GÖR SKILLNAD UNDER COVID-19

Vi har alla rätt till en inkomst, tak över huvudet, sjukvård samt fri och oberoende information för att kunna ta oss igenom pandemin. Stöd vårt arbete för att se till att dessa rättigheter skyddas i hela EU. Gör skillnad genom att ge en gåva.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Jascha Galaski

Påverkansarbete

Varje dag tvingas tusentals män, kvinnor och barn lämna sina hem på grund av konflikter och förföljelser. Jag försöker förmedla budskapet att det är vår mänskliga plikt att välkomna människor som söker skydd och att vi i Europa har kapaciteten att göra det.

Om mig

Jascha har en masterexamen i Public Policy and Human Development från United Nations University i Maastricht, där han specialiserade sig på frågor rörande migration och asyl. Han flyttade till Berlin för att engagera sig i socialt entreprenörskap genom att stötta startupföretag som arbetar med och för migranter, asylsökande och flyktingar. År 2018 blev Jascha del av Liberties team som ansvarig för påverkansarbete gällande migrationsfrågor och arbetar för en positivare bild av invandrare.

Mina ämnen

En populistisk retorik som ramar in samhällsproblem med en berättelse om kulturell invasion, det upplevda hotet från Islam och bristen på kontroll och trygghet dominerar migrationsagendan i ett antal europeiska länder genom att ingjuta oro och rädsla hos allmänheten. Liberties vill hjälpa till att ge migrationsfrågan en ny ramberättelse och ta fram lösningsorienterade exempel.
Varje dag tvingas tusentals män, kvinnor och barn lämna sina hem på grund av konflikter och förföljelser. Jag försöker förmedla budskapet att det är vår mänskliga plikt att välkomna människor som söker skydd och att vi i Europa har kapaciteten att göra det.