GÖR SKILLNAD UNDER COVID-19

Vi har alla rätt till en inkomst, tak över huvudet, sjukvård samt fri och oberoende information för att kunna ta oss igenom pandemin. Stöd vårt arbete för att se till att dessa rättigheter skyddas i hela EU. Gör skillnad genom att ge en gåva.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Eva Simon

Påverkansarbete

Jag anser att jämlikhet och skydd av de mänskliga rättigheterna är grundförutsättningar för det fria och öppna samhälle som alla förtjänar att leva i.

Om mig

Eva Simon är människorättsjurist med särskilt fokus på digitala rättigheter och arbetar just nu för Civil Liberties Union for Europe (Liberties) som senior rådgivare för påverkansarbete, med ansvar för yttrandefrihet och integritetsfrågor. Utöver sitt påverkansarbete på EU-nivå driver Eva strategiska rättstvister i flera medlemsländer. Hennes senaste fall avsåg implementeringen av den Allmänna dataskyddsförordningen, omskrivet av New York Times, Reuters och Bloomberg. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter i över tio års tid. Innan hon började arbeta för icke-statliga organisationer jobbade Eva som jurist inom medierätt och som forskare. Hon har varit forskarassistent vid Centraleuropeiska universitetet (2006); Benjamin N. Cardozo School of Law, Yeshiva University, New York, USA (2005) och vid Budapests tekniska universitet (2001-2005).

Eva har publicerat flera expertstudier, kapitel och artiklar om pressfrihet och rätten till privatliv.

Mina ämnen

Jag arbetar för att yttrandefrihet ska vara en verklighet över hela Europa – båda sidor av yttrandefriheten: en fri och pluralistisk press samt individuella personers och journalisters rättigheter.
Jag anser att jämlikhet och skydd av de mänskliga rättigheterna är grundförutsättningar för det fria och öppna samhälle som alla förtjänar att leva i.