Trebamo prostor ("sobu") za promjenu!

Intravenozna konzumacija droge postala je rastući problem u većini naših gradova - pogotovo u četvrtima s velikim brojem mladih koji žive u siromaštvu. Što više ovisnici uzimaju drogu u okruženju koje nije sigurno, više će osoba dijeliti svoje igle, a to dovodi do većeg broja zaraza, smrti od predoziranja, otpada vezanog uz konzumaciju droge te neugode na ulici.

Rješenje nije u rukama policije - privođenje ovisnika o drogi ne smanjuje njihov broj, već ih umjesto toga tjera da je uzimaju na riskantniji način te da odbace svoje igle što je prije moguće. Stari načini borbe s problemima vezanima uz drogu više ne funkcioniraju.

Iz primjera gradova kao što su Zurich, Vancouver ili Kopenhagen, možemo mnogo naučiti o tome što "pali" u smanjivanju zloupotrebe droge na ulici te s tim povezanih problema. Zakonodavci bi trebali prihvatiti opsežnu strategiju oko droge, a koja se temelji na četiri stupa: prevenciji, liječenju, smanjenu štete i pametnoj provedbi zakona.

PREVENCIJA: Trebamo iskrenu edukaciju o drogi u školama, kao i preventivne, na mlade usmjerene, programe na partijima i festivalima!

LIJEČENJE: Osobama koje traže liječenje zbog ovisnosti potrebne su institucije za liječenje i socijalnu rehabilitaciju, kao i centri koji će im, nakon liječenja, pomoći oko edukacije i zaposlenja!

SMANJENJE ŠTETE: Za one koje ne žele ili ne mogu prestati s uzimanjem droge, trebamo uspostaviti sobe za konzumaciju droge u kojima će koristiti sterilnu opremu pod nadzorom medicinskog osoblja, kako bi se izbjegle zaraze, smrt od predoziranja te bacanje otpada vezanog uz konzumaciju droge!

PROVEDBA ZAKONA: Umjesto uhićenja i pritvaranja intravenoznih uživatelja droge, policija bi ih trebala premjestiti s ulica u centre za smanjenje štete!

Zakonodavce tražimo da:

  • prihvate urbanu strategiju o drogi koja se bazira na četiri ranije opisana stupa
  • u razvijanje/implementaciju te strategije uključe civilno društvo
  • stvore urbani koordinirani sustav kako bi se implementirala strategija te osigurala suradnja među stupovima
  • osiguraju adekvatne resurse za poboljšanje i nadogradnju usluga!