Associazione Antigone

Associazione Antigone


Associazione Antigone
is een Italiaanse mensenrechten-ngo die zich in het bijzonder richt op het Italiaanse strafrechtsysteem.


Antigone is een in 1991 opgerichte Italiaanse ngo die zich inzet voor de bescherming van mensenrechten binnen het strafrechtsysteem en het penitentiaire systeem. Zij mengt zich in het publieke debat via campagnes, trainingen, de media en publicaties zoals het wetenschappelijke tijdschrift Antigone dat drie keer per jaar verschijnt. Veel studies over problemen op het gebied van strafrecht en het gevangeniswezen worden uitgevoerd door Antigone die hiervoor normatieve teksten schrijft in samenwerking met andere organisaties. In 1998 gaf het Italiaanse ministerie van Justitie Antigone de speciale bevoegdheid om gevangenissen te bezoeken met hetzelfde gezag dat parlementariërs volgens de wet genieten. Bij het toezicht op Italiaanse gevangenissen zijn ongeveer 50 mensen betrokken. Ieder jaar publiceert de organisatie een rapport over het Italiaanse gevangeniswezen. Via de door Antigone in het leven geroepen gevangenisombudsman verzamelt de ngo ook klachten afkomstig uit gevangenissen en politiebureaus en bemiddelt zij met de autoriteiten om specifieke problemen op te lossen. Daarnaast zijn advocaten en artsen van Antigone werkzaam in een enkele Italiaanse gevangenissen, waar zij de levensomstandigheden monitoren en aanbevelingen doen. Antigone doet ook onderzoek naar mishandelingen en is zo nu en dan formeel betrokken bij rechtszaken. In ‘’Jailhouse Rock’’, een door Antigone gepresenteerde wekelijkse radio-uitzending, wordt naast muziek aandacht besteed aan de gevangenisproblematiek. Antigone leidt een Europees programma voor toezicht op gevangenissen waar negen Europese landen bij zijn betrokken en dat wordt gesubsidieerd door de EU.


Contact:

Adres: Via Monti di Pietralata 16 – 00157 – Rome, Italië

Telefoon: +39 0644363191


Volg Associazione Antigone:

Antigone Website

Antigone Facebook

Antigone Youtube

Antigone Twitter