Rights International Spain

Rights International Spain


Rights International Spain (RIS)
is een ngo die de overheid verantwoordelijk stelt voor het beschermen van mensenrechten en burgerlijke vrijheden in Spanje.

Rights International Spain (RIS) is een onafhankelijke, Spaanse non-profit ngo die, door middel van effectief gebruik van de beginselen van het internationaal recht en de hiertoe geëigende instrumenten, de overheid houdt aan haar verantwoordelijk om mensenrechten en burgerlijke vrijheden te beschermen. Door toezicht te houden op het handelen van de overheid, met name op de staat van de rechtsstaat en de toegankelijkheid van het rechtssysteem, probeert RIS de verantwoordelijkheidszin van de Spaanse staat te vergroten en het algehele bewustzijn over en de steun voor gerechtigheid te versterken. Hiervoor stelt RIS strikte beleidsanalyses en juridische analyses op, ontwikkelt promotie- en communicatiemateriaal voor het grote publiek en steunt initiatieven tot strategische procesvoering.

De doelstellingen van RIS zijn:

1) Meer bewustzijn en begrip creëren en effectiever gebruik van internationale juridische mechanismen.

2) Zorgen voor capaciteitsopbouw in het geven van trainingen voor juristen, burgerorganisaties en het grote publiek, het vergroten van de toegankelijkheid tot instrumenten en materiaal om zo optimaal mogelijk gebruik te kunnen maken van internationaal recht ten bate van de bescherming van burgerlijke vrijheden en mensenrechten.

3) Beleidshervormingen en juridische hervormingen voorstellen en ondersteunen om nationale wetgeving op een lijn te brengen met internationale mensenrechtennormen.

4) In de gaten houden of aanbevelingen van VN mensenrechtenorganen worden opgevolgd, of aan arresten van het Europees Hof voor de rechten van de mens gevolg wordt gegeven en of EU-richtlijnen op het gebied van justitie en het aangaan van allianties, partnerschappen en gezamenlijke initiatieven met nationale en internationale organisaties, worden omgezet in wetgeving. Daarnaast doet RIS in zowel nationale als internationale gerechtshoven aan strategische procesvoering om burgerrechten en burgerlijke vrijheden te promoten en te beschermen en om de vervolging van schendingen van burgerrechten te bespoedigen.


Volg Rights International Spain
:

RIS Website

RIS Facebook

RIS Youtube