Vårt team

Om

Liberties ger dig information, nyheter och analys om medborgerliga friheter inom den Europeiska unionen. Vi publicerar nya artiklar om EU-relaterade och nationella frågor som vi hämtat direkt från våra medlemsorganisationer samt expertpersonal i Bryssel och Berlin. Vår hemsida innehåller olika typer av material.

För det första publicerar vi utbildningsmaterial, såsom blogginlägg, infografik och videoklipp utformade för att upplysa allmänheten om deras rättigheter samt om vad EU och nationella myndigheter gör för att skydda eller kränka deras medborgerliga friheter.

För det andra fungerar vår hemsida som en plattform för kampanjer som ger allmänheten möjlighet att agera tillsammans inom rättighetsfrågor som vi anser är i akut behov av deras uppmärksamhet.

För det tredje tillhandahåller vi nyheter och analys för att hålla dig uppdaterad om de senaste utvecklingarna i Bryssel och i de länder där våra medlemmar verkar.

För det fjärde erbjuder vi juridisk analys, policydokument och studier riktade till experter och beslutsfattare som arbetar med medborgerliga friheter inom EU-frågor. För att se till att så många människor som möjligt kan ta del av vår information översätter vi vårt innehåll till ett antal europeiska språk.

Styrelsemedlemmar

Krassimir Kanev (Ekonomiansvarig)

Dr Krassimir Kanev tog sin examen år 1982 från Sofia universitet och specialiserade sig inom mänskliga rättigheter och religionsfrihet vid Columbia University från 1996 till 1997. Under tio år undervisade han introduktionskursen i internationell folkrätt vid Sofia universitet. Han har även undervisat i sociologi, rättssociologi, kritisk social teori, miljöstudier och internationell folkrätt vid ett antal högskolor och universitet i Bulgarien och utomlands, bland annat Plovdiv universitet, University of Oregon, Sarajevo universitet och Centraleuropeiska universitetet. Sedan år 2003 undervisar han kurser via nätet för den amerikanska organisationen Human Rights Education Associates (HREA) som riktar sig till personer som arbetar med mänskliga rättigheter. Han har undervisat kurser för jurister från flera östeuropeiska länder om FN-mekanismer för skydd av mänskliga rättigheter. Dr Kanev började arbeta med mänskliga rättigheter år 1988. Han har varit och fortsätter att vara aktiv som aktivist inom ett antal människorätts- och miljöorganisationer. Sedan 1994 är han även chef för Bulgariska Helsingforskommittén. Tidigare har han varit styrelsemedlem i ett antal internationella människorättsorganisationer och -institutioner. För nuvarande är han vice styrelseordförande för European Prison Litigation Network, emeritus chef för PILnet samt styrelseledamot i EU:s byrå för de grundläggande rättigheterna, Association for the Prevention of Torture och International Partnership for Human Rights. Dr Kanev företräder även klienter i Europadomstolen i fall rörande olika människorättskränkningar.

Nancy MacPherson (Oberoende ledamot)

Nancy är före detta Managing Director for Evaluation vid Rockefeller Foundation där hon var ansvarig för att grunda och leda stiftelsens system för utvärdering från år 2008 till 2018. Innan hennes arbete inom filantropi jobbade hon i Kanada, Asien, Afrika och Schweiz i 25 år inom internationell utveckling med urfolk, icke-vinstdrivande organisationer samt regeringar och FN-organ. Hon grundade och ledde IUCN:s Program Evaluation System och arbetade som särskild rådgivare till IUCN:s Director General on Performance Assessment and Oversight. Hon spelade en central roll i att etablera och utveckla ett anta globala och regionala professionella föreningar och nätverk inom utvecklingsutvärdering, såsom International Development Evaluation Association (IDEAS) och African Evaluation Association (AfrEa). Nancy var en del av lärarteamet vid Världsbankens sommarskola, International Program for Development Evaluation Training (IPDET), från 2001 till 2011 och mottog 2015 års American Evaluation Associations (AEA) Enhancing the Public Good Award, som delas ut till en person vars utvärderingsarbete har utgjort ett betydande bidrag till allmännyttan.

Andrea Menapace (Styrelseordförande)

Andrea är Executive Director för CILD (Italian Coalition for Civil Liberties and Rights). Han har tidigare arbetat för Transparency & Accountability Initiative i London och var forskare för Italien vid Open Government Partnership. Andrea har varit ständigt aktiv inom fältet mänskliga rättigheter sedan han började sin karriär inom humanitärt arbete innan han blev konsult och forskare för regeringar samt icke-statliga och internationella organisationer. Han var medgrundare av Diritto Di Sapere (Right to Know), den första italienska organisationen som arbetar med frågor kring rätten till tillgång på information och har en juristexamen från universitetet i Trento.

Natalija Bitiukova (Styrelseledamot)

Natalija arbetar som dataskyddsjurist och har sin bas i Köpenhamn, Danmark. Hon är även aktiv som styrelsemedlem för den litauiska organisationen Human Rights Monitoring Institute (HRMI) och den ideella organisationen Civil Liberties Union for Europe med huvudkontor i Berlin, Tyskland. Natalija forskar om följderna av manipulation via nätet och datamissbruk för demokratiska processer och deltog nyligen i författandet av en studie för Europaparlamentet (LIBE) om inverkan av propaganda på rättsstatsprincipen inom EU. Hon har tidigare praktiserat för Europeiska datatillsynsmannen där hon bidrog till ett uttalande om manipulation via nätet och personuppgifter och agerat Deputy Director för HRMI, där hon ledde det rättsliga arbetet gällande digitala rättigheter, rättsstatsprincipen och straffrätt. Hon har även varit Deputy Director för Human Rights Monitoring Institute där hon ledde det juridiska arbetet inom områden för digitala rättigheter, rättssäkerhet och straffrätt.

Małgorzata Szuleka (Vice styrelseordförande)

Małgorzata är ansvarig för påverkansarbete vid Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) i Polen, en av Europas ledande människorättsorganisationer. Sedan Polens konstitutionella kris tog sin början år 2015 har hon dokumenterat angrepp mot domstolar med fokus på rättsväsendets oberoende, hot mot rättsstatsprincipen, demokratins tillbakagång och det krympande utrymmet för civilsamhället. Hon har koordinerat forskningsprojekt tillsammans med HFHR å Europeiska unionens byrå för de grundläggande rättigheternas vägnar kring ett flertal människorättsfrågor, inklusive barns deltagande i civil- och straffrätten, allvarliga former av arbetskraftsutnyttjande och stöd för brottsoffer inom EU. Małgorzata har en masterexamen i juridik från Warszawa universitet.

Kärnteam

Balázs Dénes - Executive Director (b.denes@liberties.eu)

Eva Simon - Påverkansarbete (eva.simon@liberties.eu)

Linda Ravo - Påverkanskonsult (l.ravo@liberties.eu)

Jascha Galaski - Påverkansarbete (j.galaski@liberties.eu)

Israel Butler - Ansvarig för påverkansarbete (i.butler@liberties.eu)

Valentin Toth - Kommunikatör (valentin.toth@liberties.eu)

Orsolya Reich - Påverkansarbete (o.reich@liberties.eu)

Michaela Brzezinka - Verksamhetsansvarig (m.brzezinka@liberties.eu)

Jonathan Day - Påverkansarbete – video (jday@liberties.eu)

Vanja Prokic - Kommunikationsansvarig (v.prokic@liberties.eu)

Medlemsorganisationer

Belgien

Medlemsorganisation: Ligue des droits de l'homme (Belgique francophone)

Kontaktperson: Camille Van Durme (cvandurme snabel-a liguedh punkt be)

Bulgarien

Medlemsorganisation: Bulgarian Helsinki Committee (BHC)

Kontaktperson: Raya Raeva (raya punkt raeva snabel-a bghelsinki punkt org)

Estland

Medlemsorganisation: Estonian Human Rights Centre

Kontaktperson: Liina Rajaveer (liina punkt rajaveer snabel-a humanrights punkt ee)

Irland

Medlemsorganisation: The Irish Council for Civil Liberties (ICCL)

Kontaktperson: Sinead Nolan (sinead punkt nolan snabel-a iccl punkt ie)

Italien

Medlemsorganisation: Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Kontaktperson: Andrea Oleandri (andrea snabel-a cild punkt eu)

Associerad medlemsorganisation: Associazione Antigone

Kontaktperson: Susanna Marietti (susanna punkt marietti snabel-a associazioneantigone punkt it)

Kroatien

Medlemsorganisation: Centre for Peace Studies

Kontaktperson: Lovorka Šošić (lovorka punkt sosic snabel-a cms punkt hr)

Litauen

Medlemsorganisation: Human Rights Monitoring Institute (HRMI)

Kontaktperson: Meta Adutaviciute (meta punkt adutaviciute snabel-a hrmi punkt lt) och Mažvydas Karalius (mazvydas punkt karalius snabel-a hrmi punkt lt)

Nederländerna

Medlemsorganisation: Netherlands Committee of Jurists for Human Rights (NJCM)

Kontaktperson: Floor van Holsteijn (wgeur snabel-a hotmail punkt com)

Polen

Medlemsorganisation: Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Kontaktperson: Małgorzata Szuleka (m punkt szuleka snabel-a hfhr punkt org punkt pl), Natalia Wegrzyn (natalia punkt wegrzyn snabel-a hfhr punkt pl)

Republiken Tjeckien

Medlemsorganisation: Czech League of Human Rights

Kontaktperson: Denisa Kramářová (denisa punkt kramarova snabel-a llp punkt cz), Dan Petrucha (dan punkt petrucha snabel-a llp punkt cz)

Rumänien

Medlemsorganisation: Association for the Defense of Human Rights in Romania-the Helsinki Committee (APADOR-CH)

Kontaktperson: Dollores Benezic (dbenezic snabel-a apador punkt org)

Slovenien

Medlemsorganisation: The Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies

Kontaktperson: Brankica Petković (brankica punkt petkovic snabel-a mirovni-institut punkt si)

Spanien

Medlemsorganisation: Rights International Spain (RIS)

Kontaktperson: Lydia Vicente Márquez (lvicente snabel-a rightsinternationalspain punkt org)

Storbritannien

Associerad medlemsorganisation: Liberty – National Council for Civil Liberties

Kontaktperson: (pressoffice snabel-a libertyhumanrights punkt org punkt uk)

Sverige

Associerad medlemsorganisation: Civil Rights Defenders (CRD)

Kontaktperson: Maria Granefelt (maria punkt granefelt snabel-a civilrightsdefenders punkt org)

Tyskland

Associerad medlemsorganisation: Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)

Kontaktperson: Luisa Podsadny (luisa snabel-a freiheitsrechte punkt org)

Ungern

Medlemsorganisation: Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)

Kontaktperson: Gabor Medvegy (medvegy snabel-a tasz punkt hu)

Översättare

Bulgariska - Cveta Stoeva

Estniska - Grete Anton

Franska - Grégoire Fournier

Holländska - Silke Zwijsen

Italienska - Katarina Tepic

Kroatiska - Martina Hrupic

Litauiska - Petras Borisovas

Tjeckiska - Radovan Krámár

Polska - Hania Robaszkiewicz

Rumänska - Oana Girlescu

Spanska - Ethel Odriozola Monzón

Svenska - Alice E. Olsson

Tyska - Florian Hülsey

Ungerska - Róza Vajda