COVID-19 METU NELIK ABEJINGAS

Visi turim teisę gauti kažkokias pajamas, turėti stogą virš galvos, gydytis, ir gauti nepriklausomą informaciją, kad įveiktume pandemiją. Paremkite svarbų mūsų darbą, kad šios teisės būtų užtikrintos visoje ES. Prisidėkit - paaukokit.

#humanrightsundercorona

Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Krassimir Kanev

Iždininkas

Apie mane

Daktaras Krassimir Kanev 1982 m. baigė Sofijos universitetą, 1996–1997 m. specializavosi žmogaus teisių ir religijos laisvės moksluose Kolumbijos universitete. 10 metų Sofijos universitete dėstė tarptautinės žmogaus teisių teisės pradmenis. Taipogi dėstė sociologijos, teisės sociologijos, kritinės socialinės teorijos, aplinkosaugos ir tarptautinės žmogaus teisių teisės kursus daugelyje Bulgarijos bei užsienio kolegijų ir universitetų (įskaitant Plovdivo valstybinį universitetą, Oregono universitetą, Sarajevo universitetą ir Vidurio Europos universitetą). Nuo 2003 m. internetu veda kursus žmogaus teisių specialistų JAV organizacijai „Human Rights Education Associates“ (HREA). Dėstė JT žmogaus teisių apsaugos mechanizmų kursus teisininkams iš Rytų Europos šalių. Darbą žmogaus teisių srityje pradėjo 1988 m., buvo ir tebėra aktyvus ne vienos žmogaus teisių ir aplinkosaugos NVO dalyvis. Nuo 1994 m. Bulgarijos Helsinkio komiteto direktorius. Yra buvęs ne vienos tarptautinės žmogaus teisių NVO ar institucijos valdybos narys. Šiuo metu yra Europos kalėjimų bylinėjimosi tinklo vicepirmininkas, „PILnet“ nusipelnęs direktorius, ES pagrindinių teisių agentūros valdybos narys, Asociacijos prieš kankinimą valdybos narys ir Tarptautinės partnerystės žmogaus teisių srityje valdybos narys. Daktaras Kanev sėkmingai atstovauja asmenis Europos žmogaus teisių teisme įvairiose žmogaus teisių pažeidimų bylose.