Chilling effect.png effected.png?ixlib=rails 0.3

#MeAndMyRights: Nėra ko bijoti? Kaip masinis sekimas smaugia atskaitomybę demokratijoje

Snowden atskleidus tikrus masinio sekimo mastus, žurnalistai ir rašytojai vis dažniau patys save cenzūruoja daugybe klausimų. Deja, tai tik vienas masinio sekimo "atgrasomojo poveikio" aspektų.
Israel policy paper ngo threat.jpeg?ixlib=rails 0.3

ES pripažino, kad žmogaus teisių organizacijos yra pavojuje. Tačiau ar ką dėl to darys?

ES Pagrindinių teisių agentūros ataskaitoje pripažįstama, kad žmogaus teisių ir demokratijos gynėjų veikla Europoje vis labiau apribojama. "Liberties" nusprendė įvertinti, ar ES visgi imsis kokių veiksmų.

Dėmesio centre

Birthday cover article.png?ixlib=rails 0.3

"Liberties" - vieneri metukai: ką pavyko pasiekti ir kas dar laukia

Dabar, kai jau pasiekėmė garbingą kūdikio amžių (vienetuką!), "Liberties" norėtų Jūsų - tikrų laisvos, teisingas ir demokratiškas Europos gerbėjų - prisidėti prie mūsų pastangų apsaugoti žmogaus teises visoje Europos Sąjungoje.
Passport.jpg?ixlib=rails 0.3

Aukščiausias ES teismas: "Turi būti galimybė kreiptis į teismą dėl atsisakymo išduoti vizą"

Aukščiausias ES teismas nustatė, kad Lenkijos teisingumo sistema tinkamai neapsaugo teisės į teisminę priežiūrą bylose, kurios susijusios su Šengeno vizomis.
Watch tv 301528 1920.jpg?ixlib=rails 0.3

Lenkijos TV stočiai skirta bauda pažeidžia žodžio laisvę

Neseniai Lenkijos Nacinionalinės radijo ir televizijos tarybos skirta bauda privačiam TV transliuotojui "TVN" dėl tariamai nešališko įvykių atpasakojimo yra šokiruojantis žodžio laisvės ir demokratinių normų pažeidimas.

Jūsų reakcija

ES teisių apsauga

17 straipsniai

#ToObeyOrNotToObey: Sutikimo teorija

Sutikimo teorijos šalininkai mano, kad prievolė gerbti įstatymą gali būti grindžiama tik laisvu žmonių sutikimu tą daryti. Jei įmanoma pademonstruoti, kad iš tiesų sutikome laikytis įstatymų, tai pagrindžia jų argumentą.

Vengrija: neliberali valstybė Europoje

2010-2014 m. Vengrijoje buvo statomi neliberalios valstybės pagrindai, kaip kad žadėjo šalies premjeras. Nuo 2014 m. mes leidome žmonės žvilgtelti, kaip Europoje veikia tikra neliberali demokratinė valstybė.
Sužinokite daugiau

NVO laisvė

18 straipsniai

Kad nutildytų kritikus, Lenkija kontroliuos pilietinės visuomenės finansavimą

Perėmusi pilietinės visuomenės finansavimą į savo rankas, vyriausybė gali rimtai trukdyti jai nepalankių organizacijų veiklai.

Rumunija ėmėsi veiksmų nutildyti NVO

Naujas įstatymo projektas siekia apriboti apribotų ir taip apkrautų, lėšų stokojančių žmogaus teisių grupių galimybes prieiti prie privačių ar viešų finansavimo šaltinių bei užkrautų joms papildomą administracinę naštą.
Sužinokite daugiau
Bulgaria parliament hr.png effected.png?ixlib=rails 0.3

Žmogaus teisės: ko galima tikėtis, kai ES Tarybai pirmininkaus Bulgarija?

Bulgarijos Helsinkio komiteto ("Liberties" tinklo nario) pirmininkas Krassimir Kanev išanalizavo žmogaus teisių vaidmenį Bulgarijos pirminkavimo Europos Tarybai programoje.

Saviraiškos laisvė

12 straipsniai

ES autorių teisės reforma išvengė pagrindinių problemų

Diskusijų dėl autorių teisių reglamentavimo reformos Europos Parlamente metu pasiekta svarbi pergalė dėl žodžio laisvės. Tačiau ant laurų užmigti nevalia - mūsų laisvės vis dar pavojuje.

#ToObeyOrNotToObey: Anarchizmas

Jei per pastaruosius du su puse tūkstančius metų trūko proto paaiškinti, kodėl reikia laikytis įstatymų, galbūt pats klausimas yra kiek klaidinantis?
Sužinokite daugiau
Democracy privacy.png effected.png?ixlib=rails 0.3

#MeAndMyRights: Masinis sekimas, privatumas ir demokratija

Šio straipsnių ciklo metu išsiaiškinome,kas yra masinis sekimas, privatumas ir demokratija. Tačiau kaip visa tai susiję?

Privatumas ir piliečių sekimas

24 straipsniai

#MeAndMyRights: Demokratijai reikalingas privatumas, kad valdžia atsakytų už savo veiksmus

Nuomonės formuotojai ne tik kuria naujas idėjas, kurios vėliau gali tapti socialinėmis taisyklėmis. Jie taipogi kuria naują informaciją apie esamų taisyklių taikymą praktikoje. Šį fenomena vadiname "demokratine atskaitomybe", ir jam būtinas privatumas.

#MeAndMyRights: demokratijoje privatumas reikalingas naujoms idėjoms ir įstatymams

Šiame straipsnyje paaiškinsime, kaip be privatumo visuomenėje atsiranda mažiau idėjų ir naujų taisyklių. Privatumas leidžia nuomonės formuotojams ir inovatoriams pakeisti status quo ir daugumos nuomonę.
Sužinokite daugiau

Video: Senyvi vengrai padeda pagėbėliams rasti naują prasmę gyvenime

Pagalba Vengrijos pagyvenusiems žmonės ne tik įrodo, kad prieglobsčio prašytojai gali būti naudingi visuomenei - toks darbas padeda pastariesiems įveikti savo pačių traumas.

Prieglobstis ir migracija

15 straipsniai

"Gyvename viename tamsiausių Europos istorijos etapų"

Prieš keturis metus netoli Lampedūzos nuskendus migrantų laivų gyvybių neteko beveik 300 žmonių, jų tarpe - ir 60 vaikų. Dabar keturių dukrelių dėl šios tragedijos netekusi sirų pora ieško teisybės Italijos teismuose.

85,000 pasirašė už žmogiškesnį imigracijos reglamentavimą Italijoje

Per šešis mėnesius aktyvistai surinko virš 85,000 parašų už naują imigracijos įstatymo projektą. Parašai buvo įteikti Parlamentui siekiant paskatinti politikus kurti žmogiškesnę imigracijos sistemą.
Sužinokite daugiau

Video: Labiausiai saugomas Europos pasienis

Ar labiausiai saugomas Europos pasienys yra ten, kur ir manėte?