GÖR SKILLNAD UNDER COVID-19

Vi har alla rätt till en inkomst, tak över huvudet, sjukvård samt fri och oberoende information för att kunna ta oss igenom pandemin. Stöd vårt arbete för att se till att dessa rättigheter skyddas i hela EU. Gör skillnad genom att ge en gåva.

#humanrightsundercorona

Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Krassimir Kanev

Ekonomiansvarig

Om mig

Dr Krassimir Kanev tog sin examen år 1982 från Sofia universitet och specialiserade sig inom mänskliga rättigheter och religionsfrihet vid Columbia University från 1996 till 1997. Under tio år undervisade han introduktionskursen i internationell folkrätt vid Sofia universitet. Han har även undervisat i sociologi, rättssociologi, kritisk social teori, miljöstudier och internationell folkrätt vid ett antal högskolor och universitet i Bulgarien och utomlands, bland annat Plovdiv universitet, University of Oregon, Sarajevo universitet och Centraleuropeiska universitetet. Sedan år 2003 undervisar han kurser via nätet för den amerikanska organisationen Human Rights Education Associates (HREA) som riktar sig till personer som arbetar med mänskliga rättigheter. Han har undervisat kurser för jurister från flera östeuropeiska länder om FN-mekanismer för skydd av mänskliga rättigheter. Dr Kanev började arbeta med mänskliga rättigheter år 1988. Han har varit och fortsätter att vara aktiv som aktivist inom ett antal människorätts- och miljöorganisationer. Sedan 1994 är han även chef för Bulgariska Helsingforskommittén. Tidigare har han varit styrelsemedlem i ett antal internationella människorättsorganisationer och -institutioner. För nuvarande är han vice styrelseordförande för European Prison Litigation Network, emeritus chef för PILnet samt styrelseledamot i EU:s byrå för de grundläggande rättigheterna, Association for the Prevention of Torture och International Partnership for Human Rights. Dr Kanev företräder även klienter i Europadomstolen i fall rörande olika människorättskränkningar.