Om oss

Vilka är vi?

Civil Liberties Union for Europe (Liberties) är en icke-statlig organisation som främjar medborgerliga friheter för alla människor inom den Europeiska unionen (EU). Vi har vårt huvudkontor i Berlin och en närvaro i Bryssel. Liberties består av ett nätverk av nationella organisationer som arbetar för medborgerliga friheter över hela EU. Just nu har vi medlemsorganisationer i Belgien, Bulgarien, Estland, Irland, Italien, Kroatien, Litauen, Nederländerna, Polen, Republiken Tjeckien, Rumänien, Spanien, Slovenien, Ungern, samt associerad partners i Storbritannien, Sverige och Tyskland. Vi har för avsikt att fortsätta utvidga vårt medlemsantal med målet att inkludera icke-statliga organisationer från samtliga 28 EU-länder.

Vad vill vi åstadkomma?

Liberties och våra medlemmar vill att människor i EU och dess medlemsländer ska leva i samhällen där medborgerliga friheter skyddas, där de fritt kan delta i den demokratiska processen, och där deras regeringar respekterar rättsstatsprincipen. För att uppnå detta strävar Liberties mot tre mål:

För det första vill vi att EU ska respektera medborgerliga friheter när unionen skriver och implementerar lagar och policy. För det andra vill vi att EU ska ingripa och skydda människor i Europa när nationella regeringar bryter mot sin internationella skyldighet att upprätthålla medborgerliga friheter. För det tredje vill vi öka allmänhetens kunskap om medborgerliga friheter så att människor kan erkänna deras vikt och stå upp för sina rättigheter.

Hur arbetar vi?

Tillsammans med våra medlemmar verkar Liberties genom påverkansarbete, kampanjer och offentlig utbildningsverksamhet. Vad innebär det i praktiken? Vi producerar material, såsom artiklar och videoklipp, som förklarar vad medborgerliga friheter är och vad EU och nationella regeringar gör för att skydda eller kränka dem. Vi gör detta för att allmänheten ska kunna hålla koll på aktuella händelser som kan vara svåra att förstå, bilda en kvalificerad åsikt och ta del av vårt arbete, om man så önskar.

Vi författar även rapporter, juridiska utlåtanden och policydokument för att hjälpa politiker, diplomater och statstjänstemän på EU- samt nationell nivå att sätta medborgerliga friheter i verket när de skriver, implementerar och verkställer lagar och policy. Liberties stödjer även sina medlemsorganisationer genom att erbjuda dem råd om EU-rätten, hjälpa dem nå EU:s beslutsfattare, producera material som de kan använda i sina nationella kampanjer, samt organisera och överse kampanjer som engagerar medlemmar i flera länder på samma gång. Då vi inte har resurserna som krävs kan vi inte arbeta med alla medborgarfrihetsfrågor samtidigt. Du kan läsa om vilka frågor vi fokuserar på via vår startsida. I takt med att vårt finansiella stöd växer kan vi anställa mer personal och verka inom fler medborgarfrihetsområden.

Varifrån kommer vårt finansiella stöd?

Liberties är en ung organisation, registrerad i enlighet med tysk lagstiftning i januari år 2017. Vi är tacksamma för det stöd från Open Society Initiative for Europe (OSIFE) som hjälpt oss komma igång. Utöver OSIFE får vi för tillfället även finansiella medel från Ford Foundation och Oak Foundation. Vi söker alltid nya bidragsgivare, särskilt bland allmänheten, för att hjälpa oss växa och fortsätta vårt arbete i framtiden. Om du är mån om dina rättigheter och friheter, donera gärna till oss.