Estonian Human Rights Centre

Estonian Human Rights Centre är en oberoende icke-statlig människorättsorganisation. EHRC grundades i december år 2009 och har snabbt utvecklats till en av de mest välkända icke-statliga människorättsorganisationerna i Estland.

EHRC:s mål är att arbeta tillsammans för ett Estland som respekterar individens mänskliga rättigheter. EHRC utvecklar sin verksamhet efter samhällets behov. Vårt fokus är för nuvarande främjandet av lika behandling av minoriteter, mångfald och integration, samt asylsökandes och flyktingars mänskliga rättigheter. EHRC koordinerar den Estniska mångfaldsstadgan (Estonian Diversity Charter). Vi bevakar även den allmänna människorättssituationen i Estland och publicerar oberoende människorättsrapporter om situationen i Estland. EHRC är medlem av flera lokala och internationella nätverk, inklusive FRA, ENAR, JUSTICIA, osv. Vi är UNHCR:s partner i Estland och har särskild rådgivande status vid FN:s ekonomiska och sociala råd.

Kontakta oss:
Hemsida
Facebook
Youtube
Twitter