MAAK EEN VERSCHIL TIJDENS COVID-19

We all have the right to an income and shelter, access to healthcare, as well as free and independent information to get us through the pandemic. Support our critical work to make sure those rights are practiced throughout the EU. Donate now and make a difference.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Nancy MacPherson

Onafhankelijk bestuurslid

Over mij

Nancy is de voormalige Managing Director voor Evaluatie bij de Rockefeller Foundation, waar ze verantwoordelijk was voor het opzetten en beheren van het evaluatiesysteem van de Foundation van 2008-2018. Voorafgaand aan haar werk in filantropie, werkte ze 25 jaar in Canada, Azië, Afrika en Zwitserland in internationale ontwikkeling met inheemse volkeren, organisaties zonder winstoogmerk en overheids- en VN-organisaties. Ze heeft het programmaevaluatiesysteem van IUCN opgezet en beheerd en was bijzonder adviseur van de IUCN-directeur-generaal over prestatiebeoordeling en toezicht. Ze speelde een sleutelrol bij het opzetten en ondersteunen van een aantal wereldwijde en regionale ontwikkelingsevaluaties van beroepsverenigingen en -netwerken, met name de International Development Evaluation Association (IDEAS) en de African Evaluation Association (AfrEA). Nancy was lid van de onderwijsfaculteit van het zomer International Programme for Development Evaluation Training (IPDET) van de Wereldbank van 2001-2011 en zij is de ontvanger van de 2015 Evaluation Association (AEA) Enhancing the Public Good Award, gepresenteerd aan een persoon wier evaluatiewerk aanzienlijk heeft bijgedragen aan het algemeen welzijn.