GÖR SKILLNAD UNDER COVID-19

Vi har alla rätt till en inkomst, tak över huvudet, sjukvård samt fri och oberoende information för att kunna ta oss igenom pandemin. Stöd vårt arbete för att se till att dessa rättigheter skyddas i hela EU. Gör skillnad genom att ge en gåva.

#humanrightsundercorona

Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Natalija Bitiukova

Styrelseledamot

Om mig

Natalija arbetar som dataskyddsjurist och har sin bas i Köpenhamn, Danmark. Hon är även aktiv som styrelsemedlem för den litauiska organisationen Human Rights Monitoring Institute (HRMI) och den ideella organisationen Civil Liberties Union for Europe med huvudkontor i Berlin, Tyskland. Natalija forskar om följderna av manipulation via nätet och datamissbruk för demokratiska processer och deltog nyligen i författandet av en studie för Europaparlamentet (LIBE) om inverkan av propaganda på rättsstatsprincipen inom EU. Hon har tidigare praktiserat för Europeiska datatillsynsmannen där hon bidrog till ett uttalande om manipulation via nätet och personuppgifter och agerat Deputy Director för HRMI, där hon ledde det rättsliga arbetet gällande digitala rättigheter, rättsstatsprincipen och straffrätt. Hon har även varit Deputy Director för Human Rights Monitoring Institute där hon ledde det juridiska arbetet inom områden för digitala rättigheter, rättssäkerhet och straffrätt.