Privacybeleid www.liberties.eu

(Verplichting te informeren, conform de AVG)

Inhoudsopgave

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

II. Algemene informatie over het verwerken van gegevens

1. Omvang van gegevensverwerking

2. Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

3. Gegevens verwijderen en opslaan

III. Verstrekking van de website, verstrekking van informatie via RSS-feed en creatie van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

3. Doel van gegevensverwerking

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en dataverwerking buiten de Europese Unie.

5. Duur van de gegevensopslag

6. De mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

IV. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking / Doel van gegevensverwerking / wettelijke basis voor zulke verwerking

2. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en gegevensverwerking buiten de Europese Unie

3. Duur van de opslag, mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

V. Het verspreiden van de nieuwsbrief via Mailchimp

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

3. Doel van gegevensverwerking

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en gegevensverwerking buiten de Europese Uni

5. Duur van de opslag

6. De mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

VI. Campagnetool

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

3. Doel van gegevensverwerking

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en gegevensverwerking buiten de Europese Unie

5. Duur van de opslag

6. Mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

VII. Donatietool

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

3. Doel van gegevensverwerking

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en gegevensverwerking buiten de Europese Unie

5. Duur van de opslag

6. Mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

VIII. Contact via e-mail en post

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

3. Doel van gegevensverwerking

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en gegevensverwerking buiten de Europese Unie

5. Duur van de opslag

6. Mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

IX. Toepassingen

1. Doel van gegevensverwerking

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

3. Beschrijving van de categorieën persoonsgegevens

4. Categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens worden gecommuniceerd

5. Duur van de opslag

6. Het belang van gegevensverstrekking

X. Embedded dienstverleners

XI. Links naar sociale media

XII. Web analytics tool

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

3. Doel van gegevensverwerking

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en gegevensverwerking buiten de Europese Unie

5. Duur van de opslag

6. Mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

XIII. Rechten van betrokkenen

1. Recht op informatie

2. Recht op rectificatie

3. Recht op de beperking van verwerking

4. Recht op verwijdering

5. Notificatieverplichting

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

7. Recht van bezwaar

8. Recht op intrekking van de toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

9. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

I. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke, conform de Algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale wetgeving inzake gegevensbescherming, is:

Civil Liberties Union for Europe e.V. (hierna: “Liberties”)
Prinzenstrasse 103
10969 Berlijn, Duitsland
Vertegenwoordigd door Balázs Dénes
Telefoonnummer: +49 (0) 30 89 63 69 25
E-mail: info@liberties.eu
Webadres: www.liberties.eu

II. Algemene informatie over het verwerken van gegevens

1. Omvang van gegevensverwerking

Normaal gezien verwerken we alleen persoonsgegevens van onze gebruikers wanneer dat nodig is voor de werking van onze website, onze content en onze diensten. Het verwerken van de persoonsgegevens van onze gebruikers kan regelmatig plaatsvinden met de toestemming van de gebruiker of vanwege onze legitieme belangen. Een uitzondering kan plaatsvinden in gevallen waarin het om praktische redenen niet mogelijk is om vooraf toegang te vragen en wanneer het verwerken van gegevens toegestaan is door de wet.

2. Wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens

Waar we toestemming ontvangen van de betrokkene voor het verwerken van persoonsgegevens is de wettelijke basis artikel 6(1)(a) van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Artikel 6(1)(a) AVG dient als een wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens die nodig is voor het uitvoeren van een contract waarbij de betrokkene een partij is. Dit kan ook worden toegepast op verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren.

In zover dat het verwerken van persoonsgegevens nodig is om een juridische verplichting uit te voeren waarbij onze organisatie betrokken is, zal artikel 6(1)(c) dienen als een wettelijke basis.

Als het verwerken noodzakelijk is om een legitiem belang van onze organisatie of van een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet zwaarder wegen dan het eerste belang, zal artikel 6(1)(f) AVG dienen als de wettelijke basis van de verwerking.

3. Gegevens verwijderen en opslaan

De persoonsgegevens van de betrokken persoon zullen verwijderd of geblokkeerd worden zodra het opslaan geen doel meer dient. Daarnaast mogen de gegevens opgeslagen worden als de Europese of nationale wetgever dit hebben aangegeven in EU-wetgeving, wetten of andere bepalingen waarbij de controller is betrokken.

De gegevens zullen ook geblokkeerd of verwijderd worden als de opslagperiode in de hiervoor genoemde standaarden is verlopen, behalve als het nodig is om gegevens langer op te slaan om ervoor te zorgen dat een contract kan worden afgesloten of uitgevoerd.

III. Verstrekking van de website, verstrekking van informatie via RSS-feed en creatie van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Iedere keer dat een gebruiker onze website gebruikt, slaat ons systeem automatisch gegevens en informatie op van het systeem van de computer die de onze website betreedt.

De volgende gegevens worden verzameld:

 • IP-adres
 • Datum en tijd van de aanvraag
 • Verschil tussen tijdzone ten opzichte van de G.M.T.
 • Content van de website
 • Toegangstatus (HTTP status)
 • Overgedragen gegevensvolume
 • Website van waaruit een gebruiker naar onze website is gekomen
 • Web browser
 • Besturingssysteem
 • Taal browser en versie

Dit gebeurt zowel wanneer een bezoeker direct onze website bezoekt als wanneer deze onze website bekijkt via een RSS-feed.

De gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem.

De gegevens worden niet opgeslagen met andere persoonsgegevens van de gebruiker.

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het tijdelijk opslaan van gegevens en logbestanden is artikel 6(1)(f) AVG. De voorziening over persoonsgegevens is gedeeltelijk in ons legitieme belang en gedeeltelijk juridisch vereist (zie punt 5, paragraaf Provider). Het is niet mogelijk om gegevens te verstrekken. De enige vorm van bezwaar is het niet bezoeken van onze website.

3. Doel van gegevensverwerking

Het systeem moet tijdelijk het IP-adres opslaan om de website te kunnen laten zien aan de gebruik van de computer. Met dit doeleinde moet het IP-adres van de gebruiker opgeslagen blijven tijdens de duur van de sessie.

Hetzelfde geldt voor het verstrekken van website content via een RSS-feed.

Gegevens worden opgeslagen in logbestanden om ervoor te zorgen dat de functionaliteit van de website gewaarborgd blijft. De gegevens worden ook gebruikt voor het optimaliseren van de website en voor de veiligheid van onze IT-systemen.

We gebruiken de logbestanden ook op dagelijkse basis om te bepalen hoe veel duidelijk geïdentificeerde gebruikers de website bezoekt. Het is niet mogelijk om hieruit informatie over individuele bezoekers af te leiden. We bepalen het aantal bezoekers om dit te kunnen vergelijken met het aantal bezoekers die toestemming geven aan ons om hun bezoek te laten volgen.

In deze context wordt geen verdere evaluatie van gegevens uitgevoerd voor marketingdoeleinden.

Onder deze doelen valt ook ons legitieme belang om gegevens te verwerken volgens artikel 6(1)(f) AVG.

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en dataverwerking buiten de Europese Unie.

In de regel geven wij geen persoonsgegevens door aan derden, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of hiervoor toestemming hebben verkregen.

Hiervan uitgesloten is de betrokkenheid van dienstverleners, bijvoorbeeld voor het hosten van de website, die we zorgvuldig hebben geselecteerd met betrekking tot gegevensbescherming en voor wie we alle maatregelen hebben genomen die vereist zijn volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming voor legitieme gegevensverwerking.

We gebruiken hostingdiensten van hostingproviders met wie we een overeenkomst over gegevensverwerking hebben. De diensten die we gebruiken zijn: Heroku en AWS.

Heroku

We gebruiken Heroku als onze hosting-server (website: https://www.heroku.com). Heroku, Inc. (650 7th St, San Francisco, CA 94103) is een dochteronderneming van Salesforce.com, Inc. of een van haar dochterondernemingen (Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, United States).

Salesforce.com, Inc. is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst, die de naleving van Europese privacywetgeving garandeert (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000KzLyAAK).

Heroku's privacybeleid is beschikbaar op:
https://www.salesforce.com/company/privacy/

AWS

De Content Delivery Network dat we gebruiken is CloudFront van Amazon Web Services (AWS, Website: https://aws.amazon.com/). We gebruiken Amazon Cloudfront om de betrouwbaarheid van onze online diensten te vergroten, meer bescherming te bieden tegen gegevensverlies en de laadsnelheid van onze website te verbeteren.

Amazon Web Services Inc. (410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210) is een dochteronderneming van Amazon.com, Inc. (410 Terry Avenue North Seattle, WA).

Amazon Web Services Inc. is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4).

Het privacybeleid van AWS is te downloaden via:
https://aws.amazon.com/de/privacy/.

Vanwege de integratie van actieve inhoud van serviceproviders zoals Facebook en YouTube, worden gegevens (specifiek het IP-adres) ook overgedragen naar derde landen wanneer deze content wordt gebruikt. Meer details hierover zijn hieronder te vinden in de toelichting op individuele providers, X. Embedded Dienstverleners.

5. Duur van de gegevensopslag

De gegevens worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Als de gegevens zijn verzameld om de website te kunnen aanbieden, is dit het geval na afloop van de sessie.

Hetzelfde geldt voor toegang via de RSS-feed.

Als de gegevens worden opgeslagen in logbestanden, zal de provider deze gegevens na zeven dagen anonimiseren.

Volgens § 113 b TKG (Telecommunicatiewet) is alleen de (telecommunicatie-)aanbieder verplicht om het IP-adres op te slaan dat is toegewezen aan de betrokkene (een unieke identificatie die wordt gebruikt voor de internetverbinding), evenals een toegewezen gebruikersidentificatie en datum en tijdstip voor het begin en einde van internetgebruik onder het toegewezen IP-adres, met vermelding van de onderliggende tijdzone, gedurende een periode van tien weken.

Langere opslagtijden zijn mogelijk in verband met de vervolging van administratief strafbare feiten.

6. De mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website, evenals het opslaan van gegevens in logbestanden, is essentieel voor het opereren van de website. Om die reden is het niet mogelijk voor de gebruiker om bezwaar aan te tekenen, behalve in de vorm van het eerder-genoemde niet-gebruiken van onze website.

IV. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking / Doel van gegevensverwerking / wettelijke basis voor zulke verwerking

Onze website gebruikt cookies. Cookies zijn kleine gegevenspakketten die kunnen worden opgeslagen op de harddrive van je computer wanneer je websites bezoekt. Deze cookies bevatten meestal een karakteristieke reeks aan karakters die de browser software uniek identificeert wanneer je terugkomt op een website of doorgaat naar de volgende website.

We gebruiken cookies om onze website meer gebruiksvriendelijk te maken. Sommige delen van onze website vereisen dat het web browser dat toegang zoekt kan worden geïdentificeerd zelfs nadat een nieuwe pagina is geopend.

De volgende gegevens worden opgeslagen in de cookies die we gebruiken:

- Opslag van de waarde of basiscookies en sessiecookies zijn geaccepteerd voor makkelijke navigatie (“Essentieel”) (wettelijke basis: legitieme belangen volgens artikel 6(1)(f) AVG.)

- Cookies over statistieken ("Performance")

Cookies over statistieken laten Liberties toe om de interactie van bezoekers met de site te meten en en de performance van de website te verbeteren. (wettelijke basis: legitieme belangen volgens artikel 6(1)(f).)

- Status van donatie en taalvoorkeuren (“Voorkeuren”)

Wanneer je besluit te doneren, begeleidt de website je door het donatieproces. Dit is vereist voor het functioneren van het donatieproces. andere cookies worden gebruikt om de taalvoorkeuren van de gebruiker te volgen. (De wettelijke basis voor donatiecookies is de conclusie van een contract volgens artikel 6(1)(b) AVG. De cookies voor taalvoorkeuren is de wettelijke basis het verkrijgen van toestemming, volgens artikel 6(1)(a) AVG.)

- Opslag van de waarde of cookies van derden worden geaccepteerd (“Functionele Voorkeuren”)

Alleen nadat cookies van derden zijn geaccepteerd, kan content van derde partijen zoals Youtube actief geïntegreerd worden op de site (wettelijke basis: het verkrijgen van toestemming volgens artikel 6(1) AVG.) Zie voor meer informatie ook hieronder over de betrokken providers, X. Embedded Dienstverleners.

Wanneer onze website wordt bezocht, worden gebruikers geïnformeerd door een informatiebanner over het gebruik van cookies en, zo nodig, wordt hun toestemming gevraagd. We refereren ook naar deze verklaring over gegevensbescherming. In deze context informeren we gebruikers ook over hoe ze de opslag van cookies in hun browserinstellingen uit kunnen zetten.

In ieder browser is het mogelijk om individuele of alle cookies te verwijderen of het plaatsen van cookies per geval te verbieden. Wij verwijzen graag door naar de hulppagina’s van de respectieve browsers voor meer informatie over deze opties.

2. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Uit principe geven wij geen persoonsgegevens aan derden, behalve wanneer we hiertoe verplicht zijn bij wet of wanneer we hiervoor toestemming hebben gekregen.

Hierbij uitgesloten is de integratie van dienstverleners die de hosting van onze website verzorgen en de hosting van de Web Analytics Tool (zie verder onder III - Verstrekking van de website en XII - Web Analytics Tool ). We voeren geen verdere verwerking toe binnen het kader van de voorwaarden van onze website buiten de Europese Unie (met de uitzondering van de geïntegreerde dienstverleners, zie verder onder X. Embedded Dienstverleners).

3. Duur van de opslag, mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

Cookies worden opgeslagen op de computer van de gebruiker en overgedragen naar onze website via de gebruiker. Om die reden heeft de gebruiker complete controle over zijn of haar gebruik. Het overdragen van cookies kan gedeactiveerd of gelimiteerd worden door het veranderen van de instellingen in de internetbrowser. Cookies die al zijn opgeslagen kunnen op ieder moment worden verwijderd. Echter, als cookies voor onze website worden gedeactiveerd, zullen de voorkeuren voor onze website ook worden verwijderd (dus bijvoorbeeld informatie over of je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies van derden).

V. Het verspreiden van de nieuwsbrief via Mailchimp

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

We sturen onze nieuwsbrieven aan geabonneerden op regelmatige basis.

Als onderdeel van de organisatie achter het verspreiden van de nieuwsbrief, worden de volgende gegevens van onze geabonneerden verwerkt:

Tijdens de aanmelding voor de nieuwsbrief vragen we naast het e-mailadres ook naar de voornaam en achternaam van de abonnee (voor persoonlijk contact). Het land van herkomst van de abonnee wordt ook gevraagd zodat we de nieuwsbrief in de geschikte nationale taal kan worden gestuurd (niet alle content uit de nieuwsbrief kan worden verzonden in de nationale taal).

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met de verzending van de nieuwsbrief is artikel 6(1)(a) AVG, in combinatie met de specifieke toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen kan op ieder moment worden ingetrokken, zonder terugwerkende kracht. Met dit doeleinde is het voldoende om de optie tot afmelden aan het einde van iedere nieuwsbrief te geven. Let hierbij op dat de legaliteit van gegevensverwerking onaangetast is totdat toestemming wordt ingetrokken.

3. Doel van gegevensverwerking

We gebruiken de dienstverlener voor onze nieuwsbrief om de nieuwsbrief te verzenden aan abonnees.

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en gegevensverwerking buiten de Europese Unie

De dienstverlener die we gebruiken voor onze nieuwsbrief is Mailchimp. Het bedrijf dat Mailchimp exploiteert bevindt zich, net als de IT-infrastructuur, in de Verenigde Staten. Aangezien gegevens overgedragen worden aan een derde partij in een onveilig derde land is extra beveiliging vereist. In het geval van Mailchimp wordt dit bewerkstelligd door middel van een “Privacy Shield”.

Het bedrijf dat Mailchimp exploiteert, The Rocket Science Group LLC, is gecertificeerd conform met de vereisten van het Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Dit betekent dat de vereisten van Mailchimp voor het verwerken van persoonsgegevens van de abonnees van onze nieuwsbrief voldoen aan wetten over gegevensbescherming.

Hier (https://mailchimp.com/legal/) staat alle juridische informatie (zoals de algemene en speciale gebruiksvoorwaarden van Mailchimp). Deze link (https://mailchimp.com/legal/privacy/) bevat concrete informatie vinden over gegevensbescherming.

5. Duur van de opslag

Gegevens blijven opgeslagen in de database voor onze nieuwsbrief zo lang abonnees de wens hebben om onze nieuwsbrief te ontvangen. Als toestemming voor het ontvangen van nieuwsbrieven wordt ingetrokken, zullen de gegevens van onze maillijst worden verwijderd.

6. De mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

Op ieder moment kan de toestemming om de nieuwsbrief te ontvangen worden ingetrokken, zonder terugwerkende kracht. Om dit te doen hoeft een abonnee alleen de optie aan het einde van de desbetreffende nieuwsbrief aan te klikken dat hij/zij zich af wil melden. Let hierbij op dat de legaliteit van gegevensverwerking onaangetast is totdat toestemming wordt ingetrokken.

VI. Campagnetool

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

We voeren campagnes uit om een regelmatige basis. Op onze website bieden we de mogelijkheid aan om mee te doen met onze campagnes, voor zij die daarin geïnteresseerd zijn.

Als onderdeel van de organisatie van participatie in campagnes, worden de volgende gegevens verwerkt:

Wanneer je je aanmeldt voor de campagne, vragen we naar de naam (voor persoonlijk contact), e-mailadres en land. In sommige gevallen bieden we de mogelijkheid om je in te schrijven voor Campagne Info Mail. Het land van herkomst van degene die zich inschrijft wordt gevraagd zodat de Campagne Info Mail zo nodig kan worden verstuurd in de geschikte nationale taal (niet alle Campagne Info Mail content is altijd verstuurd in de nationale taal).

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens in de context van de campagnetool is artikel 6(1)(a) AVG, samen met de specifieke toestemming om mee te doen met de desbetreffende campagne. Op ieder moment mag toestemming voor participatie in de campagne worden ingetrokken, zonder terugwerkende kracht. Om dit te doen moet de optie om je af te melden aan het einde van de desbetreffende Campagne Info Mail worden gebruikt. Let hierbij op dat de legaliteit van gegevensverwerking onaangetast is totdat toestemming wordt ingetrokken.

3. Doel van gegevensverwerking

Door het gebruik van de campagnetool (petitietool, e-mailcampagnetool, Campagne Info Mail) geven we geïnteresseerden de mogelijkheid om mee te doen met campagnes en, wanneer ze dat willen, kunnen we de Info Mails gebruiken om hen geïnformeerd te houden over huidige ontwikkelingen met betrekking tot de campagne.

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en gegevensverwerking buiten de Europese Unie

De dienstverlener die we gebruiken voor onze Campagne Info Mail is Mailchimp. Het bedrijf dat Mailchimp exploiteert bevindt zich, net als de IT-infrastructuur, in de Verenigde Staten. Aangezien gegevens overgedragen worden aan een derde partij in een onveilig derde land is extra beveiliging vereist. In het geval van Mailchimp wordt dit bewerkstelligd door middel van een “Privacy Shield”.

Het bedrijf dat Mailchimp exploiteert, The Rocket Science Group LLC, is gecertificeerd conform met de vereisten van het Privacy Shield (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG). Dit betekent dat de vereisten van Mailchimp voor het verwerken van persoonsgegevens van de abonnees van onze nieuwsbrief voldoen aan wetten over gegevensbescherming.

Hier (https://mailchimp.com/legal/) staat alle juridische informatie (zoals de algemene en speciale gebruiksvoorwaarden van Mailchimp). Deze link (https://mailchimp.com/legal/privacy/) bevat concrete informatie vinden over gegevensbescherming.

5. Duur van de opslag

Gegevens zullen opgeslagen blijven in de database van Info Mail voor zo lang als geïnteresseerden willen participeren in de campagne. Als toestemming wordt ingetrokken zal de Campagne Info Mail niet meer worden verstuurd en zullen gegevens uit de database worden verwijderd. Wanneer er geen Campagne Info Mail wordt verstuurd naar mensen die meedoen in de campagne, zullen gegevens verwijderd worden binnen 30 dagen na het eindigen van de campagne.

6. Mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

Op ieder moment kan de toestemming om mee te doen met de campagne worden ingetrokken, zonder terugwerkende kracht. Om dit te doen hoeft iemand alleen de optie om zich af te melden te gebruiken, welke zich bevindt aan het einde van de Campagne Info Mail. Let hierbij op dat de legaliteit van gegevensverwerking onaangetast is totdat toestemming wordt ingetrokken.

VII. Donatietool

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Op onze website hebben gebruikers de mogelijkheid om ons regelmatig of eenmalig te steunen door middel van donaties. Om dit te doen moet de donatieknop, welke op iedere pagina staat, worden aangeklikt.

Door op de knop te klikken, worden gebruikers doorverwezen naar de donatiepagina, waar ze worden gevraagd om cookies te accepteren (als ze dit nog niet hebben gedaan). Twee cookies zullen dan ingesteld worden, een van Stripe en een van Paypal, beide dienstverleners voor betalingen.

Afhankelijk van welke betalingsdienst wordt gekozen, zal de gebruiker dan direct worden doorverwezen naar Paypal (na het klikken op ‘Doneren met Paypal’), waar ze een betaling kunnen invoeren en legitimeren door in te loggen op Paypal. Als ze op ‘VOLGENDE’ hebben geklikt wanneer ze met Stripe willen betalen, zullen ze om meer informatie worden gevraagd (hoogte van de donatie, cyclus, e-mailadres, nummer van de kaart). We sturen deze betalingsgegevens alleen aan Stripe, zonder dat we de gegevens verder verwerken.

Liberties heeft geen inzicht in de bank of credit card details van deze twee betalingsmethode; deze gegevens worden alleen verwerkt door de betalingsdienst. Hier (https://stripe.com/de/privacy) kun je Stripe’s verklaring over gegevensbescherming en andere voorwaarden vinden (afhankelijk van de instellingen van je browser is een vertaling beschikbaar). Je kunt PayPal’s privacybeleid vinden op (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/privacy-full) en verschillende gebruikersvoorwaarden op (https://www.paypal.com/GR/webapps/mpp/ua/legalhub-full).

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens in verband met donaties is artikel 6(1)(b) AVG.

3. Doel van gegevensverwerking

De donaties helpen ons werk te co-financieren. Met dit doel moeten we de gegevens van donateurs verwerken.

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Beide betalingsdiensten bevinden zich in de Verenigde Staten. Aangezien gegevens overgedragen worden aan een derde partij in een onveilig derde land is extra beveiliging vereist. In het geval van Stripe wordt dit bewerkstelligd door middel van een “Privacy Shield”.

Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, California 94103, is gecertificeerd conform de voorwaarden van het Privacy Shield. (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TQOUAA4&status=Active). Dit betekent dat Stripe voldoet aan de voorwaarden voor het verwerken van de persoonsgegevens van onze donateurs, als vereist door wetgeving over gegevensbescherming.

PayPal Inc. heeft bindende bedrijfsregels opgesteld voor gegevensbescherming (zie https://www.paypal.com/gr/webapps/mpp/ua/bcr en https://cnpd.public.lu/fr/actualites/national/2018/02/bcr-paypal.html).

Dit betekent dat PayPal voldoet aan de voorwaarden voor het verwerken van de persoonsgegevens van onze donateurs, als vereist door wetgeving over gegevensbescherming.

5. Duur van de opslag

Gegevens zullen opgeslagen blijven in onze financiële boekhouding, zo lang als boekhouding verplicht is onder de relevante belastingregels voor verenigingen. De Duitse Fiscale Wet §§ 140 ff. verplicht ons specifiek om de boekhouding te bewaren voor 6 tot 10 jaar.

6. Mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

Toestemming voor donaties kan in worden getrokken (in ieder geval voor regelmatige donaties) op ieder moment, zonder terugwerkende kracht, door Stripe of PayPal. Een intrekking heeft alleen gevolgen voor de persoonsgegevens, die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking, na het verstrijken van wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen. Gebruik voor dit doel de door Stripe en PayPal verstrekte informatie in het kader van de donatie. Houd er rekening mee dat de rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment van intrekking niet wordt beïnvloed door de intrekking.

VIII. Contact via e-mail en post

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Het verstrekte e-mailadres kan gebruikt worden om ons te contacteren. In dit geval worden de persoonlijke gebruikersgegevens die met de e-mail zijn verzonden, opgeslagen. Hetzelfde geldt op dezelfde manier voor postzendingen.

In deze context worden gegevens niet aan derde partijen verstrekt. Gegevens zullen alleen worden gebruikt voor communicatie met de gebruiker.

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens die tijdens een e-mailverzending worden verzonden, is artikel 6(1)(f) AVG. Als het doel van het e-mailcontact het sluiten van een contract is, is artikel 6(1)(b) AVG daarnaast ook een wettelijke basis voor de verwerking. Hetzelfde geldt voor postzendingen.

Het verstrekken van persoonsgegevens is niet vereist door de wet of een contract, maar kan dienen om een contract te sluiten om de hierboven genoemde redenen.

3. Doel van gegevensverwerking

In het geval dat contact per e-mail tot stand wordt gebracht, vormt dit ook het vereiste gerechtvaardigde belang bij de verwerking van de gegevens. Hetzelfde geldt op dezelfde manier voor postbezorging.

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Uit principe geven wij geen persoonsgegevens aan derden, behalve wanneer we hiertoe verplicht zijn bij wet of wanneer we hiervoor toestemming hebben gekregen.

Hierbij uitgesloten is de integratie van de dienstverlener die de hosting verzorgt voor onze e-mail. Hiernaast vindt geen gegevensverwerking plaats buiten de Europese Unie.

5. Duur van de opslag

De gegevens worden verwijderd zodra ze niet langer nodig zijn om het doel te bereiken waarvoor ze zijn verzameld. Voor de persoonsgegevens die per e-mail of post worden verzonden, is dit het geval wanneer het respectieve gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek is beëindigd zodra uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de kwestie definitief is opgehelderd. Verdere bewaartermijnen kunnen voortvloeien uit het Duitse belastingwetboek of het handelswetboek (§ 195 BGB, reguliere verjaringstermijn van 3 jaar).

6. Mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

Op ieder moment kan de gebruiker aangeven om zijn toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken, zonder terugwerkende kracht. Om dit te bewerkstelligen is een nieuw bericht via het contactformulier of via een e-mailbericht voldoende.

Als een gebruiker ons contacteert via e-mail, kan hij/zij op ieder moment bezwaar maken tegen de opslag van persoonsgegevens. In dit geval kan het gesprek niet worden voortgezet.

In dit geval worden alle persoonsgegevens die zijn opgeslagen tijdens het leggen van contact verwijderd, tenzij wettelijke bewaartermijnen hiermee in strijd zijn. Hetzelfde geldt op dezelfde manier voor postbezorging.

IX. Toepassingen

1. Doel van gegevensverwerking

 1. Adresbeheer en e-mailcommunicatie
 2. Het uitvoeren van het aanvraagproces
 3. Terugbetaling van reiskosten bij aankomst van de aanvrager
 4. Gegevens die kunnen worden gebruikt in het sollicitatieproces om potentiële juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen (bijv. Claims onder de Duitse Algemene wet op gelijke behandeling)
 5. In het geval van werving voor de overdracht naar het personeelsdossier
 6. Beheer van de rechten op gegevensbescherming van betrokkenen

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

Over doel 1: Adresbeheer en -verwerking zijn onderdeel van het aanvraagproces. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om een arbeidsrelatie met betrokkenen tot stand te brengen, daarom verwerken wij gegevens in overeenstemming met artikel 6(1)(b) AVG, in samenhang met § 26, lid 1, zin 1 van de Duitse wet op de gegevensbescherming (BDSG).

Over doel 2: Ad 2: Aangezien verwerking noodzakelijk is om een arbeidsrelatie met u als betrokkene tot stand te brengen, verwerken wij gegevens in overeenstemming met artikel 6(1)(b) AVG, in samenhang met § 26, lid 1, zin 1, van de BDSG.

Over doel 3: Volgens § 670 BGB hebben aanvragers wettelijk recht op vergoeding van de noodzakelijke gesprekskosten als er geen voorziening is getroffen ten aanzien van welke kosten voor reis naar het interview door de werkgever worden gedragen. Aangezien de verwerking noodzakelijk is om het interview af te nemen en dus een arbeidsrelatie met betrokkenen tot stand te brengen, verwerken wij gegevens in overeenstemming met artikel 6(1)(b) AVG, in samenhang met § 26 lid 1 zin 1 van de BDSG.

Over doel 4: We kunnen persoonsgegevens die we tijdens het sollicitatieproces hebben ontvangen, gebruiken om mogelijke juridische claims in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen (bijvoorbeeld als Liberties zou worden blootgesteld aan claims onder de Algemene wet gelijke behandeling). De wettelijke basis voor de verwerking is artikel 6(1)(f) AVG. Liberties heeft een legitiem belang bij het gebruik van persoonsgegevens om de bovengenoemde redenen

Over doel 5: De gegevens worden na werving overgebracht naar het persoonlijke bestand van de potentiële werknemer. De rechtsgrond voor de verwerking is artikel 6(1)(b) AVG, in samenhang met artikel 26 lid 1 zin 1 van de BDSG.

Over doel 6: De verwerking wordt uitgevoerd om te voldoen aan de wettelijke verplichting van de rechten van de betrokkenen onder de gegevensbeschermingswetgeving vermeld in hoofdstuk III (artikelen 12-22) van de AVG, waaraan Liberties moet voldoen als de verantwoordelijke partij in de zin van artikel 4(7) van de AVG. De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6(1)(c) AVG.

3. Beschrijving van de categorieën persoonsgegevens

Over doel 1: contactgegevens (achternaam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, adresgegevens, contactsoort, faxnummer), content van de communicatie.

Over doel 2: sollicitatiebrief, curriculum vitae, foto, certificaten en ander bewijs van kwalificaties, andere gegevens die vrijwillig worden gestuurd als onderdeel van het sollicitatieproces.

Over doel 3: reisgegevens (bijvoorbeeld aankomst en vertrek, reiskosten, reisfondsen), bankgegevens.

Over doel 4: stamgegevens, communicatiegegevens, gegevens om een juridisch conform aanvraagproces te bewijzen.

Over doel 5: stamgegevens, communicatiegegevens, sollicitatiebrief, curriculum vitae, foto, certificaten en ander bewijs van kwalificaties, andere gegevens die vrijwillig worden gestuurd als onderdeel van het sollicitatieproces.

Over doel 6: Intrekkingsverklaringen van eventueel verleende toestemming; verklaringen van bezwaar die ingediend kunnen worden voor de verwerking van persoonsgegevens; verklaringen en informatie die wij ontvangen voor of in verband met de bewering van uw gegevensbeschermingsrechten zoals gespecificeerd in hoofdstuk III (artikelen 12-22) AVG.

4. Categorieën van ontvangers aan wie persoonsgegevens worden gecommuniceerd

Binnen Liberties, aan die werknemers die de gegevens moeten ontvangen om het aanvraagproces uit te voeren (management, gespecialiseerde afdeling, personeelsafdeling), evenals de telefoondienst die wordt gebruikt bij de uitvoering van onze activiteiten en de IT-dienstverleners met met wie we passende contracten hebben gesloten om de bescherming van persoonsgegevens te allen tijde te waarborgen en, indien nodig, aan de autoriteiten voor mogelijk strafrechtelijk onderzoek.

5. Duur van de opslag

Als Liberties een persoon niet heeft aangeworven nadat het sollicitatieproces is voltooid, worden de gegevens van dit persoon binnen 6 maanden na de afwijzing van uw sollicitatie verwijderd. Als de aanvraag succesvol is en dit persoon in dienst treedt bij Liberties, worden persoonsgegevens verwijderd zodra het doel van de gegevensverwerking niet langer van toepassing is, uiterlijk na beëindiging van de arbeidsrelatie (opslagbeperking), tenzij wettelijke bewaartermijnen of andere wettelijke bepalingen verwijdering verhinderen of beperken.

6. Het belang van gegevensverstrekking

Het verstrekken van persoonsgegevens is noch wettelijk vereist, noch contractueel vastgelegd. Het verstrekken van persoonsgegevens is echter noodzakelijk voor de uitvoering van het sollicitatieproces. Als persoonsgegevens niet beschikbaar worden gesteld, kan de sollicitatieprocedure bij Liberties niet in gang worden gezet.

X. Embedded dienstverleners

We integreren functies van externe dienstverleners op onze website (bijvoorbeeld bij de integratie van video’s) die hun eigen regels hebben op het gebied van gegevensbescherming.

Als cookies van derden op onze website worden toegestaan, zal de content van diensten van derden worden gedownload. Gegevens zullen daarvoor niet worden verstuurd aan dienstverleners.

Hieronder wordt een lijst van de betrokken dienstverleners gegeven:


1. Flourish.studio – Interactive diagrammen en het maken van infographics

Op sommige van onze subpagina's gebruiken we embedded interactieve diagrammen en infographics om gegevens en getallen in visueel gemakkelijk te begrijpen formaten te presenteren zonder dat de website van Liberties verlaten hoeft te worden. Wanneer een subpagina met een embedded Flourish.studio-diagram wordt opent, communiceert het iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/IFrame) dat door ons is ingebed met de servers van https://flourish.studio en accepteert u daarmee hun algemene voorwaarden (https://flourish.studio/terms/). De aanbieder van de gebruikte service is het Britse bedrijf Kiln Enterprises Ltd, 08825531 G06, 16 Baldwin's Gardens, Londen EC1N 7RJ, Verenigd Koninkrijk. Als het iframe is geladen en de geselecteerde cookie-instelling dit toestaat, gebruikt de dienstverlener cookies die informatie verzamelen over gebruikersgedrag. Meer informatie over gegevensbescherming op "Flourish.studio" is te vinden in de verklaring gegevensbescherming van de dienstverlener (https://flourish.studio/privacy/).


2. InterAct – Het maken van embedded quizzen en vragenlijsten

Op sommige van onze subpagina's gebruiken we embedded quizzen en vragenlijsten om onze gebruikers in een interactief format te informeren, zonder dat ze daarbij de website van Liberties hoeven te verlaten. Wanneer gebruikers een subpagina openen met een ingesloten InterAct-quiz, communiceert het iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe) dat we hebben ingesloten met de servers van www.tryinteract.com en worden daarmee de algemene voorwaarden en voorwaarden (https://www.tryinteract.com/terms) geaccepteerd. De aanbieder van de gebruikte service is The Quiz Collective, Inc. 2443 Fillmore St # 380-14013, San Francisco, CA 94115, Verenigde Staten. Als het iframe is geladen en de geselecteerde cookie-instelling dit toestaat, gebruikt de provider cookies die informatie verzamelen over gebruikersgedrag. Zie de privacyverklaring van de provider (https://www.tryinteract.com/privacy) voor meer informatie over privacy op TryInterAct.


3. Embedded fotogalerijen

Op sommige van onze subpagina's integreren we een tool die afbeeldingen weergeeft als een automatisch rollende galerij. De aanbieder van deze tool is Flipsnack, een dochteronderneming van Smartketer LLC, 156 2nd Street, San Francisco, CA 94105, VS. De algemene voorwaarden van Flipsnack kunnen hier gevonden worden (https://www.flipsnack.com/legal-information/terms-of-service.html).

Als een pagina wordt bezocht waar de Flipsnack Gallery-tool is ingebed in een iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), worden de afbeeldingen geladen en weergegeven vanaf de Flipsnack-servers. Als de galerij gebruikt wordt, plaatst Flipsnack cookies in het browser.

Meer informatie over gegevensbescherming kan op "Flipsnack" zelf worden gevonden in de verklaring over gegevensbescherming van de provider (https://www.flipsnack.com/de/features/privacy-options).


4. Embedded PDF-viewer

Op sommige subpagina’s bieden we uitgebreide content aan in de vorm van PDF-documenten, die rechtstreeks op de website kunnen worden weergegeven met behulp van een tool die we gebruiken. Dit laat gebruikers toe om deze documenten te bekijken zonder de website van liberties.eu te verlaten.

Als een van onze subpagina’s wordt geopend waarop deze tool is geïntegreerd en de content wordt weergegeven in een iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), maakt het iframe een verbinding met de dienstverlener en worden de algemene gebruiksvoorwaarden geaccepteerd. Als er gebruik wordt gemaakt van de embedded PDF-viewer, plaatst Isuu Inc cookies in het browser van de gebruiker.

De tool wordt verstrekt door Issuu Inc, 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, Verenigde Staten. De algemene gebruiksvoorwaarden kunnen hier worden gevonden (https://issuu.com/legal/terms).

Verdere informatie over gegevensbescherming bij Issuu kan worden gevonden in de verklaring over gegevensbescherming van de dienstverlener (https://issuu.com/legal/privacy).


5. Embedded europa.eu mediaspeler - Theoplayer

Op sommige pagina’s hebben we een mediaspeler ingebed van de Europese Unie (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20191025). Deze laat ons toe om live en opgenomen EU-gerelateerde streams in meerdere talen weer te geven, zonder dat gebruikers daarbij de liberties.eu website hoeven te verlaten.

Als een van onze subpagina’s wordt geopend waarop deze mediaspeler is geïntegreerd en het iframe wordt weergegeven (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), wordt een verbinding met de dienstverlener gemaakt en wordt het cookiebeleid daarbij geaccepteerd (http://ec.europa.eu/info/cookies_en).Als de mediaspeler wordt gebruikt, worden cookies ingesteld in het browser.

De dienstverlener van de geïntegreerde mediaspeler van de EU is Theoplayer, van THEO Technologies NV, Philipssite 5, Bus 1 Leuven 3001, België.

Meer informatie over gegevensbescherming van de Theoplayer kan gevonden worden in de verklaring over gegevensbescherming van de dienstverlener (https://ec.europa.eu/info/privacy-policy_en).


6. Embedded YouTubevideo’s

Sommige pagina’s bevatten op onze website bevatten YouTubevideo’s.

Als je een van onze subpagina’s opent waarop een YouTubevideo is ingebed en de content wordt weergegeven in een iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), maakt het iframe een verbinding met de dienstverlener en wisselt daarbij gegevens uit met deze dienstverlener. Als er gebruik wordt gemaakt van de videospeler, worden er cookies ingesteld in het browser.

Normaal gesproken integreren we YouTubevideo’s door middel van “youtube-nocookies”: oudere video’s kunnen nog steeds direct worden geïntegreerd via YouTube.

De dienstverlener van de YouTube speler is YouTube, LLC 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, California, Verenigde Staten.

Meer informatie over gegevensbescherming bij YouTube kan gevonden worden in de verklaring over gegevensbescherming van de dienstverlener (https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/).


7. Embedded Facebookvideo’s

Sommige subpagina’s bevatten video’s van Facebook.

Wanneer een van onze subpagina’s wordt geopend die een Facebookvideo bevat en de content wordt weergegeven in een iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), verbindt het iframe met de dienstverlener en wisselt het gegevens uit met de dienstverlener. Als er gebruik wordt gemaakt van de videospeler, worden er cookies ingesteld in het browser.

De videospeler van Facebook wordt aangeboden door Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland.

Voor meer informatie over privacy bij Facebook, refereren wij aan de het privacybeleid van deze dienstverlener (https://www.facebook.com/privacy/explanation).


8. Embedded Vimeovideo’s

Sommige subpagina’s bevatten video’s van Vimeo.

Als een van onze subpagina’s wordt geopend die een Vimeovideo bevat en de content wordt weergegeven in een iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), maakt het iframe een verbinding met de dienstverlener en wisselt het gegevens uit met de dienstverlener. Als er gebruik wordt gemaakt van de videospeler, worden er cookies ingesteld in het browser.

De dienstverlener van de videospeler van Video is Vimeo LCC, 555 West 18th Street, New York, New York 10011, Verenigde Staten.

Voor meer informatie over Vimeo’s praktijken op het gebied van privacy, refereren wij naar het privacybeleid van deze dienstverlener (https://vimeo.com/privacy).


9. Embedded Twittervideo’s

Sommige subpagina’s bevatten video’s van Twitter.

Als een van onze subpagina’s wordt geopend die een Twittervideo bevat en de content wordt weergegeven in een iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), maakt het iframe een verbinding met de dienstverlener en wisselt het gegevens uit met de dienstverlener. Als er gebruik wordt gemaakt van de videospeler, worden er cookies ingesteld in het browser.

De dienstverlener van de videospeler van Twitter is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ierland.

Voor meer informatie over Twitter’s praktijken op het gebied van privacy, refereren wij naar het privacybeleid van deze dienstverlener (https://twitter.com/en/privacy).


10. Telefooncontacten via OpenMedia en New/Mode

Op sommige subpagina’s bieden wij de mogelijkheid om te bellen met een politiek vertegenwoordiger (bijvoorbeeld in het Europees Parlement). Voor dit doeleinde gebruiken wij een tool die wordt geëxploiteerd door OpenMind, in samenwerking met New/Mode.

Als een van onze subpagina’s wordt geopend die deze belfunctie bevat en de content wordt weergegeven in een iframe (https://en.wikipedia.org/wiki/Iframe), maakt het iframe een verbinding met de dienstverlener en wisselt het gegevens uit met de dienstverlener. Als er gebruik wordt gemaakt van de belfunctie, worden er cookies ingesteld in het browser.

Dienstverleners van deze tool zijn OpenMedia, 1424 Commercial Drive, PO Box #21674, Vancouver, BC, CANADA V5L 5G3 and New/Mode Inc, 321 Main Street, Vancouver, BC, CANADA.

Meer informatie over gegevensbescherming bij OpenMedia kan gevonden worden in de verklaring over gegevensbescherming van de dienstverlener (https://openmedia.org/privacy-policy).

Meer informatie over gegevensbescherming bij New/Mode kan gevonden worden in de verklaring over gegevensbescherming van de dienstverlener (https://www.newmode.net/privacy).

XI. Links naar sociale media

Op onze website bieden we de mogelijkheid om websites te delen via sociale media. Echter gebruiken wij alleen links om te delen naar geïntegreerde social media. Dit betekent dat gegevens niet automatisch worden overgedragen aan dienstverleners van social media wanneer je onze websites bezoekt.

Gegevens worden alleen verwerkt wanneer de desbetreffende link wordt gevolgd met de doorverwijzing naar sociale media.

We bieden de deelfunctie aan voor de volgende sociale media:

 • Twitter
 • Facebook
 • LinkedIn

We bieden ook een functie aan voor delen via e-mail en voor het delen door middel van het kopiëren van de URL van de website.

Op onze website refereren we aan onze pagina’s op sociale media, specifiek naar onze Facebookpagina, ons Twitteraccount en ons Youtube-account.

Door middel van deze links kunnen gegevens worden verwerkt door de sociale media wanneer erop wordt geklikt, onze website wordt verlaten en de respectieve pagina van de dienstverlener van sociale media wordt geopend.

XII. Web analytics tool

1. Beschrijving en omvang van gegevensverwerking

Wanneer onze website wordt bezocht, wordt surfgedrag statistisch geanalyseerd. Dit gebeurd door cookies en web analytics programma’s. We gebruiken de open source software tool van Matomo op onze website. De software wordt zo ingesteld dat het IP-adres niet volledig wordt opgeslagen. Het is niet mogelijk om het verkorte IP-adres toe te wijzen aan de computer die toegang vraagt.

2. Wettelijke basis voor gegevensverwerking

De wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens in verband met statistische analyse is artikel 6(1)(f) AVG.

3. Doel van gegevensverwerking

De statistieken helpen ons om ons werk te optimaliseren, bijvoorbeeld door het constant verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van onze website.

4. Categorieën van ontvangers van persoonsgegevens en gegevensverwerking buiten de Europese Unie

Matomo software werkt uitsluitend op een server die door ons wordt beheerd. We maken specifiek gebruik van de hostingdiensten van Contabo GmbH (Aschauer Straße 32a, 81549 Munchen, website: www.contabo.de).

We hebben een contract met betrekking tot gegevensverwerking met Contabo.

5. Duur van de opslag

Gegevens zullen na vijf jaar worden verwijderd. Dit is zodra gegevens niet meer nodig zijn voor onze boekhouding

6. Mogelijkheid op bezwaar en verwijdering

Matomo gebruikt cookies. Cookies die al zijn geplaatst, kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan. We bieden onze gebruikers ook de mogelijkheid om zich af te melden voor het analyseproces op onze website. Deze optie is hier beschikbaar:

https://www.liberties.eu/en/cookies/settings

Informatie over de privacyinstellingen van de Matomo software kan hier worden gevonden: https://matomo.org/docs/privacy/.

XIII. Rechten van betrokkenen

Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt, heeft een betrokkene onder de AVG de volgende rechten ten opzichte van de controller:

1. Recht op informatie

De betrokkene mag op ieder moment, met inachtneming van de vereisten van artikel 15 van de AVG, informatie vragen aan de verwerkingsverantwoordelijke over of en hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

2. Recht op rectificatie

Met inachtneming van de bepalingen in artikel 16 van de AVG, hebben betrokkenen het recht om hun persoonsgegevens gecorrigeerd en/of aangevuld te worden door de verwerkingsverantwoordelijke als de verwerkte persoonsgegevens inaccuraat of incompleet zijn. De verwerkingsverantwoordelijke moet deze gegevens dan direct rectificeren.

3. Recht op de beperking van verwerking

Met inachtneming van de bepalingen in artikel 18 van de AVG, mogen betrokkenen vereisen van de verwerkingsverantwoordelijke dat de verwerking wordt beperkt.

4. Recht op verwijdering

Met inachtneming van de bepalingen in artikel 17 van de AVG, mogen betrokkenen vereisen van de verwerkingsverantwoordelijke dat persoonsgegevens worden verwijderd.

5. Notificatieverplichting

Als het recht op rectificatie, beperking of verwijdering wordt uitgeoefend tegen de verwerkingsverantwoordelijke, is deze verplicht om notificaties te sturen over rectificatie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens aan zij die toegang hebben gehad tot de persoonsgegevens, behalve wanneer dit onmogelijk is of een disproportionele inspanning vereist.

De betrokkenen hebben het recht om geïnformeerd te worden over deze ontvangers ten opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke, conform artikel 19 van de AVG.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Met inachtneming van de bepalingen van artikel 20 van de AVG, hebben betrokkenen het recht om persoonsgegevens te ontvangen die zij hebben aangeboden aan de verwerkingsverantwoordelijke in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

7. Recht van bezwaar

Betrokkenen hebben het recht, afhankelijk van de voorwaarden in artikel 21 van de AVG, om op ieder moment bezwaar aan te tekenen, vanwege een specifieke situatie, tegen de verwerking van persoonsgegevens onder artikel 6(1)(e) of (f) van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

8. Recht op intrekking van de toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Betrokken hebben het recht om hun verklaring van toestemming onder de wetgeving op het gebied van databescherming op ieder moment in te trekken. De intrekking van toestemming heeft geen terugwerkende kracht en heeft daarom geen invloed op de wetmatigheid van de verwerking op basis van de verleende toestemming tot het moment van intrekking.

9. Recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit

Onverminderd andere administratieve of gerechtelijke stappen, hebben betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij wonen, op de werkplek of op de plaats van de vermoedelijke inbreuk, als zij van mening zijn dat de verwerking van persoonsgegevens in strijd is met de AVG.

De toezichthoudende autoriteit waar de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de uitkomst van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel op grond van artikel 78 AVG.

De toezichthoudende autoriteit die verantwoordelijk is voor Liberties.eu is:

Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlijn
www.datenschutz-berlin.de

Datum van deze verklaring gegevensbescherming: 11 November 2019 (Duitse versie)

In het geval van een geschil over het Privacybeleid van www.liberties.eu, heeft de Duitstalige versie voorrang.