MAAK EEN VERSCHIL TIJDENS COVID-19

We all have the right to an income and shelter, access to healthcare, as well as free and independent information to get us through the pandemic. Support our critical work to make sure those rights are practiced throughout the EU. Donate now and make a difference.

#humanrightsundercorona

Nophoto3.png?ixlib=rails 0.3

Krassimir Kanev

Penningmeester

Over mij

Dr. Krassimir Kanev behaalde zijn diploma in 1982 aan de Universiteit van Sofia. Hij specialiseerde in Mensenrechten en Religieuze Vrijheid aan de Universiteit van Columbia van 1996 tot 1997. De 10 jaar daarna gaf hij een introductieles over internationale mensenrechten aan de Staatsuniversiteit van Sofia. Hij heeft ook sociologie, rechtssociologie, kritische sociale theorie, milieuwetenschap en internationale mensenrechten gegeven aan een aantal universiteiten en colleges in Bulgarije en daarbuiten, waaronder Plovdiv Staatsuniversiteit, de Universiteit van Oregon, de Universiteit van Sarajevo en de Centraal Europese Universiteit. Sinds 2003 geeft hij online lessen voor Human Rights Education Associates (HREA), een organisatie in de VS die zich focust op mensen die werken aan mensenrechten.Hij heeft ook cursussen gegeven aan advocaten aan verschillende Oost-Europese landen over VN-mechanismen voor mensenrechtenbescherming. Sinds 1988 focust hij zich al op mensenrechten. Hij is en blijft een activist in een aantal NGO's die zich richten op mensenrechten en het milieu. Sinds 1994 is hij de Voorzitter van het Bulgarian Helsinki Committee. In het verleden is hij ook bestuurslid geweest van een aantal internationale mensenrechten NGO's en instituten. Op dit moment is hij Vice-voorzitter van het European Prison Litigation Network, emiritus-voorzitter van PILnet en bestuurslid van het EU Fundamental Rights Agency, de Association for the Prevention of Torture en het International Partnership for human rights. Dr. Kanev verdedigde succesvol verschillende clienten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over verschillende mensenrechtenschendingen.