Mūsų komanda

Apie

"Liberties" tikslas - teikti jums informaciją apie pilietines laisves Europos Sąjungoje, su tuo susijusias naujienas ir analizę. Straipsnius apie ES bei nacionalines problemas mums ruošia mūsų tinklo NVO ir Briuselyje bei Berlyne esantys ekspertai. Svetainėje talpiname įvairų turinį.

Visų pirma, pateikiame švietimui skirtą medžiagą, kaip antai tinklaraščių įrašus, infografikas bei video klipus, kurių paskirtis - informuoti visuomenės narius apie jų teises ir laisves, taipogi supažindinti žmones su ES bei jų valdžios pastangomis šias teises apsaugoti ar apriboti.

Antra, svetainėje organizuojame kampanijas, kurių metu visuomenės nariai turi progą vieningai veikti dėmesio reikalaujančiais žmogaus teisių klausimais.

Trečia, teikiame Jums naujienas ir analizuojame naujausius įvykius Briuselyje bei mūsų tinklo narių valstybėse.

Ketvirta, su pilietinėmis laisvėmis Sąjungoje dirbantiems ekspertams ir sprendimų priėmėjams ruošiame teisės aktų analizę, politikos krypties dokumentus ir tyrimus. Tam, kad mūsų informacija pasiektų kiek įmanoma daugiau žmonių, savo darbą verčiame į kelias Europos kalbas.

Valdybos nariai

Lydia Vicente (Valdybos pirmininkė)

Lydia Vicente – teisininkė, dirbanti su žmogaus teisėmis. Viena organizacijos „Rights International Spain“ įkūrėjų, dabar – vykdomoji direktorė. Yra dirbusi su tarptautinėmis organizacijomis tokiose srityse, kaip teisėtvarkos sektoriaus reforma, tarptautinė baudžiamoji ir humanitarinė teisė, taikos palaikymo Kosove ir Rytų Timore metu. Yra dirbusi ir konflikto paliestose vietovėse Artimuosiuose rytuose ir Šiaurės Afrikoje. Kvalifikuota advokatė (Madrido advokatūra). Turi daug patirties su vietos lygmens judėjimais, yra daugybėje sričių dirbusi su už raidą atsakingomis NVO, nacionalinėmis ir tarptautinėmis žmogaus teisių organizacijomis Ispanijoje ir kitur (Indija, Brazilija, Bolivija, Kenija), sprendusi įvairius žmogaus teisių klausimus.

Nina Kesar (Iždininkė)

Nina – NJCM (Nyderlandų žmogaus teisių teisininkų komiteto) valdybos narė, NCJM darbo grupės Europos teisės klausimais pirmininkė. NJCM yra Tarptautinės teisininkų komisijos (ICJ) Nyderlandų padalinys. Nina yra „Speakers Academy®“ (vieno pagrindinių Europos profesionalių kalbėtojų instituto) direktoriaus pavaduotoja. Ji baigė verslo ir korporacinės teisės studijas Erasmus teisės mokykloje bei konstitucinės ir administracinės teisės studijas Leideno teisės mokykloje. Šiuo metu domisi žodžio laisve, pastarosios apribojimais baudžiamosios teisės priemonėmis, taipogi privatumo klausimais.

Andrea Menapace (Valdybos pirmininkės pavaduotojas)

Andrea – CILD (Italijos pilietinių teisių ir laisvių koalicijos) vykdomasis direktorius. Prieš tai dirbęs su Skaidrumo ir atskaitingumo iniciatyva („Transparency & Accountability Initiative“) Londone, buvo vienas Atviros vyriausybės partnerystės tyrėjų Italijoje. Andrea nuolatos dirbo su žmogaus teisėmis – karjerą pradėjo kaip humanitarinės pagalbos darbuotojas, tada pradėjo konsultuoti, vykdyti tyrimus vyriausybėms, nevyriausybininkams ir tarptautinėms organizacijoms. Vienas organizacijos „Teisė žinoti“ („Diritto Di Sapere“) – pirmosios Italijos organizacijos, dirbančios su teise į informaciją – įkūrėjų. Baigė teisės studijas Trento universitete.

Natalija Bitiukova (Valdybos narė)

Natalija Bitiukova yra Lietuvos Žmogaus teisių stebėjimo instituto pirmininko pavaduotoja. Prieš grįždama į Lietuvą 2013 m., Natalija dirbo Pasauliniame viešojo intereso teisės tinkle (PILnet) ir Atviros visuomenės teisingumo iniciatyvoje (OSJI). Natalija yra baigusi žmogaus teisių teisės magistro studijas Centrinės Europos universitete, yra sertifikuota informacijos privatumo profesionalė (Europa). Ji yra prisidėjusi prie ne vieno teisės akto projekto Lietuvoje, parašiusi daugybę straipsnių žmogaus teisių tema. 2014 m. įsteigė sėkmingą Skaitmeninių teisių iniciatyvą, kurios tikslas – informuoti visuomenę apie naujas technologijas ir jų įtaką teisei į privatumą Lietuvoje.

Małgorzata Szuleka (Valdybos narė)

Małgorzata – Lenkijos Helsinkio žmogaus teisių fondo teisininkė, tyrėja. Ji baigė teisės magistro studijas Varšuvos universitete. Nuo 2009 m. gruodžio dirba Helsinkio žmogaus teisių fonde (HFHR), atsakinga už tyrimus (atliekamus bendradarbiaujant su, be kita ko, ES pagrindinių teisių agentūra). Małgorzata yra atlikusi daugybę tyrimų teisės kreiptis į teismus, teismų nepriklausomumo, vaikų teisių apsaugos, nusikaltimų aukų paramos ir neįgaliųjų teisių klausimais. Ji taipogi atsakinga už komunikacijos strategiją, advokatavimą klausimais, kurie susiję su Lenkija.

Nancy MacPherson (Nepriklausoma valdybos narė)

Nancy –buvusi už vertinimus atsakinga Rokfelerio fondo vykdomoji direktorė, 2008-2018 m. įgyvendinusi ir tvarkiusi fondo vertinimų sistemą. Prieš dirbdama filantropijos srityje, Nancy 25 metus tarptautinės raidos srityje Kanadoje, Azijoje, Afrikoje ir Šveicarijoje dirbo su vietos gyventojais, pelno nesiekiančiomis organizacijomis, vyriausybėmis ir JT agentūromis. Ji įgyvendino ir tvarkė IUCN Programų vertinimo sistemą, ėjo IUCN generalinio direktoriaus specialiosios patarėjos priežiūros ir veiklos vertinimo klausimais pareigas. Nancy vaidino lemiamą vaidmenį steigiant ir plečiant ne vieną pasaulinę ir regioninę raidos vertinimo profesinę asociaciją, tinklą, tarp kurių garsiausi – Tarptautinė raidos vertinimo asociacija (IDEAS) ir Afrikos vertinimo asociacija (AfrEA). 2001-2011 m. buvo Pasaulio banko vasarinės Tarptautinės raidos vertinimo mokymų programos (IPDET) fakulteto narė, 2015 m. gavo Amerikos vertinimų asociacijos (AEA) Visuomenės gerovės apdovanojimą (skiriamą asmeniui, kurio vertinimo veikla ženkliai prisideda prie visuomenės gerovės).

Pagrindinė komanda

Eva Simon - Advokacijos pareigūnė (eva.simon@liberties.eu)

Balázs Dénes - Vykdomasis direktorius (b.denes@liberties.eu)

Israel Butler - Advokacijos vadovas (i.butler@liberties.eu)

Jascha Galaski - Advokacijos pareigūnas (j.galaski@liberties.eu)

Orsolya Reich - Advokacijos pareigūnė (o.reich@liberties.eu)

Tinklo organizacijos

Belgija

Organizacija narė: Belgijos žmogaus teisių lyga

Kontaktinis asmuo: David Morelli (dmorelli eta liguedh taškas be)

Bulgarija

Organizacija narė: Bulgarijos Helsinkio komitetas (BHK)

Kontaktinis asmuo: Svetla Baeva (svetla eta bghelsinki taškas org)

Kroatija

Organizacija narė: Taikos studijų centras

Kontaktinis asmuo: Lovorka Šošić (lovorka taškas sosic eta cms taškas hr)

Čekijos respublika

Organizacija narė: Čekijos žmogaus teisių lyga

Kontaktinis asmuo: Denisa Kramářová (denisa taškas kramarova eta llp taškas cz), Dan Petrucha (dan taškas petrucha eta llp taškas cz)

Estija

Organizacija narė: Estijos žmogaus teisių centras

Kontaktinis asmuo: Liina Rajaveer (liina taškas rajaveer eta humanrights taškas ee)

Vokietija

Organizacija narė: Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF)

Kontaktinis asmuo: Katharina Mikulcak (katharina eta freiheitsrechte taškas org)

Vengrija

Organizacija narė: Vengrijos pilietinių laisvių sąjunga (VPLS)

Kontaktinis asmuo: András Szeles (szeles eta tasz taškas hu), Anna Kertész (kertesz dot anna eta tasz taškas hu)

Italija

Organizacija narė: Coalizione Italiana Libertà e Diritti Civili (CILD)

Kontaktinis asmuo: Andrea Oleandri (andrea eta cild taškas eu)

Organizacija narė: "Associazione Antigone"

Kontaktinis asmuo: Susanna Marietti (susanna taškas marietti eta associazioneantigone taškas it)

Lietuva

Organizacija narė: Žmogaus teisių stebėjimo institutas (ŽTSI)

Kontaktinis asmuo: Natalija Bitiukova (natalija taškas bitiukova eta hrmi taškas lt), Mažvydas Karalius (mazvydas taškas karalius eta hrmi taškas lt)

Lenkija

Organizacija narė: Helsinkio žmogaus teisių fondas (HŽTF)

Kontaktinis asmuo: Małgorzata Szuleka (m dot szuleka eta hfhr taškas org taškas pl), Marta Agnieszka Borucka (m dot borucka taškas hfhrpol taškas waw taškas pl)

Rumunija

Organizacija narė: Rumunijos žmogaus teisių gynybos asociacija - Helsinkio komitetas (APADOR-CH)

Kontaktinis asmuo: Dollores Benezic (dbenezic eta apador taškas org)

Ispanija

Organizacija narė: "Rights International Spain" (RIS)

Kontaktinis asmuo: Lydia Vicente Márquez (lvicente eta rightsinternationalspain taškas org), Cristina de la Serna Sandoval (cserna eta rightsinternationalspain taškas org)

Švedija

Asocijuota organizacija narė: Pilietinių teisių gynėjai ("Civil Rights Defenders")

Kontaktinis asmuo: Gabrielle Gunneberg (gabrielle taškas gunneberg eta civilrightsdefenders taškas org)

Nyderlandai

Organizacija narė: Nyderlandų žmogaus teisių teisininkų komitetas (NŽTTK)

Kontaktinis asmuo: Nina Kesar (NJCM eta ninakesar taškas nl)

Jungtinė Karalystė

Asocijuota organizacija narė: "Liberty" – Nacionalinė pilietinių laisvių taryba

Kontaktinis asmuo: Katie Bamber (katieb eta liberty-human-rights taškas org taškas uk)

Vertėjai

Bulgarų - Cveta Stoeva

Kroatų - Martina Hrupic

Čekų - Radovan Krámár and Denisa Slašťanová

Olandų - Silke Zwijsen

Prancūzų - Grégoire Fournier

Vokiečių - Florian Hülsey

Vengrų - Róza Vajda

Italų - Katarina Tepic

Lietuvių - Petras Borisovas

Lenkų - Hania Robaszkiewicz

Rumunų - Oana Girlescu

Ispanų - Ethel Odriozola Monzón

Švedų - Alice E. Olsson