Polish Helsinki Foundation for Human Rights

Polish Helsinki Foundation for Human Rights


De Poolse Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) is een in 1989 opgerichte ngo gericht op mensenrechtenkwesties in Polen en omstreken.


Structuur:
De in Warschau gevestigde Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR) is in 1989 opgericht. Toen was het Helsinki Committee al zeven jaar ondergronds actief in Polen. De stichting wordt gerund door een bestuur bestaande uit vijf leden en staat onder toezicht van een raad bestaande uit zeven leden.

Juridische status: Sinds 14 augustus 2001 staat de HFHR geregistreerd in het nationale register van rechtbanken.

Prioriteiten: Momenteel is de HFHR een van de meest ervaren en professionele mensenrechten-ngo’s in Europa. Sinds 2007 vertolkt de stichting een adviserende rol bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC).

De HFHR staat aan de basis van verschillende programma’s:

Internationale onderwijsprogramma’sExperts en onderwijzers van de Helsinki Foundation for Human Rights geven ook trainingsessies over het beschermen van mensenrechten. Er wordt onderwezen over het houden van toezicht op de naleving van mensenrechten, het oplossen van sociale conflicten en het voorbereiden van verslagen en aanbevelingen.

De International Summer School of Human Rights, die sinds 1990 jaarlijks wordt georganiseerd, maakt onderdeel uit van dit onderwijsprogramma. Deze zomercursus is gericht op medewerkers van ngo’s, journalisten en publieke functionarissen die zich bezighouden met de bescherming van mensenrechten in voormalige Sovjetstaten in Centraal- en Oost-Europa en Centraal-Azië.

Onderwijsprogramma’s in PolenDeze programma’s zijn bedoeld voor scholieren, studenten en jonge journalisten. Daarnaast organiseert de HFHR een wedstrijd voor scripties gewijd aan mensenrechten. WATCH DOCS, ’s werelds oudste en grootste mensenrechtenfilmfestival dat in Polen jaarlijks ongeveer 70.000 kijkers trekt, wordt eveneens als een vorm van onderwijs beschouwd. WATCH DOCS behelst een competitie tussen documentaires met een professionele internationale jury. Documentaires van over de hele wereld die gemaakt zijn in de afgelopen twee jaar maken kans op deelname aan het festival, waar jaarlijks meer dan 1000 documentaires worden vertoond.


Juridische programma’s:

Strategisch procesvoeringprogramma
In het kader van dit programma neemt de HFHR bestuurlijke en juridische stappen om baanbrekende rechterlijke uitspraken te bewerkstelligen die bestaande rechtspraktijken en regelgeving ten aanzien van mensenrechten veranderen.

Monitorprogramma Poolse persvrijheidMet dit programma wordt toezicht gehouden op de persvrijheid in Polen. Voor het Europees Hof voor de rechten van de mens formuleren de juridisch experts van het programma rechtsopvattingen, stellen analyses op en formuleren klachten ten aanzien van de vrijheid van meningsuiting. De experts rapporteren ook over rechtszaken tegen journalisten en over problemen omtrent de toegang tot openbare informatie.

Het juridisch interventieprogrammaIn dit programma staan schendingen van de rechten en vrijheden van het individu centraal. Alle zaken die in aanmerking komen van het programma worden onderworpen aan een uitvoerige kwalitatieve analyse. Na goedkeuring en overleg met de coördinator van het programma wordt actie ondernomen om de zaak op te lossen.

Het Europa van de mensenrechten
Het doel van dit project is enerzijds het vergroten van de invloed die de Helsinki Foundation for Human Rights heeft bij het vormgeven van het Europese mensenrechtenbeleid en anderzijds het coördineren van de activiteiten van andere internationale mensenrechtenorganisaties. De EU komt met veel wetgevingsinitiatieven en aanbevelingen die van invloed zijn op de mensenrechten in Europa. Deelname aan raadplegingen en verslag hierover uitbrengen maakt onderdeel uit van het programma.

Programma voor juridische bijstand voor vluchtelingen en migrantenBuitenlanders die zich wenden tot de HFHR krijgen gratis juridische bijstand. Controleren of de Poolse autoriteiten de Poolse grondwet, de bepalingen van het Verdrag van Genève uit 1951 over de status van vluchtelingen en van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden naleven, maakt ook deel uit van dit programma.

De Helsinki Foundation for Human Rights maakt onderdeel uit van de volgende netwerken:

- Human Rights Network, een internationale coalitiebestaande uit ngo’s uit onder meer Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Wit-Rusland, Azerbeidjan, Kenia en Oeganda. Experts van de HFHR brengen om de twee weken nieuws uit over mensenrechten in Polen.

- De Zagranica Groep, een vereniging van Poolse ngo’s die samenwerken voor het leveren van internationale ontwikkelingshulp en humanitaire hulpverlening en het bevorderen van democratische overheidsinstellingen.

- De Europese Raad voor vluchtelingen en bannelingen (ECRE)
- FRANET, een multidisciplinair onderzoeksnetwerk van het Europees Bureau voor de grondrechten.


Partners en sponsors

De activiteiten van de HFHR worden ondersteund door onder meer:

- Open Society Institute

- Sigrid Rausing Trust

- Batory Foundation

- Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe

- Dan Church Aid

- Region in Transition

- Uitvoerend orgaan voor Europese programma’s

- HetEuropees Integratiefonds

- De Raad van Europa


Partners

- Chajec Don

- Siemion Żyto juridische adviseurs

- Wardyński & Partners

- Leśnodorski Ślusarek & Partners

- Clifford Chance

- Tailor Wessing ENWC Attorneys at Law


Contact:

Adres: Zgoda 11, 00 – 018 Warschau, Polen Telefoon: +48 228281008
Fax: +48 225564450
e-mail: hfhr@hfhrpol.waw.pl


Volg de Helsinki Foundation for Human Rights
:

HFHR Website

HFHR Facebook

HFHR Youtube