Chilling effect.png effected.png?ixlib=rails 0.3

#MeandMyRights: alleen een 'chilling effect'? Massa-surveillance vernietigt democratische verantwoording

Sinds de onthullingen van Snowden hebben journalisten en schrijvers zelfcensuur toegepast bij een breed scala aan kwesties - en dit is slechts een van de 'chilling effects' of afkoelende effecten van massa-surveillance.
Israel policy paper ngo threat.jpeg?ixlib=rails 0.3

EU erkent dat NGO's in zwaar water verkeren, maar zal hier iets aan gedaan worden?

Een rapport van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten bevestigt dat mensenrechtenactivisten en democratie-activisten in Europa in toenemende mate beperkingen ervaren. Liberties analyseert of de EU actie gaat ondernemen.

In de schijnwerpers

Birthday cover article.png?ixlib=rails 0.3

Liberties is 1 jaar oud geworden: wat we dusver hebben bereikt en wat er nog komt

Liberties is nu een peuter (weliswaar een erg jonge) en zou jou, als ware verdediger van een vrij, rechtvaardig en democratisch Europa, graag willen vragen om ons te helpen in onze steun voor mensenrechten in de EU.
Studentmother 849x400.jpg?ixlib=rails 0.3

Eindelijk formeel zwangerschapsverlof in het mbo onderwijs

Onlangs maakte de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat ze voor studenten in het mbo een formeel recht op zwangerschaps- en bevallingsverlof in de wet zal vastleggen.
Stop racism.jpg?ixlib=rails 0.3

Discriminatie via Facebook blijft niet ongestraft

Man wordt veroordeeld voor discriminatie en belediging van moslims en negroïde personen via Facebook.
Passport.jpg?ixlib=rails 0.3

Weigeren visa moet onderworpen worden aan juridische toetsing, zegt EU Hof

De hoogste rechter van de Europese Unie heeft geconstateerd dat het Poolse rechtssysteem het recht op een rechterlijke toetsing in Schengen-visumzaken niet naar behoren beschermt.

Jij reageert

Rechtenbescherming door de EU

17 artikelen

Met het oog op zorgen over foltering blokkeert Italië uitlevering naar Roemenië

Het Hof zei dat de Italiaanse autoriteiten het risico op onmenselijke of vernederende behandelingen, die zich zouden kunnen voordoen zodra de gevangene naar Roemenië wordt overgebracht, opnieuw zouden moeten onderzoeken.

#ToObeyOrNotToObey: consenttheorie

Aanhangers van de consenttheorie of toestemmingstheorie denken dat de verplichting om de wet te gehoorzamen alleen kan komen uit vrijwillige acceptatie. Als kan worden aangetoond dat we hebben ingestemd met het volgen van de wetten, hebben zij hun bewijs.
Meer lezen

Vrijheden van NGO's

17 artikelen

Polen grijpt controle over financiering NGO's om critici het zwijgen op te leggen

Door de controle te nemen over hoe de financiering van het maatschappelijk middenveld wordt verdeeld, kan de overheid het werk van organisaties die het niet goedkeurt ernstig hinderen.

Roemenië muilkorft maatschappelijke groepen

Een nieuw wetsvoorstel probeert mensenrechtengroepen de toegang tot zowel private als publieke financiering ernstig te beperken, terwijl ze tegelijkertijd worden belast met meer administratieve taken die hun werk ondermijnen.
Meer lezen
Bulgaria parliament hr.png effected.png?ixlib=rails 0.3

Mensenrechten: wat kunnen we verwachten van het Bulgaarse voorzitterschap van de EU?

Krassimir Kanev, voorzitter vanBulgarian Helsinki Committee en lid van Liberties, analyseert de rol van mensenrechten in het Bulgaarse regeringsprogramma voor het voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Vrijheid van Meningsuiting

16 artikelen

Vrijheid van meningsuiting valkuil in auteursrechthervorming EU vermeden

Vrijheid van meningsuiting heeft een belangrijke strijd gewonnen in het debat over de hervorming van het auteursrecht in het Europees Parlement. Desondanks blijven belangrijke dreigingen bestaan.

#ToObeyOrNotToObey: anarchisme

Waarom moeten we wetten volgen? Als niemand in de afgelopen 2500 jaar slim genoeg is geweest om die vraag te beantwoorden, is er dan misschien iets mis met de vraag zelf?
Meer lezen
Watch tv 301528 1920.jpg?ixlib=rails 0.3

Boete voor Poolse TV-zender is een schending van de vrijheid van meningsuiting

De recente boete die de Poolse Nationale Omroepraad oplegde aan de private TV-zender TVN wegens tendentieuze berichtgeving is een schokkende schending van de vrijheid van meningsuiting en de democratische normen.

Privacy en toezicht

24 artikelen

#MeAndMyRights: Massa-surveillance, Privacy en Democratie

In deze serie hebben we geleerd over massa-surveillance, privacy en democratie. Maar hoe hangen deze begrippen samen?

#MeAndMyRights: Democratie hangt af van privacy om onze leiders verantwoordelijk te houden

Opinievormers ontwikkelen niet alleen nieuwe ideeën die sociale regels kunnen worden. Ze creëren ook informatie over hoe bestaande regels worden toegepast - iets wat democratische verantwoording wordt genoemd. Hiervoor is privacy nodig - dit is waarom.
Meer lezen

Video: Vluchtelingen vinden nieuw doel in het helpen van Hongaarse ouderen

Het helpen van oudere Hongaren bewijst niet alleen de waarde die asielzoekers kunnen bieden aan een samenleving, het helpt hen ook de trauma's van hun verleden te overwinnen.

Asiel en Migratie

19 artikelen

'Een van de donkerste momenten in de Europese geschiedenis'

Vier jaar geleden, bijna 300 mensen - waaronder 60 kinderen - verdronken toen hun boot kapseisde bij Lampedusa. Nu zoeken een vader en een moeder die vier dochters verloren in dit ongeluk gerechtigheid bij het Italiaanse rechtssysteem.

85,000 mensen tekenen petitie voor meer humaan immigratiebeleid Italië

In zes maanden hebben activisten 85,000 handtekeningen verzameld om de nieuwe immigratiewet te steunen. De handtekeningen zijn voorgelegd aan het parlement om opnieuw druk uit te oefenen op politici om systeem te creëren dat meer humaan is.
Meer lezen

Video: Europa's meest zwaarbeveiligde grensovergang

Is Europa's meest zwaarbeveiligde grensovergang waar je denkt dat hij zou zijn?