Nophoto.png?ixlib=rails 0.3

Natalija Bitiukova

Valdybos narė

Apie mane

Duomenų apsaugos srityje besispecializuojanti teisininkė, šiuo metu gyvenanti Kopenhagoje (Danija). Yra Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI), Lietuvos teisių apsaugos organizacijos, ir Europos pilietinių laisvių sąjungos, Berlyno pelno nesiekiančios organizacijos, valdybų narė. Natalija tiria galimas manipuliacijos internetu ir duomenų panaudojimo siekiant paveiki demokratinius procesus pasekmes. Buvo viena Europos Parlamento (LIBE) užsakyto propagandos poveikio teisinės valstybės funkcionavimui Europos Sąjungoje tyrimo autorių. Prieš tai Natalija atliko praktiką Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tarnyboje, prisidėjo prie pareigūno išvadų dėl manipuliacijų internetu ir asmens duomenų. Buvo Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktoriaus pavaduotoja, šioje pozicijoje dirbo skaitmeninių teisių, teisinės valstybės, baudžiamojo teisingumo teisiniais klausimais.