Association for the Defense of Human Rights in Romania – Helsinki Committee

Association for the Defense of Human Rights in Romania – Helsinki Committee


APADOR-CH
is een ngo die het bewustzijn over mensenrechten wil vergroten en opkomt voor mensenrechtennormen in Roemenië en omliggende landen.


De Association for the Defense of Human Rights in Romania – het Helsinki Committee (APADOR-CH)
is een ngo die zich vanaf haar oprichting in 1990 heeft ingezet om het bewustzijn over mensenrechten en de eerbiediging van mensenrechtennormen en van de rechtsstaat in Roemenië en omliggende landen te vergroten.

APADOR-CH voert de volgende werkzaamheden uit:


Pleitbezorging
: Zij toetst bestaande en voorgestelde wetten en hun praktische toepassing routinematig, schrijft commentaren en is betrokken bij parlementaire comité’s, openbare hoorzittingen en raadplegingbijeenkomsten. Daarnaast informeert APADOR-CH informeert het grote publiek over wetswijzigingen. In sommige gevallen pleit APADOR-CH voor specifieke wetsontwerpen waarvoor het zich ook sterk maakt voor parlementaire comité’s.

Onverwachte bezoeken: Deskundigen van APADOR-CH brengen onverwachte bezoeken aan gevangenissen en detentiecentra om vast te stellen in hoeverre de regelgeving ten aanzien van detentieomstandigheden in de praktijk wordt nageleefd; zij praten met gevangen en gevangenispersoneel en controleren documenten. Ook kijken zij of er sprake is van mishandeling of gewelddadigheden en bieden juridisch advies aan eventuele slachtoffers. Als er elders aanwijzingen zijn van ernstige mensenrechtenschendingen, kan APADOR-CH ook daar polshoogte gaan nemen.

Onderzoek en toezicht: Deskundigen van APADOR-CH maken uitgebreide studies van verschillende thema’s. Zij voeren hiervoor secundair onderzoek uit, houden interviews, dienen wob-aanvragen in en voeren indien nodig opiniepeilingen uit. De projecten richten zich doorgaans op bepaalde instellingen of specifiek beleid. Hierbij wordt de naleving van mensenrechtennormen en rechtsstaatbeginselen getoetst en worden aanbevelingen gedaan. De resultaten van dergelijke projecten worden gebruikt voor campagne- en communicatiedoeleinden.

Strategische procesvoering: APADOR-CH werkt samen met een aantal ervaren mensenrechtenadvocaten en voert rechtszaken, voornamelijk voor het Europees Hof voor de rechten van de mens maar ook voor nationale rechtbanken, waaronder het Constitutioneel Hof. Deze strategische procesvoering gaat gepaard met stelselmatig toezicht op het gevolg dat in de praktijk aan arresten wordt gegeven.

Capaciteitsopbouw: APADOR-CH probeert andere maatschappelijke organisaties en individuen in staat te stellen om op te komen voor hun rechten. Daarom wordt via trainingen onderwezen hoe deel te nemen aan openbare hoorzittingen en hoe om te springen met informatie over wetgeving. APADOR-CH brengt ook verslagen uit, evenals handleidingen over het laten gelden van mensenrechten.


Contact
:

8A Nicolae Tonitza, Sector 3 – Boekarest, 030113, Roemenië
Telefoon: +40 213124528
Fax: +40 213123711
e-mail: office@apador.org


Volg de Association for the Defense of Human Rights in Romania – het Helsinki Committee
:

APADOR-CH Website

APADOR-CH Blog

APADOR-CH Facebook

APADOR-CH Youtube