GÖR SKILLNAD UNDER COVID-19

Vi har alla rätt till en inkomst, tak över huvudet, sjukvård samt fri och oberoende information för att kunna ta oss igenom pandemin. Stöd vårt arbete för att se till att dessa rättigheter skyddas i hela EU. Gör skillnad genom att ge en gåva.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Orsolya Reich

Påverkansarbete

Det är viktigt att sprida budskapet om de mänskliga rättigheternas värde. Alltför många människor har missuppfattningen att laglydiga medborgare inte behöver rättigheter.

Om mig

Orsolya arbetar med frågor som rör rätten till privatliv, spridningen av populism i Europa och skydd av organisationer som arbetar för medborgerliga friheter. Hon skriver rapporter om utvecklingen inom mötesfrihet, föreningsfrihet och yttrandefrihet i öst- och centraleuropeiska länder. Hon är dessutom en videoentusiast och utvecklaren bakom Liberties tv-spel. Orsolya studerade filosofi vid Centraleuropeiska universitetet och var under sina doktorsstudier gästforskare vid Harvard och New York University. Hon har även arbetat som adjungerad föreläsare vid Princeton University. Hon började jobba för Liberties år 2017.

Mina ämnen

I många av EU:s medlemsländer håller mötesfriheten, föreningsfriheten och yttrandefriheten fortfarande på att förverkligas, om den inte aktivt motarbetas. Jag skriver rapporter om frågor som rör dessa friheter i Belgien, Republiken Tjeckien, Grekland, Ungern, Litauen, Polen, Rumänien och Spanien samt producerar en serie videoklipp med syfte att bryta ner mänskliga rättigheter i mindre komplexa beståndsdelar med hjälp av humoristiska karaktärer.
Det är viktigt att sprida budskapet om de mänskliga rättigheternas värde. Alltför många människor har missuppfattningen att laglydiga medborgare inte behöver rättigheter.