Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Natalija Bitiukova

Membră a Consiliului de Administrație

Despre mine

Natalija Bitiukova este o avocată specializată în protecția datelor cu caracter personal, cu biroul în Copenhaga, Danemarca. Este de asemenea membră a Consiliului de Administrație al Institutului de Monitorizare a Drepturile Omului (HRMI) din Lituania, și în cel al Uniunii Libertăților Civile pentru Europa, care are sediul la Berlin. Natalija cercetează implicațiile manipulării online și a utilizării incorecte a datelor pentru procesele democratice; a fost coautoare a celui mai recent studiu solicitat de Parlamentul European (LIBE) cu privire la impactul propagandei asupra funcționării statului de drept în UE. Înainte de aceasta, Natalija a finalizat un stagiu cu Autoritatea europeană pentru protecția datelor, cu caracter personal, unde a contribuit la avizul autorității de supraveghere cu privire la manipularea online și a datelor cu caracter personal și a ocupat poziția de Directoare adjunctă a Institutului de Monitorizare a Drepturilor Omului, unde a condus activitatea juridică în domeniile dreturilor digitale, statului de drept și a dreptului penal.