Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România – Comitetul Helsinki

Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului în România Comitetul Helsinki (APADOR-CH) este o organizație non-guvernamentală. A fost înființată în 1990 și de atunci activează în vederea creșterii gradului de conștientizare și a respectului față de standardele relevante pentru drepturile omului și a statului de drept în România și în regiune.

În atingerea obiectivelor sale, APADOR-CH desfășoară următoarele activități:
Advocacy legislativ: APADOR - CH monitorizează permanent legile existente, dar și proiectele de lege, precum și aplicarea acestora în practică. Elaborează comentarii scrise, participă în comisii parlamentare, la audieri publice și la reuniuni de consultare. APADOR - CH își propune, de asemenea, să informeze publicul cu privire la modificările legislative relevante. În anumite domenii APADOR - CH promovează anumite legi sau propune proiecte de lege pe care apoi le expune comisiilor parlamentare competente.
Vizite de monitorizare: APADOR - CH efectuează vizite inopinate la penitenciare și secții de politie. În timpul acestor vizite, experții APADOR - CH evaluează măsura în care sunt respectate în practică drepturile prevăzute de lege în ceea ce privește condițiile de detenție; aceștia vorbesc cu deținuți și cu membri ai personalului și verifică documente relevante. Ei își propun și de să identifice eventualele cazuri de maltratare și brutalitate și să ofere consiliere juridică pentru victimele unor astfel de acte. De asemenea, atunci când există indicii asupra unor încălcări grave ale drepturilor omului, APADOR - CH efectuează vizite de monitorizare în afara de centrele de detenție.
Cercetare și monitorizare : Pentru a-și sprijini activitățile, experții APADOR-CH efectuează cercetări ample pe diferite teme. Aceste activități de cercetare includ în mod normal cercetare de birou, interviuri, cereri de informații de interes public și, atunci când este cazul, sondaje. Rezultatele acestor proiecte de cercetare sunt folosite, de obicei, ca sursă de informare pentru anumite campanii de advocacy reprezintă o resursă importantă pentru activitatea de comunicare a APADOR - CH. Proiectele de cercetare se concentrează, de obicei, pe analiza anumitor instituții/politici, pe evaluarea conformității acestora cu standardele din domeniul drepturilor omului și cu principiile statului de drept, fiind de asemenea sugerate recomandări concrete.
Litigare strategică: APADOR - CH colaborează cu mai mulți avocați cu experiență în domeniul drepturilor omului, participând la cazuri cu importanța strategică în ariile sale de activitate. Programul său de litigare strategică se concentrează în primul rând pe Curtea Europeană a Drepturilor Omului, dar include și cauze în fața instanțelor naționale, inclusiv în fața Curții Constituționale. Programul de litigare strategică este însoțită de o monitorizare sistematică a modului în care hotărârile judecătorești sunt puse în aplicare în practică.
Consolidarea capacității: Pentru a-și atinge obiectivele, APADOR-CH își propune să ofere abilități necesare exercitării de drepturi și altor grupuri ale societății civile și persoanelor fizice. În acest scop, se organizează cursuri de instruire pentru membrii societății civile cu privire la modul de utilizare a legislației relevante pentru accesul la informație și la participarea la audierile publice. De asemenea, APADOR-CH publică rapoarte și ghiduri despre exercitarea drepturilor omului.

Date de contact:
Adresa: Strada Nicolae Tonitza, nr. 8A, Sector 3 – București, 030113 România
Telefon/fax: (40) (21) 312.45.28
e-mail: office@apador.org
Urmărește-ne:
Website-ul APADOR-CH
Blogul APADOR-CH
Pagina de Facebook a APADOR-CH
Canalul Youtube al APADOR-CH