Vi uppdaterade nyligen vår integritetspolicy. Tyvärr finns den ännu inte på svenska. Du kan läsa den tyska versionen här.

Vänligen observera att den tyska texten är gällande i händelse av en eventuell dispyt.