Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Małgorzata Szuleka

Valdybos narė

Apie mane

Małgorzata – Lenkijos Helsinkio žmogaus teisių fond (vienos žymiausių Europos žmogaus teisių NVO) advokacijos vadovė. Nuo Lenkijos konstitucinės krizės pradžios 2015 m., Szuleka pranešinėjo apie išpuolius prieš teismus, ypatingą dėmesį skirdama teismų nepriklausomumui, teisinei valstybei kilusiam pavojui, demokratijos ardymui ir mažėjančiai pilietinės visuomenės erdvei. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros prašymu koordinavo tyrimus su Helsinkio žmogaus teisių fondu įvairiais žmogaus teisių klausimais, kaip antai vaikų dalyvavimas civilinės ir baudžiamosios teisės sistemose, žiaurus išnaudojimas darbe, aukų paramos organizacijos Europos Sąjungoje. Baigė teisės studijas Varšuvos universitete.