GÖR SKILLNAD UNDER COVID-19

Vi har alla rätt till en inkomst, tak över huvudet, sjukvård samt fri och oberoende information för att kunna ta oss igenom pandemin. Stöd vårt arbete för att se till att dessa rättigheter skyddas i hela EU. Gör skillnad genom att ge en gåva.

#humanrightsundercorona

Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Nancy MacPherson

Oberoende ledamot

Om mig

Nancy är före detta Managing Director for Evaluation vid Rockefeller Foundation där hon var ansvarig för att grunda och leda stiftelsens system för utvärdering från år 2008 till 2018. Innan hennes arbete inom filantropi jobbade hon i Kanada, Asien, Afrika och Schweiz i 25 år inom internationell utveckling med urfolk, icke-vinstdrivande organisationer samt regeringar och FN-organ. Hon grundade och ledde IUCN:s Program Evaluation System och arbetade som särskild rådgivare till IUCN:s Director General on Performance Assessment and Oversight. Hon spelade en central roll i att etablera och utveckla ett anta globala och regionala professionella föreningar och nätverk inom utvecklingsutvärdering, såsom International Development Evaluation Association (IDEAS) och African Evaluation Association (AfrEa). Nancy var en del av lärarteamet vid Världsbankens sommarskola, International Program for Development Evaluation Training (IPDET), från 2001 till 2011 och mottog 2015 års American Evaluation Associations (AEA) Enhancing the Public Good Award, som delas ut till en person vars utvärderingsarbete har utgjort ett betydande bidrag till allmännyttan.