Ligue des droits de l'Homme

Ligue des droits de l'Homme


Al meer dan honderd jaar vecht de Ligue des droits de l'Homme (Liga voor mensenrechten) tegen onrecht en schendingen van grondrechten in Franstalig België.

LDH geeft voorlichting aan het grote publiek over het respecteren van elementaire mensenrechten (aandacht gaat onder meer uit naar overheidsgeweld, toegankelijkheid van het rechtssysteem, respect voor minderheden en vrouwenrechten), gaat de strijd aan met de politieke macht ten aanzien van mensenrechtenkwesties, geeft trainingen over het bewustzijn van mensenrechtenkwesties en wetgeving en deelt ontwikkelingen op het gebied van onderwijsmethoden met belanghebbenden.

De in 1901 opgerichte Liga is een onafhankelijke, pluralistische en interdisciplinaire ngo die wordt erkend als vervolgonderwijsinstelling. Het is een organisatie waarbinnen iedereen zich betrokken voelt en waarin ieders waardigheid centraal staat.

LDH zet zich onder meer in voor jongeren, de rechten van gevangenen, toegankelijkheid van het rechtssysteem, economische en sociale rechten, buitenlandse aangelegenheden, psychiatrie, gelijke kansen en diversiteit.
De Liga is onder meer actief in Brussel, Charleroi, Huy, La Louviere, Luik, Bergen, Namen, Doornik en Verviers, mede dankzij de inzet van de inwoners van deze steden. LDH is lid van de Internationale federatie voor de mensenrechten (FIDH) waar wereldwijd 155 organisaties bij zijn aangesloten.

Volg de Ligue des droits de l'Homme:
LDH Website
LDH Facebook
LDH Youtube