COVID-19 METU NELIK ABEJINGAS

Visi turim teisę gauti kažkokias pajamas, turėti stogą virš galvos, gydytis, ir gauti nepriklausomą informaciją, kad įveiktume pandemiją. Paremkite svarbų mūsų darbą, kad šios teisės būtų užtikrintos visoje ES. Prisidėkit - paaukokit.

#humanrightsundercorona

Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Natalija Bitiukova

Valdybos narė

Apie mane

Duomenų apsaugos srityje besispecializuojanti teisininkė, šiuo metu gyvenanti Kopenhagoje (Danija). Yra Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI), Lietuvos teisių apsaugos organizacijos, ir Europos pilietinių laisvių sąjungos, Berlyno pelno nesiekiančios organizacijos, valdybų narė. Natalija tiria galimas manipuliacijos internetu ir duomenų panaudojimo siekiant paveiki demokratinius procesus pasekmes. Buvo viena Europos Parlamento (LIBE) užsakyto propagandos poveikio teisinės valstybės funkcionavimui Europos Sąjungoje tyrimo autorių. Prieš tai Natalija atliko praktiką Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tarnyboje, prisidėjo prie pareigūno išvadų dėl manipuliacijų internetu ir asmens duomenų. Buvo Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktoriaus pavaduotoja, šioje pozicijoje dirbo skaitmeninių teisių, teisinės valstybės, baudžiamojo teisingumo teisiniais klausimais.