Human Rights Monitoring Institute

Human Rights Monitoring Institute


Het Human Rights Monitoring Institute (HRMI) is een in 2003 in Litouwen opgerichte ngo die zich inzet voor een open democratische samenleving door middel van de verwezenlijking van mensenrechten.


De strategische doelen van het HRMI zijn onder meer:

1) Het ontwikkelen van het vermogen van de burgermaatschappij om mensenrechtenbeleid te beïnvloeden.

2) Een omgeving creëren waarin mensenrechten worden gerespecteerd en het publieke debat over mensenrechten stimuleren.

3) Mensen aanmoedigen op te komen voor hun rechten en hen bijstaan als deze worden geschonden.

4) Met het oog op de menselijke waardigheid continu pleiten voor de verbetering van nationale wetten en beleid en voor een grotere verantwoordingsplicht van de regering. Het HRMI houdt de mensenrechtensituatie in Litouwen continu in de gaten, pleit voor wetswijzigingen, doet aan strategische procesvoering, voert onderzoek uit, stelt schaduwrapporten op voor internationale mensenrechtenorganisaties, reageert openlijk op mensenrechtenschendingen en houdt voorlichtingscampagnes.


Het HRMI is lid van het EU Fundamental Rights Platform, EuroChild, UNITED for Intercultural Action, JUSTICIA en het Civil Solidarity Platform van de OSVE. Werknemers van het HRMI hebben gewerkt bij een aantal nationale en internationale mensenrechtenorganisaties waaronder het VN-Comité voor de rechten van het kind en het Litouws juridisch comité en hebben als deskundigen opgetreden voor de Raad van Europa en het OSVE. Het HRMI werkt ook nauw samen met buitenlandse en internationale ngo’s zoals Amnesty International, Interights, Reprieve, Redress, Open Society Justice Initiative, Irish Council for Civil Liberties, Fair Trials International, Hungarian Helsinki Committee en anderen. Sinds oktober 2012 is het HRMI in samenwerking met OSFL Projects de fondsbeheerder van het ngo-programma van Litouwen.


Volg de Human Rights Monitoring Institute
:

HRMI Website

HRMI Facebook

HRMI Linkedin

HRMI Youtube