Reikia vietos pokyčiams!

Intraveninių narkotikų vartojimas tapo vis didėjančia daugumos miestų problema - ji ypač opi rajonuose, kur daugybė jaunų žmonių gyvena skurde. Kuo daugiau žmonių narkotikus leidžiasi nesaugioje aplinkoje, tuo dažniau žmonės dalinasi adatomis - tai lemia daugiau užsikrėtimo atvejų, daugiau mirčių nuo perdozavimo, su narkotikais susijusias šiukšles, triukšmą ir netvarką gatvėse.

Policija neišspręs šios problemos, mat vien dėl to, kad pastaroji sulaiko narkotikus vartojančius asmenis, jų nemažėja - vietoj to, jie tik verčiami rizikingiau vartoti narkotikus ir kaip įmanoma greičiau atsikratyti naudotomis adatomis. Senieji kovos su narkotikų keliamomis problemomis metodai yra neveiksmingi.

Iš Ciuricho, Vankuverio, Kopenhagos bei kitų miestų pavyzdžių galime daug ko išmokti apie tai, kas veiksmingai kovoja su narkotikų vartojimu gatvėje ir susijusiomis problemomis. Sprendimų priėmėjai turėtų imtis visapusiškos narkotikų strategijos, paremtos keturiais ramsčiais: prevencija, gydymu, žalos mažinimu ir protinga teisėsauga.

PREVENCIJA: Mokyklos bei prevencijos programos, kurios nori pasiekti jaunus žmones šokiuose ar festivaliuose, turi daugiau ir sąžiningai šviesti apie narkotikus!

GYDYMAS: Gydytis nuo narkotikų priklausomybės norintiems žmonės reikia gydymo ir socialinės reabilitacijos įstaigų, taip pat tolesnės priežiūros centrų, galinčių padėti jiems įgyti įšsilavinimą ir susirasti darbą!

ŽALOS MAŽINIMAS: Reikia įsteigti narkotikų vartojimo kambarius žmonėms, kurie negali ar nenori baigti vartoję narkotikus, kad jie galėtų leistis narkotikus naudodami sterilią įrangą, prižiūrimi medikų, tokiu būdu išvengiant užkratų, perdozavimo bei šiukšlių!

TEISĖSAUGA: Užuot areštavusi ar suėminėjusi intraveninių narkotikų vartotojus, policija turėtų juos pašalinti iš gatvių ir pristatyti juos į žalos mažinimo centrus!

Prašome sprendimų priėmėjų

  • priimti aukščiau išvardintais keturiais ramsčiais paremtą miestų narkotikų strategiją;
  • į šios strategijos kūrimą bei įgyvendinimą įtraukti pilietinę visuomenę;
  • sukurti miestų narkotikų koordinavimo sistemą, kad būtų galima įgyvendinti aukščiau paminėtą strategiją užtikrinti bendradarbiavimą tarp šių ramsčių;
  • užtikrinti pakankamai išteklių, kad paslaugas būtų galima tobulinti ir plėsti!