Juridisk information

Information i enlighet med sektion 5 TMG
Civil Liberties Union for Europe
Ringbahnstrasse 16-18-20.
12099 Berlin, Germany
Representeras av Balázs Dénes

Kontakt

Telefon: +49 (0) 30 89 63 69 25
E-post: info@liberties.eu
Webbadress: www.liberties.eu

Registreringsinformation
Registrerad i Vereinsregister
Registreringsnummer: VR35522
Registrerad i Vereinsregister vid tingsrätten i Berlin-Charlottenburg med registreringsnummer VR35522

Ansvarig för innehåll i enlighet med 55 Abs. 2 RStV: Balázs Dénes
Indikerad källa till bilder och grafik: Liberties.eu

Friskrivningsklausul

Ansvar för innehåll
Innehållet på våra sidor har skapats med största omsorg. Vi kan dock inte garantera att innehållet alltid är korrekt, fullständigt och aktuellt. I enlighet med våra stadgeenliga bestämmelser bär vi ansvaret för vårt eget innehåll på dessa sidor. Notera vänligen mot bakgrund av detta att vi därför är skyldiga att bevaka inte bara den information som sprids eller sparas av tredje parter eller utreda omständigheter som tyder på olaglig aktivitet. Vår skyldighet att avlägsna eller blockera användandet av information under allmänt tillämpliga lagar påverkas inte av detta, i enlighet med §§ 8 till 10 av telemedialagen (TMG).

Ansvar för länkar

Ansvaret för innehållet i externa länkar (till tredje parters webbsidor) ligger på de som driver de länkade sidorna. Vi har inte kunnat se några tecken på brott vid de tillfällen då länkarna skapats. I den händelse att en lagöverträdelse skulle komma till vår kännedom kommer vi omedelbart att avlägsna respektive länk.

Upphovsrätt

Vi verkar under Creative Commons 4.0. För detaljerad information, vänligen läs vår integritetspolicy och användarvillkor.