#FixAdTech

Najważniejsza jest nasza prywatność, a nie reklamy

Apelujemy o stosowanie technologii, które szanują nasze prawa, w tym prawo do prywatności.

Subscribe to stay in
the loop

Why should I?
  • You will get the latest reports before everyone else!
  • You can follow what we are doing for your right!
  • » You'll get Liberties' latest reports straight to your inbox - before anyone else
    » You'll hear what Liberties is working on, eg. free speech, privacy, digital rights

Show me a sample!