Hungarian Civil Liberties Union

Hungarian Civil Liberties Union


De Hungarian Civil Liberties Union (HCLU) is een non-profit mensenrechten-watchdog opgericht in Boedapest in 1994.


De HCLU is een Hongaarse mensenrechten-watchdog die opkomt voor grondrechten en fundamentele beginselen zoals bepaald in de grondwet van Hongarije en internationale verdragen. Het opbouwen en versterken van de burgermaatschappij en de rechtsstaat in Hongarije en Centraal- en Oost-Europa is het voornaamste doel. HCLU probeert burgers te wijzen op hun grondrechten en fundamentele vrijheden en neemt stelling tegen overmatige bemoeienis en machtsmisbruik door beleidsbepalers. Aangezien de HCLU een non-profit ngo is die onafhankelijk van politieke partijen of staatsinstellingen opereert, zijn haar inkomsten vooral afkomstig van verenigingen en een groeiend aantal individuen.


Volg de
Hungarian Civil Liberties Union:

Hungarian Civil Liberties Union website

HCLU English Facebook

HCLU Youtube

HCLU Vimeo

Drugreporter.net