Estonian Human Rights Centre

Estonian Human Rights Center is een onafhankelijke, niet-gouvernementele mensenrechtenorganisatie. EHRC is opgericht in december 2009 en heeft zich snel ontwikkeld tot de meest bekende mensenrechten-NGO in Estland.

De missie van EHRC is om samen te werken aan een Estland dat de mensenrechten van elk persoon respecteert. EHRC ontwikkelt zijn activiteiten volgens de behoeften van de samenleving. Onze focus ligt momenteel op het bevorderen van gelijke behandeling van minderheidsgroepen, diversiteit & inclusie en de mensenrechten van asielzoekers en vluchtelingen. EHRC coördineert de Estonian Diversity Charter. We houden ook toezicht op de algemene mensenrechtensituatie in Estland en publiceren onafhankelijke mensenrechtenverslagen over de situatie in Estland. EHRC is lid van verschillende lokale en internationale netwerken, waaronder FRA, ENAR, JUSTICIA enz. Wij zijn de NGO-partner voor UNHCR in Estland en hebben een speciale consultatieve status bij de Economische en Sociale Raad van de VN (ECOSOC).

Contact:
Website
Facebook
Youtube
Twitter