Kas esam?

„Civil Liberties Union for Europe” (liet. „Europos pilietinių laisvių sąjunga“, trumpiau – „Liberties“) yra už visų asmenų Europos Sąjungoje (ES) laisves kovojanti nevyriausybinė organizacija. Mūsų būstinė randasi Berlyne, taip pat turime atstovų Briuselyje. „Liberties“ pamatas – ES šalyse esančių ir su pilietinėmis laisvėmis dirbančių NVO tinklas. Šiuo metu bendradarbiaujame su organizacijomis Belgijoje, Bulgarijoje, Čekijoje, Kroatijoje, Estijoje, Vengrijoje, Airijoje, Italijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Rumunijoje, Ispanijoje, Slovėnijoje ir Nyderlanduose, taip pat turime asocijuotų partnerių Vokietijoje, Švedijoje ir Jungtinėje Karalystėje. Tikimės plėstis toliau, kol mūsų tinklas apims bent po vieną NVO iš kiekvienos ES valstybės narės.

Ko siekiam?

Tiek „Liberties“, tiek mūsų tinklo organizacijos nori, kad ES ir jos valstybių narių piliečiai gyventų tokioje visuomenėje, kuri saugotų jų pilietines laisves, kur jie galėtų laisvai dalyvauti demokratiniame procese ir kur jų vyriausybės gerbtų teisinės valstybės principus. Kad tai pasiektume, „Liberties“ išsikėlė tris tikslus.

Pirma, norime, kad Europos Sąjunga gerbtų pilietines laisves teisėkūros, teisėtvarkos ir politikos procesuose. Antra, norime, kad ES aktyviai gintų Europos piliečius, kai šalių vyriausybės nesilaiko savo tarptautinių įsipareigojimų ginti pilietines laisves. Trečia, norime didinti visuomenės informuotumą apie pilietines laisves, kad žmonės suprastų jų svarbą ir kovotų už savo teises.

Kaip tai darom?

„Liberties“ kartu su savo nariais skatina įvairių teisių gynimą, vykdo kampanijas ir užsiima visuomenės švietimu. Ką tai reiškia praktikoje? Mūsų turinys (pavyzdžiui, straipsniai ar vaizdo klipai) išaiškina, kas yra pilietines laisvės ir ką ES bei šalių vyriausybės daro jų apsaugai ar apribojimui. Tuo užsiimame tam, kad visuomenė būtų informuota apie kartais sunkiai suprantamus dabartinius įvykius, susidarytų pagrįstą nuomonę ir, jei to pageidauja, galėtų dalyvauti mūsų veikloje.

Taipogi ruošiame ataskaitas, teisines išvadas ir politikos dokumentus, kuriais siekiame padėti politikams, diplomatams ir valstybės tarnautojams ES ir nacionaliniu lygmeniu atsižvelgti į pilietines laisves kuriant, įgyvendinant ar vykdant teisės aktus ir politikos kryptis. „Liberties“ taip pat padeda ir tinklą sudarančioms NVO – pataria ES teisės aktų klausimais, padeda joms susisiekti su ES sprendimų priėmėjais, kuria turinį, kurį galima naudoti kampanijose nacionaliniu lygmeniu, organizuoja ir koordinuoja skirtingose šalyse narėse vienu metu vykdomas kampanijas. Deja, mums trūksta lėšų dirbti visas pilietinių laisvių klausimais vienu metu – tai, kas šiuo metu yra mūsų dėmesio centre, nurodome savo pagrindiniame puslapyje. Kai pavyks užsitikrinti didesnį finansavimą, pasamdysime daugiau darbuotojų, kas išplės mūsų galimybės dirbti ties įvairiais pilietinių laisvių aspektais.

Kas mus finansuoja?

„Liberties“ – labai jauna NVO, kuri buvo užregistruota pagal Vokietijos įstatymus tik 2017 m. sausio mėn. Esame nuoširdžiai dėkingi Atviros visuomenės iniciatyvai Europai (OSIFE) už paramą, padėjusią mums atsistoti ant kojų. Be OSIFE, mums padeda ir Fordo fondas bei "Oak" fondas. Mes nuolatos ieškome naujų finansavimo šaltinių, ypač iš visuomenės narių, kad galėtume augti ir žiūrėti į ateitį. Jei jums rūpi jūsų teisės ir laisvės, prašome paaukoti mūsų puslapiui.