Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Małgorzata Szuleka

Vice-voorzitter van het bestuur

Over mij

Małgorzata is head of advocacy bij de Helsinki Foundation for Human Rights in Polen, een van Europa's grootste NGO's op het gebied van mensenrechten. Sinds het begin van de constitutionele crisis in Polen in 2015 documenteert Szuleka de aanvallen op gerechtshoven. Hierbij focust ze specifiek op de onafhankelijkheid van de juridische sector, aanvallen op de rechtsstaat en de democratie en de krimpende maatschappelijke ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Ze heeft onderzoek gecoordineerd met de Helsinki Foundation for Human Rights voor het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA) over meerdere mensenrechtenkwesties, waaronder kinderparticipatie in civiele en strafzaken, meerdere vormen van arbeidsuitbuiting en slachtofferhulpdiensten in de EU. Szuleka behaalde haar rechtendiploma aan de Universiteit van Warschau.