Mūsų komanda

Apie

"Liberties" tikslas - teikti jums informaciją apie pilietines laisves Europos Sąjungoje, su tuo susijusias naujienas ir analizę. Straipsnius apie ES bei nacionalines problemas mums ruošia mūsų tinklo NVO ir Briuselyje bei Berlyne esantys ekspertai. Svetainėje talpiname įvairų turinį.

Visų pirma, pateikiame švietimui skirtą medžiagą, kaip antai tinklaraščių įrašus, infografikas bei video klipus, kurių paskirtis - informuoti visuomenės narius apie jų teises ir laisves, taipogi supažindinti žmones su ES bei jų valdžios pastangomis šias teises apsaugoti ar apriboti.

Antra, svetainėje organizuojame kampanijas, kurių metu visuomenės nariai turi progą vieningai veikti dėmesio reikalaujančiais žmogaus teisių klausimais.

Trečia, teikiame Jums naujienas ir analizuojame naujausius įvykius Briuselyje bei mūsų tinklo narių valstybėse.

Ketvirta, su pilietinėmis laisvėmis Sąjungoje dirbantiems ekspertams ir sprendimų priėmėjams ruošiame teisės aktų analizę, politikos krypties dokumentus ir tyrimus. Tam, kad mūsų informacija pasiektų kiek įmanoma daugiau žmonių, savo darbą verčiame į kelias Europos kalbas.

Valdybos nariai

Lydia Vicente (Valdybos pirmininkė)

Lydia Vicente – žmogaus teisių srityje besispecializuojanti advokatė. Viena iš "Rights International Spain" (http://rightsinternationalspain.org/) įkūrėjų, šiuo metu organizacijoje eina vykdomosios direktorės pareigas. Taikos palaikymo misijų Kosove ir Rytų Timore metu įgijo darbo su tarptautinėmis organizacijomis patirties įvairiose srityse, kaip antai teisingumo sektoriaus reformos, tarptautinė baudžiamoji ir humanitarinė teisė. Taip pat yra įgijusi patirties konfliktų zonose Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Turi advokato licenziją (Madrido advokatūra). Lydia turi itin daug patirties su spontaniškais judėjimais, yra skirtingais žmogaus teisių klausimais qįvairiuose sektoriuose dirbusi su vystymosi NVO, nacionalinėmis ir tarptautinėmis žmogaus teisių organizacijomis Ispanijoje bei įvykių taškuose (Indijoje, Brazilijoje, Bolivijoje, Kenijoje).

Andrea Menapace (Valdybos pirmininkės pavaduotoja)

Andrea yra IPLT (Italijos pilietinių laisvių ir teisių koalicijos) vykdomasis direktorius. Anksčiau dirbo Skaidrumo ir atskaitomybės iniciatyvoje Londone, taip pat buvo Italijos tyrėjas Atviros vyriausybės partnerystėje. Andrea visuomet buvo aktyvus žmogaus teisių srityje – savo karjerą pradėjo kaip paprastas humanitarinis darbuotojas, po to ėmė konsultuoti vyriausybes, nevyriausybines ir tarptautines organizacijas, vykdė tyrimus jų užsakymu. Vienas iš „Diritto Di Sapere“ („teisė žinoti“), pirmosios su teise į informaciją dirbančios Italijos organizacijos, įkūrėjų. Baigė teisės studijas Trento universitete.

Nina Kesar (Iždininkė)

Nina yra NŽTTK (Nyderlandų žmogaus teisių teisininkų komitetas) valdybos narė ir NŽTTK darbo grupės dėl Europos teisės pirmininkė. NŽTTK - tai Tarptautinės teisininkų komisijos (TTK) padalinys Nyderlanduose. „Speakers Academy®“ („kalbėtojų akademijos“), Europos profesionalių kalbėtojų žinių instituto, direktoriaus pavaduotoja. Nina turi verslo ir verslo teisės diplomą iš Erasmus teisės mokyklos bei konstitucinės ir administracinės teisės diplomą iš Leideno teisės mokyklos. Šiuo metu domisi žodžio laisve, baudžiamąja atsakomybe už žodžius ir privatumu.

Natalija Bitiukova

Natalija yra Lietuvoje veikiančio Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktoriaus pavaduotoja. Iki grįžimo į Lietuvą 2013 m. Natalija dirbo tarptautinėms žmogaus teisių organizacijoms – Pasauliniame viešojo intereso teisės tinkle (PILnet) ir Atviros visuomenės teisingumo iniciatyvoje (OSJI). Baigusi teisės magistro studijas (žmogaus teisių teisės pakraipa) Vidurio Europos universitete, yra sertifikuota informacijos konfidencialumo specialistė (Europa). Dirbusi su ne vienos teisėkūros iniciatyva Lietuvoje ir parašiusi daugybę straipsnių žmogaus teisių klausimais. 2014 m. Natalija pradėjo sėkmingą Skaitmeninių teisių iniciatyvą, kurios tikslas – didinti informuotumą apie naujus technologinius pokyčius ir jų poveikį privatumui Lietuvoje.

Małgorzata Szuleka

Małgorzata yra Lenkijos Helsinkio žmogaus teisių fondo advokatė ir tyrėja. Teisės magistro studijas baigė Varšuvos universitete. Nuo 2009 m. gruodžio mėn. dirba Helsinkio žmogaus teisių fonde (HŽTF), kur yra atsakinga už tyrimų projektus (bendradarbiaujant su Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra ir kitomis organizacijomis). Małgorzata yra baigusi daugybę tyrimų tokiais klausimais, kaip galimybė kreiptis į teismą, teisingumo nepriklausomumas, vaiko teisių apsauga, nusikaltimų aukų paramos sistemos ir neįgaliųjų teisės. Atsakinga už komunikacijų ir advokacijos strategiją dėl padėties Lenkijoje.


Nancy MacPherson (Nepriklausoma valdybos narė)

Nancy – buvusi Rockefeller fondo vertinimo skyriaus vykdomoji direktorė, atsakinga už fondo vertinimo sistemos sukūrimą ir tvarkymą nuo 2008 iki 2018 m. Prieš pradėdama darbą filantropijos srityje, ji 25 metus vykdė tarptautinio vystymosi veiklą su vietos gyventojais, pelno nesiekiančiomis organizacijomis, vyriausybinėmis ir JT agentūromis Kanadoje, Azijoje, Afrikoje ir Šveicarijoje. Ji įsteigė ir valdė Tarptautinės gamtos apsaugos organizacijos (IUCN) Programų vertinimo sistemą ir ėjo IUCN generalinio direktoriaus specialiosios patarėjos veiklos vertinimo ir priežiūros klausimais pareigas. Ji suvaidino svarbų vaidmenį įkuriant ir plečiant daugybę pasaulinių ir regioninių vystymosi vertinimo profesinių asociacijų ir tinklų, tame tarpe ir Tarptautinę vystymosi vertinimo asociaciją (IDEAS) ir Afrikos vertinimo asociaciją (AfrEA). 2001-2011 m. Nancy buvo viena Pasaulio banko vasaros Tarptautinio vystymosi vertinimo mokymų programos (IPDET) mokytojų. 2015 m. ji gavo Amerikos vertinimo asociacijos (AEA) Prisidėjimo prie visuomenės gerovės apdovanojimą, įteikiamą asmenims, kurių vertinimo veikla ženkliai prisideda prie visuomenės gerovės.

Pagrindinė komanda

Balázs Dénes - vykdomasis direktorius (b taškas denes eta liberties taškas eu)

Israel Butler - advokacijos vadovė (i taškas butler eta liberties taškas eu)

Éva Simon - advokacijos pareigūnė (e taškas simon eta liberties taškas eu)

György Folk - vyr. redaktorius (gy taškas folk eta liberties taškas eu)

Orsolya Reich - advokacijos pareigūnė (o taškas reich eta liberties taškas eu)

Jonathan Day - vyresnysis redaktorius (jday eta liberties taškas eu)

Michaela Brzezinka - operacijų vadovė (m taškas brzezinka eta liberties taškas eu)

Tinklo organizacijos

Belgija

Organizacija narė: Belgijos žmogaus teisių lyga

Kontaktinis asmuo: David Morelli (dmorelli eta liguedh taškas be)

Bulgarija

Organizacija narė: Bulgarijos Helsinkio komitetas (BHK)

Kontaktinis asmuo: Svetla Baeva (svetla eta bghelsinki taškas org)

Kroatija

Organizacija narė: Taikos studijų centras

Kontaktinis asmuo: Lovorka Šošić (lovorka taškas sosic eta cms taškas hr)

Čekijos respublika

Organizacija narė: Čekijos žmogaus teisių lyga

Kontaktinis asmuo: Denisa Kramářová (denisa taškas kramarova eta llp taškas cz), Dan Petrucha (dan taškas petrucha eta llp taškas cz)

Estija

Organizacija narė: Estijos žmogaus teisių centras

Kontaktinis asmuo: Liina Rajaveer (liina taškas rajaveer eta humanrights taškas ee)

Vokietija

Organizacija narė: Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)

Kontaktinis asmuo: Katharina Mikulcak (katharina eta freiheitsrechte taškas org)

Vengrija

Organizacija narė: Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga (VPLS)

Kontaktinis asmuo: András Szeles (szeles eta tasz taškas hu), Anna Kertész (kertesz dot anna eta tasz taškas hu)

Italija

Organizacija narė: Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Kontaktinis asmuo: Andrea Oleandri (andrea eta cild taškas eu)

Organizacija narė: "Associazione Antigone"

Kontaktinis asmuo: Susanna Marietti (susanna taškas marietti eta associazioneantigone taškas it)

Lietuva

Organizacija narė: Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI)

Kontaktinis asmuo: Natalija Bitiukova (natalija taškas bitiukova eta hrmi taškas lt), Mažvydas Karalius (mazvydas taškas karalius eta hrmi taškas lt)

Lenkija

Organizacija narė: Helsinkio žmogaus teisių fondas (HŽTF)

Kontaktinis asmuo: Małgorzata Szuleka (m dot szuleka eta hfhr taškas org taškas pl), Marta Agnieszka Borucka (m dot borucka taškas hfhrpol taškas waw taškas pl)

Rumunija

Organizacija narė: Rumunijos žmogaus teisių gynybos asociacija - Helsinkio komitetas (APADOR-CH)

Kontaktinis asmuo: Dollores Benezic (dbenezic eta apador taškas org)

Ispanija

Organizacija narė: "Rights International Spain" (RIS)

Kontaktinis asmuo: Lydia Vicente Márquez (lvicente eta rightsinternationalspain taškas org), Cristina de la Serna Sandoval (cserna eta rightsinternationalspain taškas org)

Švedija

Asocijuota organizacija narė: Pilietinių teisių gynėjai ("Civil Rights Defenders")

Kontaktinis asmuo: Gabrielle Gunneberg (gabrielle taškas gunneberg eta civilrightsdefenders taškas org)

Nyderlandai

Organizacija narė: Nyderlandų žmogaus teisių teisininkų komitetas (NŽTTK)

Kontaktinis asmuo: Nina Kesar (NJCM eta ninakesar taškas nl)

Jungtinė Karalystė

Asocijuota organizacija narė: "Liberty" – Nacionalinė pilietinių laisvių taryba

Kontaktinis asmuo: Katie Bamber (katieb eta liberty-human-rights taškas org taškas uk)

Vertėjai

Bulgarų - Cveta Stoeva

Kroatų - Martina Hrupic

Čekų - Radovan Krámár and Denisa Slašťanová

Olandų - Silke Zwijsen

Prancūzų - Grégoire Fournier

Vokiečių - Florian Hülsey

Vengrų - Róza Vajda

Italų - Daniela Ronco

Lietuvių - Petras Borisovas

Lenkų - Hania Robaszkiewicz

Rumunų - Oana Girlescu

Ispanų - Ethel Odriozola Monzón

Švedų - Alice E. Olsson