Potrebujeme Prostor pro změnu!

Injekční užívání drog se stává rostoucím problém ve většině našich měst-zejména v těch čtvrtích, kde žije velký počet mladých lidí v chudobě. Čím více lidí si píchá drogy v nebezpečným prostředí, tím více lidí sdílí jehly, a to vede k více infekcím, úmrtím z předávkování drogami, drogovému odpadu a obtěžování na ulicích.

Řešení nespočívá v rukou policie - zatýkání lidí, kteří užívají drogy, nesnižuje počet uživatelů drog, ale tlačí je k jejich užívání riskantnější cestou, a k rychlému zlikvidování jejich jehel. Staré způsoby boje proti drogové problematice nefungují.

Z příkladů měst, jako je Curych, Vancouver či Kodaň, se můžeme dozvědět hodně o tom, co funguje při snižování užívání drog v ulicích a souvisejícími problémy. Rozhodující orgány by měly přijmout komplexní protidrogové strategie založené na čtyřech pilířích: prevence, léčba, minimalizace škod a vymáhání práva.

PREVENCE: Potřebujeme upřímnou protidrogovou výchovy ve školách, jakož i preventivní programy zaměřené na mladé lidi na tanečních akcích a festivalech!

LÉČBA: Lidé, kteří hledají léčbu drogové závislosti potřebují instituce pro léčbu a sociální rehabilitace, stejně jako doléčovací centra, aby jim pomohla při vzdělávání a pracovních příležitostech!

MINIMALIZACE ŠKOD: Pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou přestat s užíváním drog, musíme vytvořit drogové místnosti, kde si mohou aplikovat své drogy pomocí sterilního vybavení, pod dohledem zdravotnického personálu, aby se zabránilo infekci, úmrtí z předávkování drogami a drogovému odpadu!

VYMÁHÁNÍ PRÁVA: Místo zatýkání a zadržování uživatelů injekčních drog, by je měla policie přesunout z ulic do center minimalizace škod!

Žádáme rozhodovací orgány

  • aby přijaly městské protidrogové strategie založené na čtyřech pilířích popsaných výše;
  • zapojily občanskou společnost ve vývoji/provádění této strategie;
  • o vytvoření městské koordinace drogového systému pro realizaci strategií a zajištění spolupráce mezi těmito pilíři;
  • aby poskytly dostatečné zdroje s cílem zlepšit a rozšířit služby!