Имаме нужда от промяна!

Инжекционната употреба на наркотици е сериозен проблем в повечето градове и особено в онези квартали, в които голям брой млади хора живеят в бедност. Колкото повече хора си инжектират наркотици в опасна за тях среда, толкова повече от тях ще споделят своите игли, като това ще доведе до увеличение на инфекциите, смъртните случаи от свръхдоза и опасните отпадъци.

Решението не е в ръцете на полицията - арестуването на хора, които употребяват дрога, няма да намали техния брой, а ще ги накара да живеят и действат по много по-рискован начин, изхвърляйки иглите, с които са се инжектирали, възможно най-скоро. Старите начини за справяне с употребата на наркотици не работят.

От опита на градове като Ванкувър, Копенхаген и Цюрих можем да научим много за намаляването употребата на наркотици в градовете и свързаните с това проблеми. Лицата, от които зависи вземането на решения в тази сфера, следва да приемат всеобхватна стратегия относно наркотиците, основаваща се на четири опорни точки: превенция, лечение, намаляване на вредите и промяна на отношението на властите.

ПРОФИЛАКТИКА: Имаме нужда от образователни програми, както и програми за превенция, насочени към младите хора, които посещават партита и фестивали!

ЛЕЧЕНИЕ: Хората, които искат да се лекуват от своята зависимост, имат нужда от институции, които да подпомогнат тяхното лечение и социална рехабилитация, както и от центрове, които да ги върнат обратно към образователната система или които да им асистират в намирането на работа.

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДИТЕ: За хората, които не искат или не могат да спрат употребата на наркотици, трябва да бъдат създадени стаи за употреба на наркотици, в които те да могат да се инжектират със стерилни игли и спринцовки, контролирано от здравен персонал, за да се избегнат инфекции, смъртни случаи и т.н.

ПРОМЯНА НА ЗАКОНА: Вместо да арестуват и задържат наркозависимите, полицията трябва да ги прибира от улиците в специализирани центрове!

Молим хората, от които това зависи:

  • да приемат стратегия, в която са залегнали четирите опорни точки, описани по-горе;
  • да включат гражданското общество в разработването и прилагането на тази стратегия;
  • да създадат координарана между всички осем града система за изпълнение на стратегията и осигуряване на сътрудничество;
  • да предоставят адекватен бюджет за подобряване и усъвършенстване на услугите, свързани с борбата с наркотиците!