GÖR SKILLNAD UNDER COVID-19

Vi har alla rätt till en inkomst, tak över huvudet, sjukvård samt fri och oberoende information för att kunna ta oss igenom pandemin. Stöd vårt arbete för att se till att dessa rättigheter skyddas i hela EU. Gör skillnad genom att ge en gåva.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Israel Butler

Ansvarig för påverkansarbete

För att jag är en del av kampen för att skydda våra rättigheter och friheter från maktgalna auktoritära ledare.

Om mig

Israel inledde sin karriär som akademiker, och föreläste och forskade om EU och människorätt vid universiteten i Nottingham och Lancaster i Storbritannien. Han har publicerat ett antal artiklar i ledande akademiska tidskrifter och skrivit en bok om hur man bäst motarbetar uppgången av populistiska auktoritära regimer som begränsar folkets rättigheter och friheter. Han gick med i Liberties team år 2017 som chef för påverkansarbete, och har i sin position arbetat för att främja idéer om hur EU kan förbättra skyddet av demokratin och rättsstatsprincipen i sina medlemsländer.

Mina ämnen

De senaste åren har EU sett en oroväckande uppgång av maktgalna auktoritära regimer i flera medlemsländer. Ändå fortsätter EU att ge miljarder och åter miljarder euro till dessa regeringar genom stöd till projekt och initiativ i deras länder. Jag arbetar för att övertyga EU:s beslutsfattare om att implementera mekanismer som kan förhindra att medel betalas ut till medlemsländer som kränker EU:s värden.
För att jag är en del av kampen för att skydda våra rättigheter och friheter från maktgalna auktoritära ledare.