MAAK EEN VERSCHIL TIJDENS COVID-19

We all have the right to an income and shelter, access to healthcare, as well as free and independent information to get us through the pandemic. Support our critical work to make sure those rights are practiced throughout the EU. Donate now and make a difference.

#humanrightsundercorona

Israel  1 .jpg?ixlib=rails 0.3

Israel Butler

Head of Advocacy

Omdat ik onderdeel ben van het gevecht voor de bescherming van onze rechten en vrijheden tegen machtsbeluste autoritaire leiders.

Over mij

Israel begon zijn carriere als academicus, waarbij hij les gaf en onderzoek deed naar de EU en mensenrechten bij de universiteiten van Nottingham en Lancaster in het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft een aantal artikelen gepubliceerd in bekende academische tijdschriften en een boek geschreven over hoe de opkomst van autoritaire, populisme regeringen kan worden tegengegaan, gezien deze de rechten en vrijheden van hun volk beperken. Hij ging in 2017 bij Liberties aan de slag als Head of Advocacy en in deze functie heeft hij gewerkt aan het ondersteunen van ideeën over hoe de EU de democratie en de rechtsstaat van haar lidstaten beter kan beschermen.

Mijn onderwerpen

De afgelopen jaren heeft de EU in meerdere lidstaten een verontrustende opkomst gezien van machtszuchtige autoritaire regeringen. Maar de EU blijft miljarden en miljarden euro's geven aan deze regeringen om projecten en initiatieven in hun landen te steunen. Ik probeer EU-beleidsmakers ervan te overtuigen om mechanismen in te voeren die middelen van een lidstaat kunnen onthouden op het moment dat er EU-waarden geschonden worden.
Omdat ik onderdeel ben van het gevecht voor de bescherming van onze rechten en vrijheden tegen machtsbeluste autoritaire leiders.