Society for Civil Rights

De GFF (Gesellschaft für Freiheitsrechte / Society for Civil Rights) is een Berlijnse non-profit NGO die werd opgezet in 2015.

Het doel is om een duurzaam netwerk op te zetten voor succesvolle strategische procesvoering for mensenrechten en burgerrechten in Duitsland, waarbij eisers met uitstekende procesvoerders worden samengebracht om inbreuken op deze rechten voor de rechtbank aan te vechten. De eerste zaken van GFF richten zich op het beschermen van privacy, vrijheid van informatie en persvrijheid tegen staatsinmenging en het verdedigen van gelijke vrijheid voor iedereen.


Contact:
Website
Email
Facebook
Twitter