Ons team

Over

Liberties brengt je informatie, nieuws en analyses over burgerlijke vrijheden in de Europese Unie. We publiceren originele artikelen over EU en nationale kwesties rechtstreeks van onze NGO's en onze deskundige medewerkers in Brussel en Berlijn. Onze website bevat verschillende soorten materialen.

Ten eerste educatieve materialen, zoals blogs, info-graphics en video's die zijn ontworpen om het publiek te informeren over hun rechten en vrijheden en wat de EU en de nationale autoriteiten doen om hun burgerrechten te beschermen of te schaden.

Ten tweede, we publiceren campagnes op de website om het publiek de kans te geven om samen te werken aan rechtenkwesties die volgens ons dringend aandacht behoeven.

Ten derde bieden wij nieuws en analyses om u op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen in Brussel en in de landen waar we leden hebben.

Ten vierde bieden we juridische analyses, beleidsdocumenten en studies gericht op deskundigen en besluitvormers die werken aan burgerlijke vrijheden in EU-zaken. Om te zorgen dat zo veel mogelijk mensen toegang hebben tot onze informatie vertalen wij ons werk naar verschillende Europese talen.

Leden van ons bestuur

Krassimir Kanev (Penningmeester)

Dr. Krassimir Kanev behaalde zijn diploma in 1982 aan de Universiteit van Sofia. Hij specialiseerde in Mensenrechten en Religieuze Vrijheid aan de Universiteit van Columbia van 1996 tot 1997. De 10 jaar daarna gaf hij een introductieles over internationale mensenrechten aan de Staatsuniversiteit van Sofia. Hij heeft ook sociologie, rechtssociologie, kritische sociale theorie, milieuwetenschap en internationale mensenrechten gegeven aan een aantal universiteiten en colleges in Bulgarije en daarbuiten, waaronder Plovdiv Staatsuniversiteit, de Universiteit van Oregon, de Universiteit van Sarajevo en de Centraal Europese Universiteit. Sinds 2003 geeft hij online lessen voor Human Rights Education Associates (HREA), een organisatie in de VS die zich focust op mensen die werken aan mensenrechten.Hij heeft ook cursussen gegeven aan advocaten aan verschillende Oost-Europese landen over VN-mechanismen voor mensenrechtenbescherming. Sinds 1988 focust hij zich al op mensenrechten. Hij is en blijft een activist in een aantal NGO's die zich richten op mensenrechten en het milieu. Sinds 1994 is hij de Voorzitter van het Bulgarian Helsinki Committee. In het verleden is hij ook bestuurslid geweest van een aantal internationale mensenrechten NGO's en instituten. Op dit moment is hij Vice-voorzitter van het European Prison Litigation Network, emiritus-voorzitter van PILnet en bestuurslid van het EU Fundamental Rights Agency, de Association for the Prevention of Torture en het International Partnership for human rights. Dr. Kanev verdedigde succesvol verschillende clienten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens over verschillende mensenrechtenschendingen.

Nancy MacPherson (Onafhankelijk bestuurslid)

Nancy is de voormalige Managing Director voor Evaluatie bij de Rockefeller Foundation, waar ze verantwoordelijk was voor het opzetten en beheren van het evaluatiesysteem van de Foundation van 2008-2018. Voorafgaand aan haar werk in filantropie, werkte ze 25 jaar in Canada, Azië, Afrika en Zwitserland in internationale ontwikkeling met inheemse volkeren, organisaties zonder winstoogmerk en overheids- en VN-organisaties. Ze heeft het programmaevaluatiesysteem van IUCN opgezet en beheerd en was bijzonder adviseur van de IUCN-directeur-generaal over prestatiebeoordeling en toezicht. Ze speelde een sleutelrol bij het opzetten en ondersteunen van een aantal wereldwijde en regionale ontwikkelingsevaluaties van beroepsverenigingen en -netwerken, met name de International Development Evaluation Association (IDEAS) en de African Evaluation Association (AfrEA). Nancy was lid van de onderwijsfaculteit van het zomer International Programme for Development Evaluation Training (IPDET) van de Wereldbank van 2001-2011 en zij is de ontvanger van de 2015 Evaluation Association (AEA) Enhancing the Public Good Award, gepresenteerd aan een persoon wier evaluatiewerk aanzienlijk heeft bijgedragen aan het algemeen welzijn.

Andrea Menapace (Voorzitter van het bestuur)

Andrea is de uitvoerend directeur van CILD (Italian Coalition for Civil Liberties and Rights). Voorheen werkte hij bij het Transparency & Accountability Initiative in Londen en was hij onderzoeker voor Italië bij de het Open Government Partnership. Hij is altijd actief geweest in de mensenrechten en begon zijn carrière als humanitair werker voordat hij een consultant en onderzoeker werd voor overheden, NGO's en internationale organisaties. Hij is de mede-oprichter van Diritto Di Sapere (Het recht om te weten), de eerste Italiaanse organisatie die aan het recht op toegang tot informatie werkt. Hij behaalde zijn rechtendiploma aan de universiteit van Trento.

Małgorzata Szuleka (Vice-voorzitter van het bestuur)

Małgorzata is head of advocacy bij de Helsinki Foundation for Human Rights in Polen, een van Europa's grootste NGO's op het gebied van mensenrechten. Sinds het begin van de constitutionele crisis in Polen in 2015 documenteert Szuleka de aanvallen op gerechtshoven. Hierbij focust ze specifiek op de onafhankelijkheid van de juridische sector, aanvallen op de rechtsstaat en de democratie en de krimpende maatschappelijke ruimte voor het maatschappelijk middenveld. Ze heeft onderzoek gecoordineerd met de Helsinki Foundation for Human Rights voor het Bureau van de Europese Unie voor de Grondrechten (FRA) over meerdere mensenrechtenkwesties, waaronder kinderparticipatie in civiele en strafzaken, meerdere vormen van arbeidsuitbuiting en slachtofferhulpdiensten in de EU. Szuleka behaalde haar rechtendiploma aan de Universiteit van Warschau.

Natalija Bitiukova (Bestuurslid)

Natalija Bitiukova is een databeschermingsadvocaat gevestigd in Kopenhagen, Denemarken. Ze zit in het bestuur van de Litouwse watchdog Human Rights Monitoring Institute (HRMI) en de Berlijnse non-profit Civil Liberties Union for Europe. Natalija onderzoekt de gevolgen van online misleiding en misbruik van data voor democratische processen en heeft recentelijk meegeschreven aan een onderzoek voor het Europees Parlement (LIBE) over de impact van propaganda op het functioneren van de rechtsstaat in de EU. Daarvoor voltooide Natalija een traineeship met de Europese Toezichthouder voor Databescherming, waarbij ze bijdroeg aan het Opiniestuk van de Toezichthouder over online manipulatie en persoonlijke data. Daarnaast heeft ze gewerkt bij de Afgevaardigde Voorzitter van het Human Rights Monitoring Institute, waarbij ze juridisch werk deed op het gebied van digitale rechten, de rechtsstaat en strafrecht.

Kernteam

Eva Simon - Advocacy Officer (eva.simon@liberties.eu)

Orsolya Reich - Advocacy Officer (o.reich@liberties.eu)

Israel Butler - Head of Advocacy (i.butler@liberties.eu)

Jascha Galaski - Advocacy Officer (j.galaski@liberties.eu)

Balázs Dénes - Executive Director (b.denes@liberties.eu)

Valentin Toth - Communications Officer (valentin.toth@liberties.eu)

Linda Ravo - Advocacy Consultant (l.ravo@liberties.eu)

Michaela Brzezinka - Operationeel Manager (m.brzezinka@liberties.eu)

Jonathan Day - Hoofd Video Advocacy (jday@liberties.eu)

Vanja Prokic - Hoofd Communicatie (v.prokic@liberties.eu)

Lidorganisaties

België

Lidorganisatie: Ligue des droits de l'homme (Belgique francophone)

Contactpersoon: David Morelli (dmorelli at liguedh dot be)

Bulgarije

Lidorganisatie: Bulgarian Helsinki Committee (BHC)

Contactpersoon: Svetla Baeva (svetla at bghelsinki dot org)

Kroatië

Lidorganisatie: Centre for Peace Studies

Contactpersoon: Lovorka Šošić ( lovorka dot sosic at cms dot hr)

Tsjechië

Lidorganisatie: Czech League of Human Rights

Contactpersoon: Denisa Kramářová (denisa dot kramarova at llp dot cz), Dan Petrucha (dan dot petrucha at llp dot cz)

Estland

Lidorganisatie: Estonian Human Rights Centre

Contactpersoon: Liina Rajaveer (liina dot rajaveer at humanrights dot ee)

Duitsland

Geassocieerde lidorganisatie: Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)

Contactpersoon: Katharina Mikulcak (katharina at freiheitsrechte dot org)

Hongarije

Lidorganisatie: Hungarian Civil Liberties Union (HCLU)

Contactpersoon: András Szeles (szeles at tasz dot hu) Anna Kertész (kertesz dot anna at tasz dot hu)

Italië

Lidorganisatie: Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Contactpersoon: Andrea Oleandri (andrea at cild dot eu)

Geassocieerde lidorganisatie: Associazione Antigone + Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili

Contactpersoon: Susanna Marietti (susanna dot marietti at associazioneantigone dot it)

Litouwen

Lidorganisatie: Human Rights Monitoring Institute (HRMI)

Contactpersoon: Meta Adutaviciute (meta dot adutaviciute at hrmi dot lt) en Mažvydas Karalius (mazvydas dot karalius at hrmi dot lt)

Polen

Lidorganisatie: Helsinki Foundation for Human Rights (HFHR)

Contactpersoon: Małgorzata Szuleka (m dot szuleka at hfhr dot org dot pl), Marta Agnieszka Borucka (m dot borucka at hfhrpol dot waw dot pl)

Roemenië

Lidorganisatie: Association for the Defense of Human Rights in Romania-the Helsinki Committee (APADOR-CH)

Contactpersoon: Dollores Benezic (dbenezic at apador dot org)

Spanje

Lidorganisatie: Rights International Spain (RIS)

Contactpersoon: Lydia Vicente Márquez (lvicente at rightsinternationalspain dot org), Cristina de la Serna Sandoval (cserna at rightsinternationalspain dot org)

Slovenië

Lidorganisatie: The Peace Institute – Institute for Contemporary Social and Political Studies

Contactpersoon: Brankica Petković (brankica dot petkovic at mirovni-institut dot si)

Zweden

Geassocieerde lidorganisatie: Civil Rights Defenders

Contactpersoon: Maria Granefelt (maria granefelt at civilrightsdefenders dot org)

Nederland

Lidorganisatie: Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)

Contactpersoon: Floor van Holsteijn (wgeur at hotmail dot com)

Verenigd Koninkrijk

Geassocieerde lidorganisatie: Liberty – National Council for Civil Liberties

Contact: (pressoffice at libertyhumanrights dot org dot uk)

Vertalers

Bulgaars - Cveta Stoeva

Kroatisch - Martina Hrupic

Tsjechisch - Radovan Krámár

Estisch - Grete Anton

Nederlands - Silke Zwijsen

Frans - Grégoire Fournier

Duits - Florian Hülsey

Hongaars - Róza Vajda

Italiaans - Katarina Tepic

Litouws - Petras Borisovas

Pools - Hania Robaszkiewicz

Roemeens - Oana Girlescu

Spaans - Ethel Odriozola Monzón

Zweeds - Alice E. Olsson