I Fokus

Demagogue 2193093 960 720.jpg?ixlib=rails 0.3

Civilsamhället i nödläge under populismens globala uppgång

En ny rapport belyser det övergripande läget och problemen som civilsamhället står inför i och med populismens världsomspännande uppgång. Rapporten uppmanar till ökat samarbete och nätverkande bland medborgarrättsorganisationer.
Cattura di schermata  160  cropped  1 .png?ixlib=rails 0.3

Dina rättigheter – solidaritet på havet: en faktabaserad guide till icke-statliga organisationers verkliga arbete

CILD har skapat den lättillgängliga guiden Dina rättigheter – solidaritet på havet som en kontrast till medias förtalskampanj mot icke-statliga organisationer som engagerar sig i sök- och räddningsoperationer för att hjälpa migranter.
4515493642 a6a7638562 o.jpg?ixlib=rails 0.3

Nederländerna: nästan 1000 svarar på undersökning om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Det höga antalet svar hjälper ge en tydligare bild av landets framsteg i att implementera FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Poland eu hungary.png?ixlib=rails 0.3

Stoppa Polens PiS genom att strypa EU-medel

Den polska regeringen har i stor utsträckning varit oemottaglig för EU:s juridiska och politiska påtryckningar. Men att strypa EU-medel skulle sannolikt vara mer övertalande och kommissionen har tydlig rättslig grund för att göra det.

EU:s skydd av rättigheter

articles

Högsta domstolen i Polen under attack, avgörande omröstning väntar

Förslaget om ändringar av lagen om högsta domstolen, som lämnades in på kvällen den 12 juli, underminerar maktdelningen och rättsstatsprincipen i Polen.

Civilsamhället i Litauen uppmanar parlamentsledamöter att ratificera Istanbulkonventionen

Närmare 70 icke-statliga organisationer uppmanar litauiska parlamentsledamöter att stärka skyddet av offer för våld i hemmet genom att iaktta sin internationella skyldighet och ratificera Europarådets konvention om bekämpning av våld mot kvinnor.
Läs mer

Icke-statliga organisationers frihet

articles

Icke-statliga organisationers frihet – därför måste vi skydda våra beskyddare

Icke-statliga organisationer är lika nödvändiga för demokratin som pressfriheten eller oberoende domstolar. Men vissa regeringar vill tysta dessa tillsynsorganisationer. För att skydda våra friheter måste vi skydda organisationerna som kämpar för dem.

FRA-chef vill se 'kraftfullare' försvar av civilsamhället

Chefen för EU:s byrå för grundläggande rättigheter, Michael O'Flaherty, talade med Liberties om det krympande civila rummet, finansiering av icke-statliga organisationer inom EU, och byråns roll när det kommer till att skydda rättigheter inom Europa.
Läs mer

Gnistan som tänder Liberties: vill du veta mer om en av våra många styrkor?

Civil Liberties Union for Europe – Liberties – är en unik organisation som kommer att bidra till att ena samhället i en tid när vi är i desperat behov av att komma samman kring delade värderingar.

Yttrandefrihet

articles

Yttrandefrihet: därför är det så viktigt att skydda den

Yttrandefriheten är nödvändig för att ställa regeringar till svars, men den hotas i Europa. Läs om varför denna rättighet är så viktig, och vad Liberties gör för att skydda den.

Litauen kritiseras efter Europadomstolens utslag mot rysk 'homosexualitetspropaganda'

Efter domstolen i Strasbourgs fördömande av Rysslands "propagandalag" har en representant från Europaparlamentet uppmanat EU-kommissionen att granska motsvarande bestämmelser i Litauen.
Läs mer
Img 8290.jpg?ixlib=rails 0.3

Privatliv och dataskydd: detta gör Liberties för att skydda dig

Vi delar hela tiden information om och lämnar spår av oss själva på nätet. Och fördelarna må vara obestridliga, men det är även riskerna. Detta gör Liberties för att förbättra skyddet av vårt privatliv.

Integritet och övervakning

articles

Icke-statliga organisationer: Stoppa försäljningen av övervakningsteknologier till auktoritära regeringar!

Exporten av övervakningsutrustning är en växande bransch för italienska och internationella företag – en bransch som försätter aktivister och journalister som arbetar under auktoritära regimer i fara.

Får man filma och fota polisen i tjänst?

Om du bevittnade ett brott, visst skulle du försöka anmäla det? Men tänk om brottet begicks av poliser som använde övervåld? Då kanske du undrar: får jag ens filma eller ta ett foto av det här?
Läs mer

Video: Därför är det en bra affär att anställa flyktingar i Danmark

Istället för att stänga flyktingar ute bör vi öppna våra dörrar för dem genom att ge dem jobb och en chans att bidra till samhället. Det är till nytta för oss alla. Om du inte tror oss, se videoklippet och döm själv!

Asyl och migration

articles

Polska gränsbevakningen ignorerar Europadomstolens beslut, skickar tillbaka asylsökande till Vitryssland

Gränsbevakningens beslut om att skicka tillbaka den tjetjenska medborgaren för 28:e gången stred mot Strasbourgdomstolens utslag i fallet.

Europaparlamentariker: uppvigla inte till hat mot migranter och flyktingar

Under ett år då flera nationella regeringar utfört politiska frontalangrepp mot migranter och asylsökande uppmanar Europaparlamentets resolution om grundläggande rättigheter länder att avstå från att uppvigla till hat och rädsla bland sina medborgare.
Läs mer
Italy citizenship hard club.png effected.png?ixlib=rails 0.3

Barn väntar medan Italien debatterar välbehövda ändringar av lagen om medborgarskap

Italien har varit ett välkomnande land under årtionden och nu bor 5 miljoner utlänningar i landet. Men regeringens välkomnande omfattar inte medborgarskap för deras barn, även om de fötts i landet.