Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

György Folk

Chefredaktör

Utmaningen i dagens Europa är inte tillgång till information. Utmaningen är att hitta format som på ett framgångsrikt sätt engagerar människor och hjälper dem stå upp för sina rättigheter och sin demokrati i kampen mot spridandet av desinformation och auktoritarianism.

Om mig

György är en journalist och EU-expert född och uppvuxen i Ungern, numera med bas i Bryssel. Han har en magisterexamen i europeisk journalistik och har rapporterat om EU-frågor från Bryssel i mer än ett årtionde. Han har bland annat varit korrespondent för den ungerska veckotidningen HVG och var en av medgrundarna av den oberoende ungerska tidningen EUrologus. Han har sedan sin ungdom engagerat sig i icke-statliga organisationer, och arbetade tidigt som redaktör på ett radioprogram om narkotikaförebyggande och skadereducering. Han har även arbetat som koordinator för Hungarian Civil Liberties Unions europeiska initiativ för narkotikapolicy.

Mina ämnen

György har arbetat för Liberties sedan organisationen grundades. Han ansvarar för hemsidans innehåll, medierelationer inom EU samt kontakter med experter, medier och beslutsfattare i Bryssel.
Utmaningen i dagens Europa är inte tillgång till information. Utmaningen är att hitta format som på ett framgångsrikt sätt engagerar människor och hjälper dem stå upp för sina rättigheter och sin demokrati i kampen mot spridandet av desinformation och auktoritarianism.