Vårt team

Om

Liberties ger dig information, nyheter och analys om medborgerliga friheter inom den Europeiska unionen. Vi publicerar nya artiklar om EU-relaterade och nationella frågor som vi hämtat direkt från våra medlemsorganisationer samt expertpersonal i Bryssel och Berlin. Vår hemsida innehåller olika typer av material.

För det första publicerar vi utbildningsmaterial, såsom blogginlägg, infografik och videoklipp utformade för att upplysa allmänheten om deras rättigheter samt om vad EU och nationella myndigheter gör för att skydda eller kränka deras medborgerliga friheter.

För det andra fungerar vår hemsida som en plattform för kampanjer som ger allmänheten möjlighet att agera tillsammans inom rättighetsfrågor som vi anser är i akut behov av deras uppmärksamhet.

För det tredje tillhandahåller vi nyheter och analys för att hålla dig uppdaterad om de senaste utvecklingarna i Bryssel och i de länder där våra medlemmar verkar.

För det fjärde erbjuder vi juridisk analys, policydokument och studier riktade till experter och beslutsfattare som arbetar med medborgerliga friheter inom EU-frågor. För att se till att så många människor som möjligt kan ta del av vår information översätter vi vårt innehåll till ett antal europeiska språk.

Styrelsemedlemmar

Lydia Vicente (styrelseordförande)

Lydia Vicente är en människorättsjurist. Hon är verkställande chef för och medgrundare av Rights International Spain (http://rightsinternationalspain.org/). Lydia har lång erfarenhet av att arbeta med internationella organisationer som del av internationella fredsbevarande uppdrag i Kosovo och Timor-Leste inom områden såsom reform av rättsväsendet, internationell straffrätt och humanitär rätt. Hon har även arbetat i konfliktdrabbade områden i Mellanöstern och Nordafrika. Lydia innehar juridiska kvalifikationer och är medlem i Madrids advokatsamfund. Hon har omfattande erfarenhet på gräsrotsnivå och har arbetat med utvecklingsorganisationer samt nationella och internationella människorättsorganisationer både i Spanien och på fältet (Indien, Brazilien, Bolivia, Kenya) inom ett brett spektrum av sektorer och människorättsfrågor.

Andrea Menapace (vice styrelseordförande)

Andrea är verkställande chef för CILD (Italian Coalition for Civil Liberties and Rights). Han arbetade tidigare för Transparency & Accountability Initiative i London och var forskare för Italien vid Open Government Partnership. Andrea har varit aktiv inom området för mänskliga rättigheter hela sin karriär, och började som biståndsarbetare innan han blev konsult och forskare för regeringar samt icke-statliga och internationella organisationer. Andrea är medgrundare av Diritto Di Sapere (Right to Know), den första italienska organisationen som arbetar med rätten till information, och tog juristexamen från Trento universitet.

Nina Kesar (ekonomiansvarig)

Nina är styrelsemedlem för NJCM (Netherlands Committee of Jurists for Human Rights) och ordförande av NJCM:s arbetsgrupp för europeisk rätt. NJCM är den nederländska sektionen av Internationella juristkommissionen (ICJ). Hon är biträdande chef för Speakers Academy®, Europas ledande kunskapsinstitut för professionella talare. Nina har juristexamen i affärsjuridik och bolagsrätt från Erasmus School of Law och juristexamen i författnings- och förvaltningsrätt från Leiden Law School. Hennes nuvarande intressen inkluderar yttrandefrihet, kriminalisering av tal och personlig integritet.

Natalija Bitiukova

Natalija är biträdande chef för den litauiska övervakande organisationen Human Rights Monitoring Institute. Innan hon återvände till Litauen år 2013 arbetade Natalija för den internationella människorättsorganisationen Global Network for Public Interest Law (PILnet) och Open Society Justice Initiative (OSJI). Natalija har en LL.M. i människorätt från Central European University och är en auktoriserad Information Privacy Professional/Europe. Hon har bidragit till ett antal lagstiftande initiativ i Litauen, och har flera publikationer inom området för mänskliga rättigheter. År 2014 lanserade hon ett framgångsrikt initiativ för digitala rättigheter, med syfte att öka medvetenheten kring nya teknologiska utvecklingar och deras inverkan på rätten till privatliv i Litauen.

Małgorzata Szuleka

Małgorzata är jurist och forskare vid Helsinki Foundation for Human Rights i Polen. Hon innehar en magisterexamen i juridik från Warszawa universitet. Sedan december år 2009 har hon arbetat vid Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR), där hon ansvarar för forskningsprojekt (i samarbete med Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter, bland andra). Hon har utfört ett antal forskningsprojekt inom områdena för tillgång till rättslig prövning, rättsväsendets oberoende, skydd av barnets rättigheter, stödsystem för brottsoffer och rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Hon är även ansvarig för kommunikationsstrategin och påverkansarbetet med avseende på situationen i Polen.

Nancy MacPherson (Oberoende styrelsemedlem)

Nancy har tidigare varit VD för utvärdering på Rockefeller Foundation där hon var ansvarig för att upprätta och leda stiftelsens system för utvärdering från 2008 till 2018. Innan sitt filantropiska arbete jobbade hon i Kanada, Asien, Afrika och Schweiz i 25 år inom internationell utveckling, med ursprungsbefolkningar, icke-vinstdrivande organisationer, samt regeringar och FN-organ. Hon upprättade och ledde IUCN:s programutvärderingssystem och agerade specialrådgivare till IUCN:s generaldirektör för prestationsbedömning och bevakning. Hon spelade en central roll i etablerandet och närandet av ett antal globala och regionala föreningar och nätverk för yrkesutövande inom utvecklingsutvärdering, i synnerhet International Development Evaluation Association (IDEAS) och African Evaluation Association (AfrEA). Nancy undervisade vid Världsbankens internationella sommarprogram för utvecklingsutvärdering (IPDET) från 2001 till 2011 och hon tilldelades American Evaluation Associations (AEA) pris Enhancing the Public Good, som delas ut till en person vars utvärderande arbete har gagnat allmännyttan.

Kärnteam

Balázs Dénes - Verkställande chef (b punkt denes snabel-a liberties punkt eu)

Israel Butler - Chef för påverkansarbete (i punkt butler snabel-a liberties punkt eu)

Éva Simon - Påverkansarbete (e punkt simon snabel-a liberties punkt eu)

György Folk - Chefredaktör (gy punkt folk snabel-a liberties punkt eu)

Orsolya Reich - Påverkansarbete (o punkt reich snabel-a liberties punkt eu)

Jonathan Day - Redaktionschef (jday snabel-a liberties punkt eu)

Michaela Brzezinka - Verksamhetschef (m punkt brzezinka snabel-a liberties punkt eu)

Medlemsorganisationer

Belgien

Medlemsorganisation: Ligue des droits de l'homme (Belgique francophone)

Kontaktperson: David Morelli (dmorelli snabel-a liguedh punkt be)

Bulgarien

Medlemsorganisation: Bulgarian Helsinki Committee (BHC)

Kontaktperson: Svetla Baeva (svetla snabel-a bghelsinki punkt org)

Estland

Medlemsorganisation: Estonian Human Rights Centre

Kontaktperson: Liina Rajaveer (liina punkt rajaveer snabel-a humanrights punkt ee)

Italien

Medlemsorganisation: Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Kontaktperson: Andrea Oleandri (andrea snabel-a cild punkt eu)

Associerad medlemsorganisation: Associazione Antigone

Kontaktperson: Susanna Marietti (susanna punkt marietti snabel-a associazioneantigone punkt it)

Kroatien

Medlemsorganisation: Centre for Peace Studies

Kontaktperson: Lovorka Šošić (lovorka punkt sosic snabel-a cms punkt hr)

Litauen

Medlemsorganisation: Human Rights Monitoring Institute (HRMI)

Kontaktperson: Meta Adutaviciute (meta punkt adutaviciute snabel-a hrmi punkt lt) och Mažvydas Karalius (mazvydas punkt karalius snabel-a hrmi punkt lt)

Nederländerna

Medlemsorganisation: Netherlands Committee of Jurists for Human Rights (NJCM)

Kontaktperson: Nina Kesar (NJCM snabel-a ninakesar punkt nl)

Polen

Medlemsorganisation: Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Kontaktperson: Małgorzata Szuleka (m punkt szuleka snabel-a hfhr punkt org punkt pl), Marta Agnieszka Borucka (m punkt borucka snabel-a hfhrpol punkt waw punkt pl)

Republiken Tjeckien

Medlemsorganisation: Czech League of Human Rights

Kontaktperson: Denisa Kramářová (denisa punkt kramarova snabel-a llp punkt cz), Dan Petrucha (dan punkt petrucha snabel-a llp punkt cz)

Rumänien

Medlemsorganisation: Association for the Defense of Human Rights in Romania-the Helsinki Committee (APADOR-CH)

Kontaktperson: Dollores Benezic (dbenezic snabel-a apador punkt org)

Spanien

Medlemsorganisation: Rights International Spain (RIS)

Kontaktperson: Lydia Vicente Márquez (lvicente snabel-a rightsinternationalspain punkt org), Cristina de la Serna Sandoval (cserna snabel-a rightsinternationalspain punkt org)

Storbritannien

Associerad medlemsorganisation: Liberty – National Council for Civil Liberties

Kontaktperson: Katie Bamber (katieb snabel-a liberty-human-rights punkt org punkt uk)

Sverige

Associerad medlemsorganisation: Civil Rights Defenders (CRD)

Kontaktperson: Gabrielle Gunneberg (gabrielle punkt gunneberg snabel-a civilrightsdefenders punkt org)

Tyskland

Associerad medlemsorganisation: Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)

Kontaktperson: Katharina Mikulcak (katharina snabel-a freiheitsrechte punkt org)

Ungern

Medlemsorganisation: Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)

Kontaktperson: András Szeles (szeles snabel-a tasz punkt hu), Anna Kertész (kertesz punkt anna snabel-a tasz punkt hu)

Översättare

Bulgariska - Cveta Stoeva

Kroatiska - Martina Hrupic

Tjeckiska - Radovan Krámár and Denisa Slašťanová

Holländska - Silke Zwijsen

Franska - Grégoire Fournier

Tyska - Florian Hülsey

Ungerska - Róza Vajda

Italienska - Daniela Ronco

Litauiska - Petras Borisovas

Polska - Hania Robaszkiewicz

Rumänska - Oana Girlescu

Spanska - Ethel Odriozola Monzón

Svenska - Alice E. Olsson