la nostra_squadra

Apie

"Liberties" tikslas - teikti jums informaciją apie pilietines laisves Europos Sąjungoje, su tuo susijusias naujienas ir analizę. Straipsnius apie ES bei nacionalines problemas mums ruošia mūsų tinklo NVO ir Briuselyje bei Berlyne esantys ekspertai. Svetainėje talpiname įvairų turinį.

Visų pirma, pateikiame švietimui skirtą medžiagą, kaip antai tinklaraščių įrašus, infografikas bei video klipus, kurių paskirtis - informuoti visuomenės narius apie jų teises ir laisves, taipogi supažindinti žmones su ES bei jų valdžios pastangomis šias teises apsaugoti ar apriboti.

Antra, svetainėje organizuojame kampanijas, kurių metu visuomenės nariai turi progą vieningai veikti dėmesio reikalaujančiais žmogaus teisių klausimais.

Trečia, teikiame Jums naujienas ir analizuojame naujausius įvykius Briuselyje bei mūsų tinklo narių valstybėse.

Ketvirta, su pilietinėmis laisvėmis Sąjungoje dirbantiems ekspertams ir sprendimų priėmėjams ruošiame teisės aktų analizę, politikos krypties dokumentus ir tyrimus. Tam, kad mūsų informacija pasiektų kiek įmanoma daugiau žmonių, savo darbą verčiame į kelias Europos kalbas.

Valdybos nariai

Krassimir Kanev (Iždininkas)

Daktaras Krassimir Kanev 1982 m. baigė Sofijos universitetą, 1996–1997 m. specializavosi žmogaus teisių ir religijos laisvės moksluose Kolumbijos universitete. 10 metų Sofijos universitete dėstė tarptautinės žmogaus teisių teisės pradmenis. Taipogi dėstė sociologijos, teisės sociologijos, kritinės socialinės teorijos, aplinkosaugos ir tarptautinės žmogaus teisių teisės kursus daugelyje Bulgarijos bei užsienio kolegijų ir universitetų (įskaitant Plovdivo valstybinį universitetą, Oregono universitetą, Sarajevo universitetą ir Vidurio Europos universitetą). Nuo 2003 m. internetu veda kursus žmogaus teisių specialistų JAV organizacijai „Human Rights Education Associates“ (HREA). Dėstė JT žmogaus teisių apsaugos mechanizmų kursus teisininkams iš Rytų Europos šalių. Darbą žmogaus teisių srityje pradėjo 1988 m., buvo ir tebėra aktyvus ne vienos žmogaus teisių ir aplinkosaugos NVO dalyvis. Nuo 1994 m. Bulgarijos Helsinkio komiteto direktorius. Yra buvęs ne vienos tarptautinės žmogaus teisių NVO ar institucijos valdybos narys. Šiuo metu yra Europos kalėjimų bylinėjimosi tinklo vicepirmininkas, „PILnet“ nusipelnęs direktorius, ES pagrindinių teisių agentūros valdybos narys, Asociacijos prieš kankinimą valdybos narys ir Tarptautinės partnerystės žmogaus teisių srityje valdybos narys. Daktaras Kanev sėkmingai atstovauja asmenis Europos žmogaus teisių teisme įvairiose žmogaus teisių pažeidimų bylose.

Małgorzata Szuleka (Valdybos narė)

Małgorzata – Lenkijos Helsinkio žmogaus teisių fond (vienos žymiausių Europos žmogaus teisių NVO) advokacijos vadovė. Nuo Lenkijos konstitucinės krizės pradžios 2015 m., Szuleka pranešinėjo apie išpuolius prieš teismus, ypatingą dėmesį skirdama teismų nepriklausomumui, teisinei valstybei kilusiam pavojui, demokratijos ardymui ir mažėjančiai pilietinės visuomenės erdvei. Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros prašymu koordinavo tyrimus su Helsinkio žmogaus teisių fondu įvairiais žmogaus teisių klausimais, kaip antai vaikų dalyvavimas civilinės ir baudžiamosios teisės sistemose, žiaurus išnaudojimas darbe, aukų paramos organizacijos Europos Sąjungoje. Baigė teisės studijas Varšuvos universitete.

Nancy MacPherson (Nepriklausoma valdybos narė)

Nancy – buvusi už vertinimus atsakinga Rokfelerio fondo vykdomoji direktorė, 2008-2018 m. įgyvendinusi ir tvarkiusi fondo vertinimų sistemą. Prieš dirbdama filantropijos srityje, Nancy 25 metus tarptautinės raidos srityje Kanadoje, Azijoje, Afrikoje ir Šveicarijoje dirbo su vietos gyventojais, pelno nesiekiančiomis organizacijomis, vyriausybėmis ir JT agentūromis. Ji įgyvendino ir tvarkė IUCN Programų vertinimo sistemą, ėjo IUCN generalinio direktoriaus specialiosios patarėjos priežiūros ir veiklos vertinimo klausimais pareigas. Nancy vaidino lemiamą vaidmenį steigiant ir plečiant ne vieną pasaulinę ir regioninę raidos vertinimo profesinę asociaciją, tinklą, tarp kurių garsiausi – Tarptautinė raidos vertinimo asociacija (IDEAS) ir Afrikos vertinimo asociacija (AfrEA). 2001-2011 m. buvo Pasaulio banko vasarinės Tarptautinės raidos vertinimo mokymų programos (IPDET) fakulteto narė, 2015 m. gavo Amerikos vertinimų asociacijos (AEA) Visuomenės gerovės apdovanojimą (skiriamą asmeniui, kurio vertinimo veikla ženkliai prisideda prie visuomenės gerovės).

Natalija Bitiukova (Valdybos narė)

Duomenų apsaugos srityje besispecializuojanti teisininkė, šiuo metu gyvenanti Kopenhagoje (Danija). Yra Žmogaus teisių stebėjimo instituto (ŽTSI), Lietuvos teisių apsaugos organizacijos, ir Europos pilietinių laisvių sąjungos, Berlyno pelno nesiekiančios organizacijos, valdybų narė. Natalija tiria galimas manipuliacijos internetu ir duomenų panaudojimo siekiant paveiki demokratinius procesus pasekmes. Buvo viena Europos Parlamento (LIBE) užsakyto propagandos poveikio teisinės valstybės funkcionavimui Europos Sąjungoje tyrimo autorių. Prieš tai Natalija atliko praktiką Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tarnyboje, prisidėjo prie pareigūno išvadų dėl manipuliacijų internetu ir asmens duomenų. Buvo Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktoriaus pavaduotoja, šioje pozicijoje dirbo skaitmeninių teisių, teisinės valstybės, baudžiamojo teisingumo teisiniais klausimais.

Andrea Menapace (Valdybos pirmininkės pavaduotojas)

Andrea – CILD (Italijos pilietinių teisių ir laisvių koalicijos) vykdomasis direktorius. Prieš tai dirbęs su Skaidrumo ir atskaitingumo iniciatyva („Transparency & Accountability Initiative“) Londone, buvo vienas Atviros vyriausybės partnerystės tyrėjų Italijoje. Andrea nuolatos dirbo su žmogaus teisėmis – karjerą pradėjo kaip humanitarinės pagalbos darbuotojas, tada pradėjo konsultuoti, vykdyti tyrimus vyriausybėms, nevyriausybininkams ir tarptautinėms organizacijoms. Vienas organizacijos „Teisė žinoti“ („Diritto Di Sapere“) – pirmosios Italijos organizacijos, dirbančios su teise į informaciją – įkūrėjų. Baigė teisės studijas Trento universitete.

Pagrindinė komanda

Eva Simon - Advokacijos pareigūnė (eva.simon@liberties.eu)

Balázs Dénes - Vykdomasis direktorius (b.denes@liberties.eu)

Israel Butler - Advokacijos vadovas (i.butler@liberties.eu)

Vanja Prokic - Komunikacijų vadovė (v.prokic@liberties.eu)

Jascha Galaski - Advokacijos pareigūnas (j.galaski@liberties.eu)

Orsolya Reich - Advokacijos pareigūnė (o.reich@liberties.eu)

Michaela Brzezinka - Operacijų vadovė (m.brzezinka@liberties.eu)

Jonathan Day - Advokacijos vaizdu vadovas (jday@liberties.eu)

Tinklo organizacijos

Belgija

Organizacija narė: Belgijos žmogaus teisių lyga (Ligue des droits de l'homme - LDH)

Kontaktai: Camille Van Durme (cvandurme eta liguedh taškas be)

Bulgarija

Organizacija narė: Bulgarijos Helsinkio komitetas (BHC)

Kontaktai: Raya Raeva (raya taškas raeva eta bghelsinki taškas org)

Kroatija

Organizacija narė: Taikos studijų centras

Kontaktai: Lovorka Šošić (lovorka taškas sosic eta cms taškas hr)

Čekijos Respublika

Organizacija narė: Čekijos žmogaus teisių lyga

Kontaktai: Denisa Kramářová (denisa taškas kramarova eta llp taškas cz), Dan Petrucha (dan taškas petrucha eta llp taškas cz)

Estija

Organizacija narė: Estijos žmogaus teisių centras

Kontaktai: Liina Rajaveer (liina taškas rajaveer eta humanrights taškas ee)

Prancūzija

Organizacija narė: "VoxPublic"

Kontaktai: Jean-Marie Fardeau, nacionalinis delegatas (jm taškas fardeau eta voxpublic taškas org)

Vokietija

Organizacija narė (asocijuota): "Gesellschaft für Freiheitsrechte" (GFF)

Kontaktai: Luisa Podsadny (luisa eta freiheitsrechte taškas org)

Vengrija

Organizacija narė: Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga (HCLU)

Kontaktai: Gabor Medvegy (medvegy eta tasz taškas hu)

Airija

Organizacija narė: Airijos pilietinių laisvių taryba (ICCL)

Kontaktai: Sinead Nolan (sinead taškas nolan eta iccl taškas ie)

Italija

Organizacija narė: Italijos pilietinių laisvių koalicija (CILD)

Kontatti: Andrea Oleandri (andrea eta cild taškas eu)

Organizacija narė (asocijuota): "Associazione Antigone"

Kontaktai: Susanna Marietti (susanna taškas marietti eta associazioneantigone taškas it)

Lietuva

Organizacija narė: Žmogaus teisių stebėjimo institutas (HRMI)

Kontaktai: Mėta Adutavičiūtė (meta taškas adutaviciute eta hrmi taškas lt), Mažvydas Karalius (mazvydas taškas karalius eta hrmi taškas lt)

Lenkija

Organizacija narė: Helsinkio žmogaus teisių fondas (HFHR)

Kontaktai: Małgorzata Szuleka (m taškas szuleka eta hfhr taškas org taškas pl), Natalia Wegrzyn (natalia taškas wegrzyn eta hfhr taškas pl)

Rumunija

Organizacija narė: Žmogaus teisių gynybos asociacija Rumunijoje - Helsinkio komitetas (APADOR-CH)

Kontaktai: Dollores Benezic (dbenezic eta apador taškas org)

Ispanija

Organizacija narė: "Rights International Spain" (RIS)

Kontaktai: Lydia Vicente Márquez (lvicente eta rightsinternationalspain taškas org)

Slovėnija

Organizacija narė: Taikos institutas - Šiuolaikinių socialinių ir politikos mokslų institutas

Kontaktai: Brankica Petković (brankica taškas petkovic eta mirovni-institut taškas si)

Švedija

Organizacija narė (asocijuota): Pilietinių teisių gynėjai

Kontaktai: Maria Granefelt (maria granefelt eta civilrightsdefenders taškas org)

Nyderlandai

Organizacija narė: Nyderlandų žmogaus teisių teisininkų komitetas (NJCM)

Kontaktai: Floor van Holsteijn (wgeur eta hotmail taškas com)

Jungtinė Karalystė

Organizacija narė (asocijuota): Laisvė ("Liberty") – Nacionalinė pilietinių laisvių taryba

Kontaktai: (pressoffice eta libertyhumanrights taškas org taškas uk)

Vertėjai

Bulgarų - Cveta Stoeva

Kroatų - Martina Hrupic

Čekų - Radovan Krámár

Estų - Grete Anton

Olandų - Silke Zwijsen

Prancūzų - Grégoire Fournier

Vokiečių - Florian Hülsey

Vengrų - Róza Vajda

Italų - Katarina Tepic

Lietuvių - Petras Borisovas

Lenkų - Hania Robaszkiewicz

Rumunų - Oana Girlescu

Ispanų - Ethel Odriozola Monzón

Švedų - Alice E. Olsson