Beleidsmakers moeten aan de slag gaan met een uitgebreide drugsstrategie die is gestoeld op de volgende vier pijlers:

PREVENTIE: Er is eerlijke drugsvoorlichting nodig op scholen, evenals preventieprogramma’s bedoeld voor jongeren op dansfeesten en festivals.

BEHANDELING: Drugsgebruikers die af willen van hun verslaving moeten terechtkunnen bij afkickklinieken en centra voor sociale reïntegratie die helpen met scholing en het vinden van een baan.

SCHADEBEPERKING: Voor drugsgebruikers die niet willen of kunnen stoppen moeten er drugsgebruikersruimten komen waar zij met veilig materiaal en onder toezicht van gezondheidswerkers kunnen gebruiken en zo besmettingen, overdoses en drugsafval op straat kunnen worden voorkomen.

SLIMME RECHTSHANDHAVING: In plaats van het arresteren en opsluiten van drugsspuiters zou de politie hun moeten overbrengen naar afkickklinieken of drugsgebruikersruimten.

Beleidsmakers wordt verzocht

  • stedelijke drugsstrategieën gebaseerd op de vier hierboven beschreven pijlers te adopteren;
  • de burgermaatschappij te betrekken bij de ontwikkeling en uitvoer van deze strategieën;
  • stedelijke drugscoördinatiesystemen op te richten om de strategieën te kunnen toepassen op een manier dat de pijlers samen met elkaar functioneren;
  • voldoende financiële middelen vrij te maken om dienstverlening op het gebied van drugsgebruik te verbeteren en uit te breiden.