Politica de confidențialitate www.liberties.eu

(Obligația de informare conform GDPR)

Cuprins

I. Numele și adresa operatorului

II. Informații generale despre procesarea datelor

1. Scopul procesării datelor cu caracter personal

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

3. Ștergerea datelor și perioada de stocare

III. Furnizarea site-ului web, furnizarea de informații prin RSS feed și crearea fișierelor jurnal

1. Descrierea și scopul procesării datelor

2. Baza legală pentru procesarea datelor

3. Scopul procesării datelor

4. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

5. Durata stocării datelor

6. Contestațiile și posibilitatea ștergerii

IV. Utilizarea cookie-urilor

1. Descrierea și sfera prelucrării datelor / Scopul prelucrării datelor / Temeiul legal al procesării

2. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

3. Durata stocării, posibiltiatea contestării și ștergerea

V. Distribuirea newsletter-ului prin Mailchimp

1. Descrierea și sfera procesării datelor

2. Baza legală pentru procesarea datelor

3. Scopul procesării datelor

4. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

5. Durata de depozitare

6. Contestația și posibilitatea ștergerii

VI. Instrumentul de campanie

1. Descrierea și sfera procesării datelor

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor

3. Scopul procesării datelor

4. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

5. Durata de depozitare

6. Contestația și posibilitatea ștergerii

VII. Instrumentul pentru donații

1. Descrierea și sfera procesării datelor

2. Baza legală pentru procesarea datelor

3. Scopul procesării datelor

4. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

5. Durata stocării

6. Contestația și posibilitatea ștergerii

VIII. Contact prin e-mail sau poștă tradițională

1. Descrierea și sfera procesării datelor

2. Baza legală pentru procesarea datelor

3. Scopul procesării datelor

4. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

5. Durata stocării

6. Contestația și posibilitatea ștergerii

IX. Aplicații

1. Scopul procesării datelor

2. Baza legală pentru procesarea datelor

3. Descrierea categoriilor de date cu caracter personal

4. Categorii de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal

5. Durata de stocare

6. Necesitatea furnizării datelor

X. Furnizori de servicii încorporați

XI. Link-uri social media.

XII. Instrument de analiză web

1. Descrierea și sfera procesării datelor

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor

3. Scopul procesării datelor

4. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

5. Durata stocării

6. Contestația și posibilitatea ștergerii

XIII. Drepturile utilizatorului

1. Dreptul la informare

3. Dreptul la restricționarea procesării

4. Dreptul la ștergere

5. Obligația de notificare

6. Dreptul la portabilitatea datelor

7. Dreptul la contestații

8. Dreptul de revocare a declarației de consimțământ în conformitate cu legislația privind protecția datelor

9. Dreptul de apel la o autoritate de supraveghere

I. Numele și adresa operatorului

Operatorul este, conform Regulamentului general privind protecția datelor și a altor legi naționale privind protecția datelor din statele membre, precum și a altor dispoziții din dreptul privind protecția datelor:

Civil Liberties Union for Europe e.V. (Uniunea Libertăților Civile pentru Europa, de aici înainte Liberties)
Prinzenstrasse 103
10969 Berlin, Germany
Reprezentant: Balázs Dénes
Telefon: +49 (0) 30 89 63 69 25
E-mail: info@liberties.eu
Adresă Internet: www.liberties.eu

II. Informații generale despre procesarea datelor

1. Scopul procesării datelor cu caracter personal

În mod normal prelucrăm datele cu caracter personal ale utilizatorilor noștri în măsura necesară asigurării funcționării site-ului nostru web, a conținutului și a serviciilor noastre. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri are loc după obținerea consimțământului utilizatorului sau datorită intereselor noastre legitime. O excepție se aplică în acele cazuri în care nu este posibilă obținerea consimțământului prealabil din motive practice și în care prelucrarea datelor este permisă de legislația relevantă în domeniu.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

În cazul în care obținem acordul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, temeiul legal este articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR).

Articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR servește ca bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare îndeplinirii unui contract la care persoana vizată este parte. Acest lucru se aplică, de asemenea, tuturor operațiunilor de prelucrare care sunt necesare pentru a efectua măsuri precontractuale.

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale la care este supusă organizația noastră, drept bază legală va servi articolul 6 alineatul (1) litera (c) GDPR.

Dacă prelucrarea este necesară pentru a proteja un interes legitim al organizației noastre sau al unei terțe părți și dacă interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu sunt mai importante decât acesta, prelucrării se va aplica articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR.

3. Ștergerea datelor și perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale persoanei în cauză vor fi șterse sau blocate imediat ce scopul stocării nu se mai aplică. În plus, datele pot fi stocate dacă legiuitorul european sau național a prevăzut acest lucru în reglementările UE, legile sau alte dispoziții pe care trebuie să le respecte operatorul.

De asemenea, datele sunt blocate sau șterse dacă expiră o perioadă de stocare prevăzută de standardele menționate mai sus, cu excepția cazului în care este necesar să se stocheze în continuare datele pentru a încheia sau îndeplini un contract.

III. Furnizarea site-ului web, furnizarea de informații prin RSS feed și crearea fișierelor jurnal

1. Descrierea și scopul procesării datelor

De fiecare dată când un utilizator ne accesează site-ul, sistemul nostru colectează automat date și informații din sistemul computerului care ne accesează.

Datele colectate sunt următoarele:

 • ·Adresa IP
 • ·Data și ora solicitării
 • ·Diferența de fus orar față de GMT
 • ·Conținutul site-ului web
 • ·Stare acces (stare HTTP)
 • ·Volumul de date transferate
 • ·Site-ul de pe care s-a intrat pe site-ul nostru
 • ·Browser web
 • ·Sistem de operare
 • ·Limba și versiunea browserului

Acest lucru se întâmplă atât când accesați site-ul nostru direct, cât și când vizualizați conținutul site-ului nostru web printr-un flux RSS.

Datele sunt de asemenea stocate în fișierele jurnal ale sistemului nostru.

Aceste date nu sunt stocate împreună cu alte date cu caracter personal ale utilizatorului.

2. Baza legală pentru procesarea datelor

Baza legală pentru

stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este articolul 6 alineatul

(1) litera (f) GDPR. Furnizarea de date cu caracter personal este parțial în

interesul nostru legitim și parțial obligatorie în mod legal (a se vedea

punctul 5, paragraful Furnizor). Nu este posibil să nu ne furnizați datele.

Singura dvs. opțiune alternativă este de a nu ne vizita site-ul.

3. Scopul procesării datelor

Pentru a permite livrarea site-ului pe computerul utilizatorului, sistemul trebuie să stocheze temporar adresa IP. În acest scop, adresa IP a utilizatorului trebuie să rămână stocată pe toată durata sesiunii.

Același lucru este valabil și pentru furnizarea de conținut web prin intermediul fluxului RSS.

Datele sunt stocate în fișiere jurnal pentru a asigura funcționalitatea site-ului web. Datele sunt de asemenea utilizate pentru optimizarea site-ului web și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre IT.

De asemenea, folosim zilnic fișierele de jurnal pentru a determina numărul total de vizitatori clar identificați pe site-ul nostru web. Nu este posibil să deducem informații despre vizitatori individuali din aceasta. Determinăm numărul total de vizitatori ai site-ului web pentru a-l compara cu numărul de vizitatori care au acceptat urmărirea vizitei lor.

În acest context, nu se realizează nicio evaluare suplimentară a datelor în scopuri de marketing.

Aceste scopuri includ, de asemenea, interesul nostru legitim pentru prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR.

4. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

De regulă, nu transmitem date cu caracter personal către terți decât dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau am obținut permisiune în acest sens.

Excepție de la această regulă constituie implicarea furnizorilor de servicii, de exemplu pentru găzduirea site-ului web, pe care i-am selectat cu atenție în ceea ce privește protecția datelor și în legătură cu care am luat toate măsurile necesare în conformitate cu legile privind protecția datelor pentru prelucrarea legitimă a datelor.

Folosim servicii de găzduire de la furnizori de găzduire cu care avem un acord de prelucrare a datelor. Serviciile pe care le folosim sunt: Heroku, AWS.

Heroku

Folosim Heroku ca server de gazduire (site-ul nostru: https://www.heroku.com). Heroku, Inc. (650 7th St, San Francisco, CA 94103) este o filială a Salesforce.com, Inc. sau a unuia dintre filialele sale (Salesforce Tower, 415 Mission Street, etaj 3, San Francisco, CA 94105, Statele Unite) .

Salesforce.com, Inc. este certificat în conformitate cu Acordul privind protecția vieții private, care garantează respectarea legislației europene privind confidențialitatea ( https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK ).

Politica de confidențialitate a lui Heroku este disponibilă la:

https://www.salesforce.com/company/privacy/

AWS

Rețeaua de livrare a conținutului pe care o utilizăm este CloudFront al Amazon Web Services (AWS, Website: https://aws.amazon.com/). Folosim Amazon Cloudfront pentru a crește fiabilitatea serviciilor noastre online, pentru a oferi o protecție mai mare împotriva pierderilor de date și pentru a îmbunătăți viteza de încărcare a acestui site.

Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210) este o filială a Amazon.com, Inc. (410 Terry Avenue North Seattle, WA).

Amazon Web Services Inc. este certificat în baza Acordului de protecție a confidențialității și oferă astfel o garanție a respectării legislației europene privind protecția datelor. ( Https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4 ).

Puteți descărca politica de confidențialitate a AWS aici:

https://aws.amazon.com/de/privacy/ .

Datorită integrării conținutului activ de la furnizorii de servicii, cum ar fi Facebook și YouTube, datele dvs. (în special adresa dvs. IP) vor fi transferate și în țări terțe atunci când este accesat acest conținut. Mai multe detalii despre acestea pot fi găsite mai jos în notele privind furnizorii individuali, X - Furnizori de servicii încorporați .[OR1]

5. Durata stocării datelor

Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Dacă datele au fost colectate pentru a furniza site-ul web, acesta va fi cazul după încheierea sesiunii. Același lucru este valabil și pentru accesul prin fluxul RSS.

Dacă datele sunt stocate în fișiere jurnal, furnizorul va anonimiza datele după șapte zile.

Conform articolului 113 b TKG (Legea telecomunicațiilor), numai furnizorul (telecomunicațiilor) este obligat să stocheze adresa de protocol Internet atribuită abonatului (un identificator unic folosit pentru conexiunea la Internet), precum și un identificator și o dată de utilizator atribuite și data și ora începutului și sfârșitului utilizării internetului sub adresa protocolului de internet alocat, care menționează fusul orar subiacent, pentru o perioadă de zece săptămâni.

Durate mai mari de stocare se pot aplică în cazurile infracțiunilor.

6. Contestațiile și posibilitatea ștergerii

Colectarea de date pentru furnizarea site-ului, precum și stocarea datelor în fișierele de jurnal sunt esențiale pentru funcționarea site-ului. În consecință, nu este posibil ca utilizatorul să facă contestații, opțiunea alternativă disponibilă acestuia fiind, așa cum am precizat deja, de a nu accesa site-ul.

IV. Utilizarea cookie-urilor

1. Descrierea și sfera prelucrării datelor / Scopul prelucrării datelor / Temeiul legal al procesării

Site-ul nostru web folosește cookie-uri. Cookie-urile sunt pachete de date mici care pot fi stocate pe hard disk-ul computerului atunci când vizitați site-uri web. Aceste cookie-uri conțin, de obicei, un șir caracteristic de caractere care identifică în mod unic software-ul browserului când reveniți pe site sau continuați la pagina următoare a site-ului.

Folosim cookie-uri pentru a face site-ul nostru web mai ușor de utilizat. Unele elemente ale site-ului nostru web necesită identificarea browserului care accesează chiar și după deschiderea unei noi pagini.

Următoarele date sunt stocate în cookie-urile pe care le utilizăm:

- Stocarea valorii dacă cookie-urile de bază și cookie-urile de sesiune sunt acceptate pentru o navigare mai convenabilă („Necesar”) (Baza legală: interes legitim conform articolului 6 alineatul (1) litera (f) GDPR.)

- Cookie-uri statistice („Performanță”)

Cookie-urile statistice permit Liberties să urmărească interacțiunea vizitatorilor cu site-ul pentru a măsura și îmbunătăți performanța site-ului. (Temei juridic: interes legitim conform articolului 6 alineatul (1) litera (f).)

- Starea donației și preferințele de limbă („Preferințe”)

Când decideți să donați, site-ul web vă însoțește prin procesul de donare. Acest lucru este necesar pentru ca procesul de donare să funcționeze. Alte cookie-uri sunt utilizate pentru a se potrivi cu preferința de limbă a utilizatorului. (Baza legală pentru cookie-urile de donație este încheierea unui contract în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR. Pentru cookie-urile de preferință lingvistică este consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR.)

- Stocarea valorii acceptării cookie-urilor de la terțe părți („Preferințe funcționale”)

Doar după ce cookie-urile terților sunt acceptate, conținutul furnizorilor terți, cum ar fi videoclipurile YouTube, va fi integrate activ în site (Temei legal: consimțământ în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR). Pentru informații despre furnizorii respectivi, X - Furnizori de servicii încorporați[O2] .

La accesarea site-ului nostru web, utilizatorii sunt informați printr-un banner informativ despre utilizarea cookie-urilor și, dacă este necesar, este solicitat consimțământul acestora. De asemenea, vă facem referire la această declarație de protecție a datelor. În acest context, informăm utilizatorii despre cum să dezactiveze stocarea cookie-urilor în setările browserului lor.

În orice browser curent este posibilă ștergerea cookie-urilor individuale sau a celor colective, sau alternativ, permiterea sau interzicerea plasării cookie-urilor de la caz la caz. Vă rugăm să consultați paginile de ajutor ale browserului respectiv pentru informații despre opțiunile corespunzătoare.

2. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

În principiu, nu transmitem date cu caracter personal către terți decât dacă suntem obligați să o facem prin lege sau dacă am obținut permisiune în acest sens.

Excepție de la acest lucru constituie integrarea furnizorilor de servicii care fac posibilă găzduirea site-ului web și găzduirea Instrumentului de analiză Web (vezi secțiunea III - Furnizarea site-ului [O3] și XIII - Instrumentul Web-Analytics[O4] ). Nu efectuăm alte prelucrări în cadrul furnizării site-ului nostru web în afara Uniunii Europene (cu excepția furnizorilor de servicii integrați, a se vedea în secțiunea X - Furnizori de servicii încorporați [O5] ).

3. Durata stocării, posibiltiatea contestării și ștergerea

Cookie-urile sunt stocate pe computerul utilizatorului și transmise site-ului nostru de către utilizator, prin urmare, dumneavoastră (utilizatorul) aveți un control complet asupra utilizării acestora. Puteți dezactiva sau restricționa transmiterea cookie-urilor modificând setările browserului dvs. de internet. Cookie-urile care au fost deja salvate pot fi șterse oricând. Acest lucru se poate face și automat, de exemplu de fiecare dată când închideți browserul. Cu toate acestea, dacă cookie-urile sunt dezactivate pentru site-ul nostru web, preferințele dvs. pentru site-ul nostru vor fi, de asemenea, șterse (de exemplu, informații despre faptul că ați consimțit la utilizarea cookie-urilor de la terțe părți).

V. Distribuirea newsletter-ului prin Mailchimp

1. Descrierea și sfera procesării datelor

Trimitem periodic buletine informative către abonații la newsletter.

Ca parte a organizării distribuției newsletter-ului, sunt prelucrate următoarele date ale abonaților noștri:

La configurarea abonamentului la newsletter, vă solicităm numele și prenumele (pentru contact personal), precum și adresa de e-mail. Țara de origine a abonatului este, de asemenea, solicitată, astfel încât să putem trimite buletinul în limba națională corespunzătoare (nu toate buletinele sunt trimise în limba națională).

2. Baza legală pentru procesarea datelor

Legal basis for the processing of your personal data in connection with the newsletter dispatch is Article 6(1)(a) GDPR in conjunction with your specific consent to receive the newsletter. You can revoke this consent to receive the newsletter at any time with effect for the future. For this purpose, it is sufficient to use the unsubscribe option at the end of each newsletter. Please note that the lawfulness of the processing of your data up to the time of revocation remains unaffected by the revocation.

3. Scopul procesării datelor

We use our newsletter service provider to deliver our newsletter to the subscribers of our newsletter.

4. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

Furnizorul de servicii pe care îl utilizăm pentru trimiterea newsletter-ului nostru este Mailchimp. Deoarece compania care operează Mailchimp și infrastructura sa IT este situată în Statele Unite, datele sunt transferate către terți dintr-o țară terță nesigură. Prin urmare, securitate suplimentară este necesară atunci când datele sunt transferate către Mailchimp. În cazul Mailchimp, acest lucru este realizat prin așa-numitul „Scut de confidențialitate”.

Rocket Science Group LLC, care operează Mailchimp, este certificat în conformitate cu cerințele Scutului de confidențialitate.

(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG ). Aceasta înseamnă că sunt îndeplinite condițiile prealabile pentru Mailchimp pentru a prelucra datele personale ale abonaților la newsletter, în conformitate cu legile privind protecția datelor.

Aici (https://mailchimp.com/legal/) veți găsi toate informațiile legale (cum ar fi termenii și condițiile generale și speciale furnizate de Mailchimp), aici (https://mailchimp.com/legal/privacy/) puteți găsiți informații concrete despre informațiile lor privind protecția datelor.

5. Durata de depozitare

Datele dvs. vor rămâne stocate în baza noastră de date pentru newsletter, atât timp cât doriți să primiți newsletter-ul nostru. Dacă vă revocați consimțământul, expedierea buletinului informativ va fi oprită și, ulterior, datele dvs. vor fi șterse din lista noastră de e-mailuri.

6. Contestația și posibilitatea ștergerii

Vă puteți revoca consimțământul cu privire la newsletter oricând, cu efect pentru viitor. Pentru a face acest lucru, trebuie să utilizați opțiunea de dezabonare de la sfârșitul newsletterului respectiv. Vă rugăm să rețineți că legalitatea procesării datelor dvs. până la momentul revocării rămâne neafectată de revocare.

VI. Instrumentul de campanie

1. Descrierea și sfera procesării datelor

Desfășurăm campanii în mod regulat. Pe site-urile noastre web oferim posibilitatea de a participa la campaniile noastre celor interesați.

Ca parte a organizării participării la campanii, sunt procesate următoarele date despre participanții la campanii:

Când vă alăturați campaniei, vă cerem numele (pentru contact personal), adresa de e-mail și țara. În unele cazuri, oferim posibilitatea de a vă abona la un e-mail de informare cu privire la campanie. Țara de origine a abonatului este solicitată astfel încât poșta de informare a campaniei să poată fi trimisă în limba națională corespunzătoare, dacă este necesar (nu întregul conținut de poștă de informare a campaniei este întotdeauna trimis în limba națională).

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în contextul instrumentului de campanie este articolul 6 alineatul (1) litera (a) GDPR în coroborare cu consimțământul dvs. specific pentru a participa la campania respectivă. Vă puteți revoca oricând consimțământul de a participa la campanie, cu efect pentru viitor. În acest scop, tot ce trebuie să faceți este să folosiți opțiunea de dezabonare de la sfârșitul corespondenței de informare a campaniei. Rețineți că legalitatea procesării datelor dvs. până la momentul revocării rămâne neafectată de revocare.

3. Scopul procesării datelor

Folosind instrumentul de campanie (instrument de petiție, instrument de campanie de e-mail, infomail de campanie), permitem părților interesate să participe la campaniile noastre și, la cerere, folosim infomails pentru a-i informa pe participanții la campanie cu privire la evoluțiile actuale cu privire la campania respectivă.

4. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

Furnizorul de servicii pe care îl utilizăm pentru trimiterea informațiilor noastre despre Campania este Mailchimp. Deoarece compania care operează Mailchimp și infrastructura sa IT sunt situate în Statele Unite, datele sunt transferate către terți dintr-o țară terță nesigură. Prin urmare, securitatea suplimentară este necesară atunci când datele sunt transferate către Mailchimp. În cazul Mailchimp, acest lucru este realizat prin așa-numitul scut de confidențialitate.

Rocket Science Group LLC, care operează Mailchimp, este certificat în conformitate cu cerințele Scutului de confidențialitate (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Aceasta înseamnă că sunt îndeplinite condițiile prealabile pentru Mailchimp pentru a prelucra datele personale ale abonaților noștri ai newsletter-ului campaniei în conformitate cu legile privind protecția datelor.

Aici (https://mailchimp.com/legal/) veți găsi toate informațiile legale (cum ar fi termenii și condițiile generale și speciale furnizate de Mailchimp), aici (https://mailchimp.com/legal/privacy/) puteți găsiți informații concrete despre informațiile lor privind protecția datelor.

5. Durata de depozitare

Datele dvs. vor rămâne stocate în baza noastră de date Infomail atât timp cât doriți să participați la campania respectivă. Dacă vă revocați consimțământul, infomailul campaniei nu va mai fi trimis și datele dvs. vor fi șterse din baza noastră de date. Dacă doar participați, dar nu v-ați abonat la e-mailul de informare al campaniei, datele dvs. vor fi șterse în termen de 30 de zile de la încheierea campaniei.

6. Contestația și posibilitatea ștergerii

Vă puteți oricând revoca consimțământul la participarea la campanie, cu efect pentru viitor. Pentru a face acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să utilizați opțiunea de dezabonare de la sfârșitul corespondenței de informare a campaniei respective. Rețineți că legalitatea procesării datelor dvs. până la momentul revocării rămâne neafectată de revocare.

VII. Instrumentul pentru donații

1. Descrierea și sfera procesării datelor

Pe site-ul nostru web, aveți posibilitatea să ne susțineți o dată sau în mod regulat cu donații. Pentru a face acest lucru, tot ce trebuie să faceți este să faceți clic pe butonul de donație afișat pe fiecare pagină.

Făcând clic pe acest buton, veți fi dus la pagina de donare, unde vi se va cere să acceptați cookie-uri (dacă nu ați făcut-o anterior). Vor fi apoi setate două cookie-uri, unul de la Stripe, furnizorul nostru de servicii de plată și unul de la PayPal, al doilea furnizor de servicii de plată.

În funcție de furnizorul de servicii de plată pe care îl alegeți, veți fi dus(ă) direct pe o pagină PayPal (după ce faceți clic pe Donează cu PayPal), unde puteți introduce plata și vă puteți legitima conectându-vă la PayPal sau dacă ați făcut clic pe "Continuare”și doriți să plătiți folosind Stripe, vi se vor solicita informații suplimentare (suma donată, ciclul, numele, adresa de e-mail, numărul cardului). Noi trimitem datele de plată la Stripe fără să vă prelucrăm datele.

Liberties nu vă vede detaliile bancii sau ale cărții de credit în niciuna dintre metodele de plată; acestea sunt procesate numai de către furnizorul de servicii de plată. Aici ( https://stripe.com/de/privacy) puteți găsi declarația de protecție a datelor Stripe și alte condiții ( https://stripe.com/de/privacy), în funcție de setările de limbă ale browserelor dvs. putând fi disponibilă o traducere. Puteți găsi politica de confidențialitate a PayPal la https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/privacy-full și alți termeni și condiții la https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/legalhub-full.

2. Baza legală pentru procesarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale în legătură cu donația este articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR.

3. Scopul procesării datelor

Donațiile ne ajută să ne cofinanțăm activitatea. Pentru a face acest lucru, trebuie să prelucrăm datele donatorilor menționate mai sus.

4. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

Ambii furnizori de servicii de plată sunt localizați în Statele Unite, ceea ce înseamnă că datele dvs. sunt transferate către terți dintr-o țară terță nesigură. Prin urmare, o securitate suplimentară este necesară dacă datele trebuie transferate acestor furnizori de servicii de plată. În cazul Stripe, acest lucru se realizează prin așa-numitul „Scut de confidențialitate”.

Stripe, Inc., Strada 510 Townsend, San Francisco, California 94103, este certificată în conformitate cu cerințele Scutului de confidențialitate. ( Https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4&status=Active). Aceasta înseamnă că Stripe îndeplinește condițiile preliminare pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale donatorilor noștri, așa cum prevede legislația privind protecția datelor.

PayPal Inc. a emis reguli corporative obligatorii pentru protecția datelor (consultați https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/bcr și https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2018 /02/bcr-paypal.html

Aceasta înseamnă că cerințele preliminare sunt îndeplinite de PayPal pentru a putea prelucra datele personale ale donatorilor noștri în conformitate cu legile privind protecția datelor.

5. Durata stocării

Datele dvs. vor rămâne stocate în registrele noastre contabile cât suntem obligați să ne păstrăm conturile în conformitate cu legea fiscală relevantă pentru asociații. Mai exact, Codul fiscal german ne obligă în paragrafele §§ 140 ff să ne păstrăm registrele între 6 și 10 ani.

6. Contestația și posibilitatea ștergerii

Vă puteți revoca oricând consimțământul dvs. pentru donație (cel puțin pentru donații recurente), cu efect viitor, prin Stripe sau PayPal. O revocare afectează datele cu caracter personal, care trebuie prelucrate, utilizate sau transmise pentru prelucrarea (contractuală) a plăților numai după expirarea perioadelor de păstrare legal prevăzute. În acest scop, vă rugăm să utilizați informațiile furnizate de Stripe și PayPal în contextul donației dvs. Vă rugăm să rețineți că legalitatea procesării datelor dvs. până la momentul revocării rămâne neafectată de revocare.

VIII. Contact prin e-mail sau poștă tradițională

1. Descrierea și sfera procesării datelor

Ne puteți contacta la adresa de e-mail furnizată. În acest caz, datele personale ale utilizatorului transmise prin e-mail vor fi stocate. Același lucru se aplică și pentru poșta tradițională.

În acest context, nu vor fi transmise date către terți. Datele vor fi utilizate numai pentru comunicarea cu utilizatorul.

2. Baza legală pentru procesarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor transmise prin e-mail este articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR. Dacă scopul contactului prin e-mail este încheierea unui contract, articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR este o bază legală suplimentară pentru prelucrare. Același lucru se aplică și pentru poșta tradițională.

Furnizarea de date cu caracter personal nu este necesară prin lege sau contract, dar poate servi la încheierea unui contract din motivele menționate mai sus.

3. Scopul procesării datelor

În cazul în care contactul este stabilit prin e-mail, acest lucru constituie, de asemenea, interes legitim pentru prelucrarea datelor. Același lucru se aplică și poștei tradiționale.

4. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

Ca principiu, nu transmitem date cu caracter personal către terți decât dacă suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau dacă am obținut consimțământul dvs. în acest sens.

Excepție face integrarea furnizorului de servicii care furnizează serviciul nostru de găzduire prin e-mail. În afară de aceasta, niciun fel de date nu sunt prelucrate în afara Uniunii Europene.

5. Durata stocării

Datele vor fi șterse imediat ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. Pentru datele personale trimise prin e-mail sau poștă, acesta este cazul când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația s-a încheiat odată ce poate fi dedus din circumstanțe că problema în cauză a fost clarificată în mod concludent. Perioade de păstrare ulterioare pot rezulta din Codul fiscal german sau Codul comercial (§ 195 BGB, termen de prescripție general de 3 ani).

6. Contestația și posibilitatea ștergerii

În orice moment, utilizatorul are posibilitatea de a-și revoca consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cu efect pentru viitor. În acest scop, este suficient un nou mesaj prin intermediul formularului de contact sau un mesaj prin e-mail.

Dacă utilizatorul ne contactează prin e-mail, se poate opune în orice moment stocarea datelor sale personale. Într-un astfel de caz, conversația nu poate fi continuată.

În acest caz, toate datele personale stocate în cursul stabilirii contactului vor fi șterse, cu excepția cazului în care perioadele de păstrare legală intră în conflict cu acestea. Același lucru se aplică și poștei tradiționale.

IX. Aplicații

1. Scopul procesării datelor

 • 1.Administrarea adreselor și comunicarea prin e-mail
 • 2.Efectuarea procesului de aplicație
 • 3.Rambursarea cheltuielilor de călătorie pentru sosirea aplicanților
 • 4.Datele care pot fi utilizate în procesul de depunere a aplicației pentru a afirma, exercita sau apăra potențiale revendicări legale (de exemplu, cereri în conformitate cu Legea generală germană privind egalitatea de tratament)
 • 5.În cazul recrutării pentru transfer în dosarul personalului
 • 6.Gestionarea drepturilor de protecție a datelor persoanelor vizate

2. Baza legală pentru procesarea datelor

Re 1: Gestionarea și procesarea adreselor face parte din procesul de aplicație. Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară pentru a stabili o relație de muncă cu dvs. în calitate de persoană în cauză; prin urmare, vă prelucrăm datele în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR în corelație cu § 26 alineatul (1) teza 1 Legea germană privind protecția datelor (BDSG).

Re 2: Întrucât prelucrarea este necesară pentru a stabili o relație de muncă cu dvs. în calitate de persoană vizată, vă prelucrăm datele în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR coroborat cu Articolul 26(1) teza 1 BDSG.

Re 3: În conformitate cu §670 BGB, solicitanții au dreptul legal la rambursarea costurilor de interviu necesare dacă nu a fost stipulată nicio prevedere cu privire la care din costurile de călătorie la interviu care vor fi acoperite de angajator. Întrucât prelucrarea este necesară pentru a efectua interviul și, astfel, pentru a stabili o relație de muncă cu dvs. în calitate de persoană în cauză, vă prelucrăm datele în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR în corelație cu Articolul 26 (1) teza 1 BDSG.

Re 4: Vă putem folosi datele cu caracter personal pe care le-am primit în timpul procesului de recrutare pentru a afirma, exercita sau apăra potențiale revendicări legale (de exemplu, dacă Liberties ar fi expuse revendicărilor din Legea generală privind egalitatea de tratament). Baza legală a prelucrării este articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR. Liberties are un interes legitim pentru utilizarea datelor cu caracter personal din motivele menționate anterior.

Re 5: Datele vor fi transferate în fișierul personal al potențialului angajat după recrutare. Baza legală a prelucrării este articolul 6 alineatul (1) litera (b) GDPR în coroborare cu articolul 26 alineatul 1 teza 1 BDSG.

Re 6: Prelucrarea este realizată pentru a respecta sau îndeplini obligația legală a drepturilor persoanelor vizate în temeiul legii privind protecția datelor menționată în capitolul III (articolele 12-22) GDPR, căreia Liberties trebuie să se conformeze ca parte responsabilă în sensul din articolul 4 alineatul (7) GDPR. Baza legală a acestei prelucrări este articolul 6 alineatul (1) litera (c) GDPR.

3. Descrierea categoriilor de date cu caracter personal

Re 1: Date de contact (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, date cu privire la adresă, tip de contact, număr de fax), conținutul comunicării.

Re 2: Scrisoare de întâmpinare, curriculum vitae, fotografii, certificate și alte dovezi de calificare, precum și alte date care au fost trimise în mod voluntar în cadrul procesului de recrutare.

Re 3: Date cu privire la călătorie (de exemplu sosire și plecare, cheltuieli de călătorie, fonduri de călătorie), detalii bancare.

Re 4: Date master, date de comunicare, date pentru a dovedi un proces de recrutare conform legii.

Re 5: Date master, date de comunicare, scrisoare de întâmpinare, curriculum vitae, fotografie, certificate și alte dovezi de calificare, precum și alte date care au fost trimise voluntar în cadrul procesului de recrutare.

Re 6: Declarații de revocare a oricărui consimțământ pe care l-ați dat; declarații de obiecțiune pe care le puteți depune la prelucrarea datelor dvs. personale; declarații și informații pe care le primim de la dvs. pentru sau în legătură cu afirmarea drepturilor dvs. de protecție a datelor, astfel cum este specificat în capitolul III (articolele 12-22) GDPR.

4. Categorii de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal

În cadrul Liberties, pentru angajații care trebuie să primească datele necesare participării în procesul de recrutare (management, departamentul de specialitate, departamentul de resurse umane), precum și serviciul telefonic utilizat în desfășurarea activităților noastre și furnizorii de servicii IT cu care am încheiat contracte adecvate pentru a asigura protecția datelor dumneavoastră personale în orice moment și, dacă este necesar, autorităților pentru posibile anchete penale.

5. Durata de stocare

Dacă Liberties nu v-a recrutat după finalizarea procesului de recrutare, datele vă vor fi șterse în termen de 6 luni de la respingerea aplicației. Dacă cererea dvs. are succes și sunteți angajat(ă) de Libertăți, datele dvs. cu caracter personal vor fi șterse odată ce scopul prelucrării datelor nu se mai aplică, cel târziu după încetarea relației de muncă (limitare de stocare), cu excepția cazului în care perioadele legale de păstrare sau limitarea legală împiedică ștergerea.

6. Necesitatea furnizării datelor

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal nu este necesară nici prin lege, nici prin contract. Cu toate acestea, furnizarea lor este necesară pentru executarea procesului de recrutare. Dacă nu doriți să vă puneți la dispoziție datele cu caracter personal, nu puteți participata la un proces de recrutare desfășurat de Liberties.

X. Furnizori de servicii încorporați

Integrăm funcții ale furnizorilor de servicii externe pe site-urile noastre web (de exemplu, integrarea videoclipurilor), care au propriile lor reglementări privind protecția datelor.

Dacă permiteți cookie-uri părților terțe pe site-ul nostru web, conținutul furnizorilor terți va fi descărcat. Datele dvs. nu vor fi transferate anterior acestor furnizori de servicii.

Mai jos este o listă a furnizorilor de servicii ale căror servicii le utilizăm:

1. Flourish.studio - Diagrame interactive și infografie

Pe unele dintre paginile noastre utilizăm diagrame și infografice încorporate pentru a prezenta date și numere în formate vizual ușor de înțeles, fără a vă solicita să părăsiți paginile Liberties. Când deschideți o subpagină cu o diagramă Flourish.studio încorporată, iframe-ul ( https://en.wikipedia.org/wiki/IFrame) încorporat de noi comunică cu serverele https://flourish.studio și acceptați astfel termenii și condițiile lor (https://flourish.studio/terms/). Furnizorul serviciului utilizat este compania britanică Kiln Enterprises Ltd, 08825531 G06, 16 Baldwin's Gardens, Londra EC1N 7RJ, Marea Britanie. Dacă iframe-ul este încărcat și setarea cookie selectată permite acest lucru, furnizorul de servicii utilizează cookie-uri care colectează informații despre comportamentul utilizatorului. Mai multe informații despre protecția datelor la „Flourish.studio” pot fi găsite în declarația de protecție a furnizorului ( https://flourish.studio/privacy/).

2. InterAct - Crearea de quiz-uri și chestionare încorporate

Pe unele dintre paginile noastre utilizăm quiz-uri și chestionare încorporate pentru a informa utilizatorii într-un format interactiv, fără a le solicita să părăsească paginile Liberties. Când utilizatorii deschid o subpagină cu un quiz InterAct încorporat, iframe-ul ( https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) încorporat de noi comunică cu serverele www.tryinteract.com și prin aceasta acceptați termenii generali și condițiile lor (https://www.tryinteract.com/terms). Furnizorul serviciului utilizat este The Quiz Collective, Inc. 2443 Fillmore St # 380-14013, San Francisco, CA 94115, SUA. Dacă iframe-ul este încărcat și setarea selectată cu privire la cookie-uri permite acest lucru, furnizorul folosește cookie-uri care colectează informații despre comportamentul utilizatorului. Pentru mai multe informații despre confidențialitate la TryInterAct, consultați declarația de confidențialitate a furnizorului ( https://www.tryinteract.com/privacy).

3. Galerii de imagini încorporate

Pe unele dintre paginile noastre integrăm un instrument care afișează imaginile ca o galerie rulantă automată. Furnizorul acestui instrument este Flipsnack, o filială Smartketer LLC, 156 2nd Street, San Francisco, CA 94105 SUA. Puteți vedea termenii și condițiile Flipsnack aici ( https://www.flipsnack.com/legal-information/terms-of-service.html).

Dacă vizitați o subpagină în care instrumentul Galeria Flipsnack este încorporat într-un iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), imaginile vor fi încărcate și afișate de pe serverele Flipsnack. Dacă utilizați galeria, Flipsnack setează cookie-uri în browser.

Puteți găsi informații suplimentare despre protecția datelor la „Flipsnack” în declarația de protecție a datelor furnizorului ( https://www.flipsnack.com/de/features/privacy-options).

4. Viewer PDF încorporat

Pe unele subpagini oferim conținut extins sub formă de fișiere PDF, care pot fi afișate direct pe site-ul web folosind un instrument pe care îl utilizăm, fără a vă solicita să părăsiți site-ul libertates.eu

Dacă deschideți una dintre subpaginile noastre pe care este integrat instrumentul și conținutul este afișat într-un iframe ( https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe-ul stabilește o conexiune la furnizor și acceptă termenii generali și condițiile acestuia. Dacă utilizați vizualizatorul PDF încorporat, Isuu Inc setează cookie-uri în browserul dvs.

Instrumentul este furnizat de Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, Statele Unite. Termenii și condițiile generale pot fi găsite aici ( https://issuu.com/legal/terms).

Mai multe informații despre protecția datelor la „Issuu” pot fi găsite în declarația de protecție a furnizorului ( https://issuu.com/legal/privacy).

5. Player video europa.eu încorporat - Theoplayer

Pe unele pagini încorporam un player video furnizat de Uniunea Europeană ( https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191025), care vă permite să vizualizați fluxuri multilingve în direct și înregistrate referitoare la UE fără a trebui să părăsiți site-ul Liberties.

Dacă deschideți una dintre subpaginile noastre unde este integrat acesta și conținutul este afișat într-un iframe ( https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe ), se stabilește o conexiune la furnizor și politica de cookie-uri este acceptată ( http://ec.europa.eu/info/cookies_en ). Dacă utilizați acest vizualizator video, cookie-urile sunt setate în browserul dvs.

Furnizorul playerului video integrat din UE este Theoplayer de THEO Technologies NV, Philipssite 5, Bus 1 Leuven 3001, Belgia.

Mai multe informații despre protecția datelor la „Theoplayer” pot fi găsite în declarația de protecție a furnizorului (https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en).

6. Videoclipuri YouTube încorporate

Dacă deschideți una dintre subpaginile noastre pe care este încorporat un videoclip YouTube și conținutul este afișat într-un iframe ( https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe-ul stabilește o conexiune la furnizor și schimbă date cu acest furnizor. Dacă utilizați acest vizualizator video, cookie-urile sunt setate în browserul dvs.

De obicei integrăm videoclipuri YouTube folosind „youtube-nocookies”; videoclipurile mai vechi pot fi în continuare integrate direct prin YouTube.

Furnizorul playerului YouTube este YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, SUA, o companie aparținând Google Inc., Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA.

Mai multe informații despre protecția datelor de pe „YouTube” pot fi găsite în declarația de protecție a datelor a furnizorului ( https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).

7. Videoclip-urile Facebook încorporate

Pe unele subpagini includem videoclipuri Facebook.

Când deschideți una dintre subpaginile noastre care include un videoclip Facebook și conținutul este afișat într-un iframe ( https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe-ul se conectează la furnizor și schimbă date cu acesta. Dacă utilizați acest vizualizator video, cookie-urile sunt setate în browserul dvs.

Playerul video Facebook este oferit de Facebook Ireland Ltd, Piața Grand Canal 4, Portul Grand Canal, Dublin 2 Irlanda.

Pentru mai multe informații despre confidențialitate la Facebook, consultați politica de confidențialitate a furnizorului ( https://www.facebook.com/privacy/explanation).

8. Videoclipuri Vimeo încorporate

Pe unele subpagini includem videoclipuri folosind Vimeo.

Dacă deschideți una dintre subpaginile noastre care include un videoclip Vimeo și conținutul este afișat într-un iframe ( https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe-ul stabilește o conexiune la furnizor și schimbă date cu acest furnizor. Dacă utilizați acest vizualizator video, cookie-urile sunt setate în browserul dvs.

Furnizorul playerului video Vimeo este Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, SUA.

Pentru mai multe informații despre practicile de confidențialitate ale Vimeo, consultați politica de confidențialitate a furnizorului ( https://vimeo.com/privacy).

9. Videoclipuri de pe Twitter încorporate

Pe unele subpagini includem videoclipuri de pe Twitter.

Dacă deschideți una dintre subpaginile noastre care include un videoclip de pe Twitter și conținutul este afișat într-un iframe ( https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe-ul stabilește o conexiune la furnizor și schimbă date cu acest furnizor. Dacă utilizați acest vizualizator video, cookie-urile sunt setate în browserul dvs.

Furnizorul playerului video Twitter este Twitter International Company, One Cumberland Place, strada Fenian, Dublin 2, D02 AX07, Irlanda.

Pentru mai multe informații despre practicile de confidențialitate Twitter, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a furnizorului ( https://twitter.com/en/privacy).

10. Contacte telefonice prin OpenMedia / NewMode

Further information on data protection at "OpenMedia" can be found in the provider's data protection declaration ( https://openmedia.org/privacy-policy).

Further information on data protection at "New/Mode" can be found in the provider's data protection declaration ( https://www.newmode.net/privacy).

Pe unele pagini vă oferim posibilitatea de a vă suna reprezentantul politic (de exemplu, pe cel din Parlamentul European). În acest scop utilizăm un instrument care este operat de OpenMind în colaborare cu New / Mode.

Dacă deschideți una dintre subpaginile noastre care include acest instrument și conținutul este afișat într-un iframe ( https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), iframe-ul stabilește o conexiune la furnizor și schimbă date cu acest furnizor. . Dacă utilizați acest instrument, cookie-urile sunt setate în browserul dvs.

Furnizorii instrumentului sunt OpenMedia, 1424 Commercial Drive, PO Box # 21674, Vancouver, BC, CANADA V5L 5G3 și New / Mode Inc, 321 Main Street, Vancouver, BC, CANADA.

Mai multe informații despre protecția datelor la „OpenMedia” pot fi găsite în declarația de protecție a furnizorului ( https://openmedia.org/privacy-policy).

Mai multe informații despre protecția datelor la „New / Mode” pot fi găsite în declarația de protecție a furnizorului ( https://www.newmode.net/privacy).

XI. Link-uri social media

Pe site-ul nostru vă oferim oportunitatea de a partaja paginile prin intermediul rețelelor de socializare. Cu toate acestea, folosim linkuri de partajare doar pentru a integra rețelele de socializare. Aceasta înseamnă că datele dvs. nu sunt transferate automat către furnizorii de social media atunci când ne vizitați.

Doar dacă urmați linkul corespunzător sunteți direcționat către social media, unde datele dvs. vor fi procesate.

Oferim funcția de partajare pentru următoarele social media:

 • ·Twitter
 • ·Facebook
 • ·LinkedIn

De asemenea, oferim funcția de partajare prin e-mail și prin copierea adresei URL a site-ului respectiv.

Facem referire pe site și la paginile noastre de socializare, în special la pagina noastră de Facebook, la contul Twitter și la contul YouTube.

De asemenea, cu aceste link-uri, datele dvs. vor fi procesate de social media doar după ce faceți clic pe ele, părăsind site-ul nostru și deschizând pagina respectivă.

XII. Instrument de analiză web

1. Descrierea și sfera procesării datelor

Când ne vizitați site-ul, comportamentul dvs. de navigare poate fi analizat statistic. Acest lucru se realizează în principal cu cookie-uri și programe de analiză web. Folosim instrumentul software open source Matomo. Software-ul este setat astfel încât adresele IP să nu fie stocate integral. Nu este posibilă atribuirea adresei IP prescurtate computerului care accesează.

2. Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale în legătură cu analiza statistică este articolul 6 alineatul (1) litera (f) GDPR.

3. Scopul procesării datelor

Statisticile ne ajută să ne optimizăm munca, de ex. pentru a îmbunătăți constant site-ul și ușurința în utilizare.

4. Categorii de destinatari de date cu caracter personal și prelucrarea datelor în afara Uniunii Europene

Software-ul Matomo rulează exclusiv pe un server controlat de noi. Mai exact, folosim serviciile de găzduire ale Contabo GmbH (Aschauer Straße 32a, 81549 Munchen, site-ul web: www.contabo.de).

Am încheiat un contract de prelucrare a datelor cu Contabo.

5. Durata stocării

Datele vor fi șterse după 5 ani, adică imediat ce nu vor mai fi necesare pentru înregistrările noastre.

6. Contestația și posibilitatea ștergerii

Matomo folosește cookie-uri. Cookie-urile care au fost deja plasate pot fi șterse în orice moment. Acest lucru se poate face și automat. De asemenea, oferim utilizatorilor noștri opțiunea de a renunța la procesul de analiză de pe site-ul nostru web. Această opțiune este disponibilă aici:

https://www.liberties.eu/en/cookies/settings

Informații privind setările de confidențialitate ale software-ului Matomo pot fi găsite aici: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIII. Drepturile utilizatorului

Dacă datele dvs. personale sunt prelucrate, sunteți persoana vizată așa cum este definită aceasta de GDPR și aveți următoarele drepturi în ceea ce privește operatorul:

1. Dreptul la informare

Puteți oricând, cu respectarea cerințelor articolului 15 din GDPR, să solicitați informații operatorului cu privire la dacă și modul în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal.

2. Dreptul la rectificare

Având în vedere dispozițiile articolului 16 din GDPR, aveți dreptul să corectați și / sau completați datele dvs. personale la operatorul de date dacă datele cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Operatorul de date trebuie să rectifice imediat datele.

3. Dreptul la restricționarea procesării

Având în vedere dispozițiile articolului 18 din GDPR, puteți solicita operatorului să restricționeze procesarea.

4. Dreptul la ștergere

Având în vedere dispozițiile articolului 17 din GDPR, îi puteți solicita operatorului să șteargă datele dvs. cu caracter personal.

5. Obligația de notificare

Dacă v-ați exercitat dreptul de a rectifica, anula sau limita prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal împotriva operatorului, acesta din urmă este obligat să notifice tuturor destinatarilor cărora datele dvs. personale le-au fost dezvăluite despre această rectificare, anulare sau limitare, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau implică un efort disproporționat.

Aveți dreptul să fiți informați despre acești destinatari de operatorul de date în conformitate cu articolul 19 din GDPR.

6. Dreptul la portabilitatea datelor

Ținând cont de cerințele articolului 20 din GDPR, aveți dreptul de a primi de la operator datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod uzual și care poate fi citit automat.

7. Dreptul la contestații

Aveți dreptul, sub rezerva condițiilor de la articolul 21 din GDPR, să vă opuneți în orice moment, din motive care decurg din situația dvs. particulară, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) GDPR, chiar dacă profilarea se bazează pe aceste prevederi.

8. Dreptul de revocare a declarației de consimțământ în conformitate cu legislația privind protecția datelor

Aveți dreptul de a revoca oricând declarația de consimțământ conform legislației privind protecția datelor. Revocarea consimțământului dvs. nu afectează legalitatea procesării efectuate pe baza consimțământului dvs. până la momentul revocării.

9. Dreptul de apel la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricărui alt remediu administrativ sau judiciar, aveți dreptul de a vă adresa unei autorități de supraveghere, în special în statul membru de reședință, locul de muncă sau locul presupusei încălcări, dacă considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă GDPR.

Autoritatea de supraveghere unde a fost depusă plângerea va informa reclamantul despre starea și rezultatul plângerii, inclusiv despre posibilitatea unei căi de atac judecătorești în temeiul articolului 78 GDPR.

Autoritatea de supraveghere responsabilă de Liberties.eu este:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Friedrichstr. 219

10969 Berlin

www.datenschutz-berlin.de

Data declarației de protecție a datelor: 11 noiembrie 2019 (versiunea germană)

În cazul unei dispute privind „Politica de confidențialitate www.liberties.eu”, va avea prioritate versiunea în limba germană.