Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Małgorzata Szuleka

Vice styrelseordförande

Małgorzata är ansvarig för påverkansarbete vid Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) i Polen, en av Europas ledande människorättsorganisationer. Sedan Polens konstitutionella kris tog sin början år 2015 har hon dokumenterat angrepp mot domstolar med fokus på rättsväsendets oberoende, hot mot rättsstatsprincipen, demokratins tillbakagång och det krympande utrymmet för civilsamhället. Hon har koordinerat forskningsprojekt tillsammans med HFHR å Europeiska unionens byrå för de grundläggande rättigheternas vägnar kring ett flertal människorättsfrågor, inklusive barns deltagande i civil- och straffrätten, allvarliga former av arbetskraftsutnyttjande och stöd för brottsoffer inom EU. Małgorzata har en masterexamen i juridik från Warszawa universitet.